Uw e-mails beheren

Uw e-mail ontvangen en beheren

Wanneer u e-mails ontvangt, kan het afhankelijk van de e-mails nodig zijn om bepaalde acties uit te voeren om ze op een georganiseerde manier te sorteren. Mogelijk wilt u de e-mail verplaatsen naar een map, een label toevoegen of de e-mail markeren met een vlag, enzovoort. Zoho Mail biedt talloze opties om een overzichtelijk en probleemloos Postvak IN te bereiken.

Inhoudsopgave

Acties in het deelvenster met de e-maillijst

Statusindicator voor e-mail

Het pictogram statusindicator voor e-mail wordt weergegeven wanneer u de muis boven de e-mails in de e-maillijst houdt. Dit pictogram toont de status (gelezen/ongelezen) van de e-mail en geeft aan of de e-mail is beantwoord of doorgestuurd.

  • Gelezen
  • Ongelezen
  • Beantwoord
  • Doorgestuurd
  • Beantwoord en doorgestuurd

E-mailselectie

In bepaalde gevallen wilt u misschien een groep e-mails selecteren om een bepaalde actie op al die e-mails tegelijkertijd uit te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld geschikte tags of vlagmarkeringen toevoegen aan geselecteerde e-mails en kunt u deze naar een andere map verplaatsen. In dergelijke gevallen kunt u gebruikmaken van de optie E-mailselectie groeperen. Om een bepaalde weergave te selecteren, klikt u op de vervolgkeuzelijst naast het pictogram van het selectievakje in de linkerbovenhoek van elke map. Deze optie geeft verschillende weergaven. Als u de gewenste weergave selecteert, kunt u nog meer handelingen uitvoeren op deze e-mails. 

Weergaven

Zoho Mail biedt verschillende weergaven die ervoor zorgen dat uw e-maillijst georganiseerder wordt en biedt meerdere opties om de e-mails die u zoekt gemakkelijk te kunnen vinden. U kunt alle ongelezen e-mails, e-mails waaraan u een bepaalde tag/vlag hebt toegevoegd, e-mails met bijlagen enz. bekijken via het pictogram Weergaven in het menuvenster.

Raadpleeg deze Help-pagina voor meer informatie over elk van deze weergaven. 

Zoho Mail biedt ook op bijlagen gebaseerde weergaven waarmee u de bijlagen in elke map kunt bekijken, evenals de e-mails met bijlagen. Raadpleeg deze Help-pagina voor instructies.  

E-mails sorteren

Met Zoho Mail kunt u uw e-mails sorteren op uw voorkeur. U kunt uw e-mails zodanig sorteren dat ofwel de oudste ofwel de meest recente e-mails bovenaan worden weergegeven. Standaard worden de nieuwste e-mails als eerste weergegeven. 

Om de oudste e-mails bovenaan weer te geven, klikt u op het pictogram Sorteren: oudste bovenaan aan de bovenkant van het deelvenster met de e-maillijst. U kunt dit later weer terug veranderen naar Nieuwste e-mails bovenaan door op hetzelfde pictogram te klikken. 

Let op:

U kunt uw e-mails alleen sorteren als de gespreksweergave is uitgeschakeld.

Verplaatsen naar map

U kunt één of meerdere e-mails selecteren en deze rechtstreeks vanuit het deelvenster met de e-maillijst verplaatsen naar een map van uw keuze. Kies de optie Verplaatsen naar op de menubalk en selecteer de gewenste map in de lijst met opties. De geselecteerde e-mails worden nu naar de desbetreffende map verplaatst.

Als u alle e-mails in een specifieke map naar een andere map wilt verplaatsen, kunt u gebruikmaken van de optie Bulkacties. Klik op het pictogram E-mailselectie en kies Alle in de lijst. Zo worden alleen de e-mails geselecteerd die momenteel zichtbaar zijn in de weergave. Als u kiest voor de optie Alle berichten in deze map selecteren, worden alle berichten in de map weergegeven.

U kunt de optie Verplaatsen naar map kiezen om al deze e-mails tegelijkertijd te verplaatsen. De actie wordt gepland en de e-mails worden geleidelijk verplaatst.

Bulkselectie van e-mails kan op dezelfde manier worden uitgevoerd voor een bepaalde weergave. Als u bijvoorbeeld kiest voor E-mails met bijlagen weergeven of een andere soortgelijke weergave in een bepaalde map kiest en vervolgens Alle e-mails selecteert, krijgt u de optie Alle berichten die overeenkomen met de huidige weergave selecteren te zien. Met deze optie selecteert u alleen alle e-mails met bijlagen in die map. 

Let op:

Bulkacties voor Taggen als, Als spam markeren en andere soortgelijke acties kunnen ook met dezelfde methode worden uitgevoerd zoals hierboven is beschreven.

Taggen als

U kunt, terwijl u uw e-mails bekijkt in het deelvenster met de e-maillijst, een aantal e-mails selecteren en hier een bepaalde tag aan toevoegen. Om een tag aan e-mails toe te voegen, selecteert u het selectievakje naast de e-mails en klikt u op het pictogram Taggen als bovenaan het menuvenster. Kies de gewenste tags in de lijst met opties.

Spam markeren 

Als u sommige van uw e-mails als spam wilt markeren in het deelvenster met de e-maillijst, kunt u de optie Spam markeren gebruiken, die is te vinden op de bovenste menubalk. Selecteer de gewenste e-mails en klik op het pictogram Spam markeren op de menubalk. De e-mailadressen worden op een zwarte lijst geplaatst en deze e-mails worden naar de map met ongewenste e-mail verplaatst. 

Andere e-mailopties

Verdere acties, zoals Markeren als ongelezen, Met vlag markeren als, Doorsturen als inline, Doorsturen als bijlage, Map markeren als gelezen en Opschonen kunnen worden uitgevoerd op de geselecteerde e-mails in het menu Meer acties.

Meerdere e-mails doorsturen

Als u meerdere e-mails selecteert, ziet u in het menu Meer opties de optie Meerdere e-mails doorsturen. Als u deze optie kiest, worden de geselecteerde e-mails als bijlage toegevoegd aan een nieuwe e-mail in het venster Opstellen. Aan de ontvangende zijde zijn deze e-mails zichtbaar als aparte doorgestuurde e-mails. 

Aangezien de e-mails worden verzonden als bijlagen bij gebruik van deze optie, geldt er een maximaal toegestane grootte van 40 MB.

​​

Acties in het e-mailvoorbeeldvenster

In de verticale weergave van drie vensters kunt u snel navigeren tussen e-mails en kunt u deze op uw gemak lezen. De verschillende pictogrammen, samen met de vervolgkeuzelijst, helpen u bij het uitvoeren van de algemene acties in de e-mail. Voor Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen, gebruikt u de pictogrammen in de buurt van het vervolgkeuzemenu. Voor specifieke acties voor een bepaalde e-mail, kunt u de opties in het vervolgkeuzemenu Meer acties gebruiken. 

Er zijn ook opties om naar de vorige e-mail of de volgende e-mail te navigeren en de e-mail in een nieuw scherm te openen door middel van de optie Pop-out.

​​

Let op:

In dit artikel wordt met name uitgelegd hoe de ontvangen e-mails in Zoho Mail worden beheerd. Klik hier als u problemen ondervindt met het ontvangen van e-mails in uw op een domein gebaseerde account in Zoho Mail.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com