E-mails doorsturen in Zoho Mail

E-mails doorsturen

Met e-mails doorsturen kunt u alle inkomende e-mails automatisch naar een ander doelaccount laten doorsturen of omleiden. Het is de gemakkelijkste manier om een back-upaccount te maken en om van alle e-mails die in een specifiek Zoho Mail-account binnenkomen een kopie in een ander account te maken. 

Gebruikers kunnen ook doorsturen met voorwaarden instellen, waarbij alleen bepaalde e-mails worden doorgestuurd naar de andere accounts op basis van een set voorwaarden. De optie kan worden geconfigureerd met behulp van 'Doorsturen op basis van filters' in het gedeelte Filters. 

Als uw organisatie e-mailhosting bij Zoho heeft, kan de beheerder automatisch doorsturen van e-mails van het ene account naar het andere interne account zonder verificatieproces inschakelen. 

 E-mails doorsturen inschakelen:

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Ga naar Instellingen.
 3. Navigeer naar E-mailaccounts>>E-mails doorsturen beheren.
 4. Geef in het gedeelte E-mails doorsturen onder Nieuw doorstuuradres toevoegen het e-mailadres op waarnaar u een kopie van uw e-mails wilt doorsturen.
 5. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het toegevoegde e-mailadres. E-mails doorsturen wordt pas ingeschakeld nadat u het account hebt geverifieerd.
 6. Oorspronkelijke e-mail verwijderen: als deze optie is geselecteerd, wordt de oorspronkelijke e-mail uit Zoho Mail verwijderd.
 7. Als u de e-mails in Zoho Mail wilt behouden na het doorsturen, zorgt u ervoor dat het selectievakje is uitgeschakeld. 

Let op:

Als u Oorspronkelijke e-mail verwijderen hebt ingeschakeld voor E-mails doorsturen, worden de e-mails onmiddellijk verwijderd nadat ze zijn doorgestuurd en kunnen ze niet door POP worden opgehaald.

Stappen voor beheerders om E-mails doorsturen in te schakelen voor bedrijfsaccounts:

 1. Meld u aan bij Zoho Mail
 2. Selecteer Configuratiescherm >> E-mailaccounts
 3. Selecteer het e-mailaccount waarvoor u e-mails doorsturen wilt inschakelen
 4. Klik op E-mails doorsturen toevoegen en geef een ander account binnen de organisatie op als doelaccount. 

 Belangrijke punten voor e-mails doorsturen: 

 • E-mails doorsturen kan niet worden ingeschakeld voor POP-accounts.
 • Als een beheerder e-mails doorsturen voor een gebruiker instelt, kunnen er maximaal drie doelaccounts worden toegevoegd.
 • De gebruiker kan zelf ook maximaal drie doelaccounts toevoegen.
 • In totaal kunnen zes doorstuuradressen worden toegevoegd, drie door de beheerder en drie door de gebruiker.
 • Doorsturen op basis van filters kan niet worden ingeschakeld voor een e-mailadres dat al is toegevoegd voor e-mails doorsturen. 
 • Als e-mail doorsturen tien keer achter elkaar mislukt, wordt e-mails doorsturen automatisch uitgeschakeld. 
 • Als de ontvangen e-mail een reeds automatisch doorgestuurde e-mail is, wordt deze niet opnieuw doorgestuurd om herhaling te voorkomen. 

 E-mails doorsturen - verificatie

Zodra u het e-mailadres voor automatisch doorsturen hebt toegevoegd, moet u verdergaan met het verificatieproces. U ontvangt een e-mailbericht in het doelaccount met een verificatielink om het doorsturen van e-mails te bevestigen.  

 1. U ontvangt een bevestigingsmail met een verificatiecode in het doelaccount.
 2. Meld u aan bij Zoho Mail.
 3. Ga naar Instellingen.
 4. Navigeer naar E-mailaccounts>>E-mails doorsturen beheren.
 5. Klik op het pictogram Verifiëren dat overeenkomt met het e-mailadres. 
 6. Geef de verificatiecode in het daarvoor bestemde vak op. 
 7. Klik op Bevestigen en sla de instellingen op. 
 8. Als u geen verificatiecode hebt ontvangen, klikt u op de optie Opnieuw verzenden om de verificatiecode opnieuw te ontvangen. 

 E-mails doorsturen uitschakelen/verwijderen

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Ga naar Instellingen.
 3. Navigeer naar E-mailaccounts>>E-mails doorsturen beheren.
 4. Schakel het selectievakje naast het e-mailadres uit om e-mails doorsturen tijdelijk uit te schakelen voor het betreffende e-mailadres.
 5. U kunt het vakje inschakelen om e-mails doorsturen opnieuw in te schakelen zonder dat u het hele proces opnieuw hoeft te doorlopen
 6. Als u e-mails doorsturen naar dat e-mailadres permanent wilt verwijderen, klikt u op het kruisje naast het e-mailadres.

 E-mails doorsturen op basis van filters 

U kunt ervoor kiezen om alleen bepaalde e-mails door te sturen op basis van bepaalde voorwaarden met behulp van doorsturen op basis van filters. U kunt voorwaarden op basis van de afzenders of onderwerpen instellen en e-mails naar een andere persoon doorsturen. Dit is met name handig wanneer u alleen specifieke e-mails naar een ander account wilt doorsturen op basis van een opgegeven set regels of voorwaarden. 

 1. Meld u aan bij Zoho Mail.
 2. Ga naar Instellingen.
 3. Navigeer naar Filters >> Nieuwe filters
 4. Geef de voorwaarden of regels op.
 5. Selecteer bij Actie Doorsturen naar en geef het e-mailadres op
 6. Als u een nieuw e-mailadres toevoegt, moet u het e-mailadres verifiëren
 7. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan. 

Binnenkomende e-mails die voldoen aan de opgegeven voorwaarden, worden doorgestuurd naar het e-mailadres nadat het verificatieproces is uitgevoerd. De optie 'Uitvoeren via filters' is niet van toepassing voor filters met 'Doorsturen' als actie.

Let op:

Voor nieuwe gebruikers met een gratis abonnement is de functie E-mail doorsturen niet beschikbaar. Bekijk hier meer informatie.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com