E-mail migreren naar Zoho Mail

E-mails migreren van een bestaande e-mailservice naar Zoho Mail

IMAP- en POP-migratie vergeleken

Als uw e-mails zich in een e-mailservice in de cloud bevinden, zoals Google Apps of Yahoo of een andere e-mailserver in de cloud die IMAP-toegang ondersteunt, kunt u vanuit het configuratiescherm via IMAP een server-naar-servermigratie uitvoeren. 

Zoho Mail ondersteunt zowel IMAP- als POP-migratie, maar IMAP-migratie heeft meer voordelen ten opzichte van POP-migratie. Klik hier voor meer informatie over welke migratie het beste zou zijn voor uw accounts.

Vereiste configuratiegegevens voor de migratie:

Voor zowel POP- als IMAP-migratie hebt u de volgende gegevens nodig. 

 • Naam van de server: hostnaam van de IMAP-server of de POP-server van waaruit het migreren moet worden gestart
 • Serverpoort: voor standaardpoorten van de bronserver worden SSL en niet-SSL ondersteund. 
  • Ondersteunde poorten voor IMAP: 143 (niet-SSL), 993 (SSL) 
  • Ondersteunde poorten voor POP: 110 (niet-SSL), 995 (SSL) 
 • SSL-type: alleen vertrouwde certificaten worden ondersteund. Zelf-ondertekende SSL-certificaten worden niet ondersteund vanwege veiligheidsredenen
 • Migratieprotocol: kies of uw migratieprotocol POP of IMAP is.
 • Mappenlijst uitsluiten: de beheerder kan bepaalde mappen, zoals de spammap, uitsluiten om het migratieproces te versnellen. Verder kan een beheerder de gebruikers vragen een gemeenschappelijke map te maken en de e-mails die niet moeten worden gemigreerd, hierin te plaatsen. Deze map kan in de algemene lijst met uitsluitingen worden opgenomen, die geldt voor alle gebruikers. 
 • Maximale verbindingslimiet: de maximale verbindingslimiet is het maximale aantal verbindingen dat door de server op een bepaald moment wordt geaccepteerd. Als u bijvoorbeeld vijf als de maximale verbindingslimiet opgeeft wanneer de migratie wordt gestart, wordt het migratieproces tegelijkertijd gestart voor vijf gebruikers. Het migratieproces verloopt sneller wanneer er parallelle migraties plaatsvinden tussen de servers. 
 • Padvoorvoegsel: sommige IMAP-servers verwachten de padvoorvoegselgegevens voor het verbinden met en ophalen van e-mails via IMAP. 
 • Black-outtijd: als er sprake is van bekende downtime van de server of bepaalde tijden van de week waarop de server overbelast is, geeft u de dag van de week, de tijdsduur in de 24-uurs notatie (van 'x' uur 'y' uur) en de bijbehorende tijdzone op. De migratie wordt onderbroken tijdens de opgegeven tijdsduur om te voorkomen dat eventuele migraties mislukken. De black-outtijd en tijdzone zijn alleen van toepassing als er vooraf bepaalde tijdsintervallen zijn waarbinnen de migratie moet worden gepauzeerd. 

Bronservergegevens voor migratie:

Om een nieuwe migratie toe te voegen, moet u de bronserver toevoegen waarvan de e-mails moeten worden gemigreerd. U kunt de migratie ook in batches en van verschillende servers uitvoeren als u meerdere domeinen hebt die worden gehost door verschillende providers, en alles wilt migreren naar Zoho Mail. 

 1. Meld u aan bij https://www.zoho.com/mail.
 2. Open Configuratiescherm, ga naar E-mailbeheer en kies Migratie.
 3. Selecteer Migratie toevoegen om de servergegevens voor de migratie op te geven.
 4. Geef een titel voor de migratie op.
 5. Selecteer IMAP of POP als migratieprotocol, afhankelijk van uw voorkeur.
  ​​​​
 6. Als u IMAP selecteert, kiest u of u wilt migreren vanuit Gmail of andere providers.
 7. Voer in het veld Servernaam de naam van de server in waarvan u migreert (de servernaam wordt automatisch ingevuld als u overzet met Gmail IMAP). 
 8. Geef het type beveiliging en het poortnummer voor de migratie op. 
 9. Geef de maximale verbindingslimiet voor uw server op.
 10. Voeg bij de optie Mappenlijst uitsluiten de lijst met mappen toe die u wilt overslaan tijdens de migratie. Voer de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens in ("Map1"), zodat alleen die mappen worden uitgesloten. Als u wilt dat alle submappen van een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in, gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Zie hier gedetailleerde informatie over het gebruik.
 11. Selecteer Migratie toevoegen om de servergegevens op te slaan. 
 12. In de volgende stap voegt u de accountgegevens toe die moeten worden gemigreerd. 

Brongebruikersgegevens voor migratie:

Nadat u de servergegevens hebt toegevoegd, moet u de accountgegevens toevoegen. 

U kunt de accounts handmatig toevoegen of de gegevens uit een CSV-bestand importeren. Zorg ervoor dat u de gegevens van de bron- en doelaccounts bij de hand hebt. Voor elke toegevoegde gebruiker worden de bronreferenties gecontroleerd met de server. De gebruiker wordt pas toegevoegd als de bronverificatie is geslaagd. 

De procedure voor het toevoegen van gebruikers varieert afhankelijk van de service van waaruit u migreert.

Gmail-account toevoegen:

Stappen voor het handmatig toevoegen van gebruikersaccounts voor Gmail-migratie:

 1. Selecteer Accounts toevoegen om de accountgegevens handmatig toe te voegen. 
 2. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van de bron en de bestemming op waarnaar de e-mails moeten worden gemigreerd. 
 3. Voer de prioriteit van het account in.
 4. Schakel desgewenst de selectievakjes onder Optie kiezen in of uit.
  • Belangrijke berichten labelen:e-mails die zijn gemarkeerd als belangrijk in Gmail, worden toegevoegd met het label ZMImportant in Zoho Mail.
  • Berichten met ster labelen:e-mails die zijn gemarkeerd als belangrijk in Gmail, worden toegevoegd onder het label ZMStarred in Zoho Mail.
  • E-mails in Postvak IN met meer dan één label uitsluiten: als een e-mail meerdere labels heeft in het Postvak IN van uw Gmail-account, worden die e-mails niet gemigreerd naar Zoho Mail.
 5. Voer de mappen die moeten worden uitgesloten voor migratie, in de Mappenlijst uitsluiten in. Deze optie is bijvoorbeeld handig als de beheerder migraties voor dezelfde groep gebruikers opnieuw uitvoert voor bepaalde nieuwe e-mails of gemiste e-mails. Voer de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens in ("Map1"), zodat alleen die mappen worden uitgesloten. Als u wilt dat alle submappen onder een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Zie hier gedetailleerde informatie over het gebruik.
 6. Kies of u alle e-mails wilt migreren of alleen de e-mails die met de optie Datumbereik binnen een specifiek datumbereik vallen.
 7. Klik op Toevoegen.

Stappen om gebruikers te importeren vanuit een CSV-bestand voor Gmail-migratie:

Naast het handmatig toevoegen van gebruikers voor migratie kunt u de gebruikersgegevens ook toevoegen aan een Excel-werkblad, dit werkblad als een CSV-bestand opslaan en vervolgens uploaden. De gebruikersaccounts die in het CSV-bestand staan, worden geüpload voor migratie.

 1. Klik op de link Accounts uploaden op de pagina Migratieaccounts.
 2. De indeling van de gebruikersgegevens in het CSV-bestand is afhankelijk van het type migratie dat u hebt gekozen.
 3. In het rechterdeelvenster van het gedeelte Accounts uploaden vindt u een voorbeeld van een CSV-bestand.
 4. De velden in het CSV-bestand variëren voor Gmail en andere e-mailproviders. Als u voor de Gmail IMAP-migratie hebt gekozen, wordt het relevante voorbeeldbestand gedownload.
 5. Download het voorbeeldbestand, bekijk de gegevens en voer uw gebruikersgegevens op dezelfde manier in.
 6. Sla het bestand als CSV-bestand op.
 7. Kies het desbetreffende bestand en klik op OK om de accounts te uploaden.
 8. De toegevoegde accounts worden in het gedeelte weergegeven.
 9. U kunt de servergegevens en het migratietype aanpassen voordat u de migratie start. 
 10. Controleer of alle accounts die moeten worden gemigreerd, in het gedeelte Accounts staan. 

Gebruikersaccount van andere e-mailprovider toevoegen:

Stappen voor het toevoegen van gebruikersaccounts voor een andere migratie van e-mail:

 1. Selecteer Accounts toevoegen om de accountgegevens handmatig toe te voegen. 
 2. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van de bron en de bestemming op waarnaar de e-mails moeten worden gemigreerd. 
 3. Bij Mapoptie kunt u kiezen tussen Alle mappen of Specifieke mappen
 4. Als u Alle mappen kiest, kunt u bij IMAP bepaalde mappen tijdens de migratie overslaan met behulp van de optie Mappenlijst uitsluiten.
 5. Deze optie is bijvoorbeeld handig als de beheerder migraties voor dezelfde groep gebruikers opnieuw uitvoert voor bepaalde nieuwe e-mails of gemiste e-mails. Voer de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens in ("Map1"), zodat alleen die mappen worden uitgesloten. Als u wilt dat alle submappen onder een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Zie hier gedetailleerde informatie over het gebruik.
 6. Als u Specifieke mappen kiest, kunt u bij IMAP-migratie de mappen opgeven die moeten worden opgenomen in Mappenlijst opnemen. 
 7. Voer bij Mappenlijst opnemen de namen van de mappen tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1") in. In dat geval wordt alleen deze map opgenomen. Als u wilt dat alle submappen onder een bovenliggende map worden gemigreerd, voert u de mapnaam in gevolgd door /* tussen dubbele aanhalingstekens ("Map1/*"). Kijk hier voor uitgebreide informatie over de conventie.
 8. Kies of u alle e-mails wilt migreren of alleen de e-mails die met de optie Datumbereik binnen een specifiek datumbereik vallen.
 9. Dit wordt geverifieerd met de bronserver zodra u op Toevoegen klikt.

Conventie voor vermelding van mappen:

 • Wanneer u een bepaalde bovenliggende map (bijv. Rapporten) wilt vermelden, voert u deze in als "Rapporten".
 • Wanneer er meerdere submappen onder Rapporten staan en u alle submappen wilt vermelden, voert u deze in als "Rapporten/*".
 • Als Rapporten een submap heeft met de naam 2016 en u deze specifieke submap wilt vermelden, voert u "Rapporten/2016" in. 
 • Als u alle submappen onder Postvak In, alleen de map Marketing zonder de submappen en alleen een specifieke submap met de naam 2012 onder de map Sales-rapporten wilt vermelden, voert u de mappenlijst als volgt in: "Postvak In/*", "Marketing", "Sales-rapporten/2012".

Stappen om gebruikers te importeren vanuit een CSV-bestand:

Naast het handmatig toevoegen van gebruikers voor migratie kunt u de gebruikersgegevens ook toevoegen aan een Excel-werkblad, dit werkblad als een CSV-bestand opslaan en vervolgens uploaden. De gebruikersaccounts die in het CSV-bestand staan, worden geüpload voor migratie.

 1. Klik op de link Accounts uploaden op de pagina Migratieaccounts.
 2. De indeling van de gebruikersgegevens in het CSV-bestand is afhankelijk van het type migratie dat u hebt gekozen.
 3. In het rechterdeelvenster van het gedeelte Accounts uploaden vindt u een voorbeeld van een CSV-bestand.
 4. De velden in het CSV-bestand variëren voor Gmail en andere e-mailproviders. Als u voor de Gmail IMAP-migratie hebt gekozen, wordt het relevante voorbeeldbestand gedownload.
 5. Download het voorbeeldbestand, bekijk de gegevens en voer uw gebruikersgegevens op dezelfde manier in.
 6. Sla het bestand als CSV-bestand op.
 7. Kies het desbetreffende bestand en klik op OK om de accounts te uploaden.
 8. De toegevoegde accounts worden in het gedeelte weergegeven.
 9. U kunt de servergegevens en het migratietype aanpassen voordat u de migratie start. 
 10. Controleer of alle accounts die moeten worden gemigreerd, in het gedeelte Accounts staan. 

Let op:

 • Bij alle migratiemethoden moeten de gegevens van het bronaccount, het wachtwoord en het doelaccount verplicht worden ingevoerd in het CSV-bestand.
 • Wanneer er zich een probleem voordoet met het uploaden van de gebruikers, wordt automatisch een ander bestand met de foutgegevens gedownload. 
 • Soms kan er om verschillende redenen een probleem optreden met de verificatie van uw bronaccount. Ga voor meer informatie naar deze help-pagina.

Migratieproces starten

In het configuratiescherm gaat u naar Migratie onder E-mailbeheer. Zorg ervoor dat de bronwachtwoorden niet worden gewijzigd nadat de gebruikers voor migratie zijn toegevoegd. Het wachtwoord moet hetzelfde blijven totdat de hele migratie is voltooid. Voor een gefaseerde en geplande migratie kunt u meerdere migraties vanaf verschillende servers toevoegen of vanaf dezelfde server voor verschillende groepen gebruikers. 

 1. De lijst van migraties die u hebt toegevoegd, wordt weergegeven op de pagina Migraties.
 2. Klik op de link Starten naast de migratie die u zojuist hebt toegevoegd, om de migratie te starten. 
 3. De migratie wordt gepland en de status wordt gewijzigd in 'In behandeling' voor de migratie die op dat moment wordt uitgevoerd. 
 4. U kunt de algemene migratiestatus bekijken in de lijst en de gedetailleerde migratiestatus in het gedeelte Accounts.
 5. Voor IMAP-migratie zijn gedetailleerde statistische gegevens en mapgegevens beschikbaar. 
 6. Klik op het aantal in het veld Totaal om gedetailleerde informatie per map weer te geven.
   
 7. Onder elk account worden eventuele fouten ook weergegeven met details. Klik op Mislukt om te zien hoeveel e-mails niet zijn gemigreerd en waarom niet. 

Op deze help-pagina vindt u meer informatie over de redenen van een mislukte migratie.

Let op:

Opschorting van migratie

Als tijdens de migratie de grootte van de e-mails die voor het account worden gemigreerd, de toegestane opslag overschrijdt, worden de inkomende e-mails mogelijk geblokkeerd. Om dit te voorkomen, wordt de migratie tijdelijk opgeschort (gepauzeerd) als het account 80% van de toegestane opslag heeft bereikt. U kunt meer ruimte creëren door een aantal oude of ongewenste e-mails in uw vorige account te verwijderen of door extra opslagruimte aan te schaffen voor uw Zoho-account.

Als u zeker weet dat het account voldoende ruimte heeft, kunt u de migratie hervatten.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com