Quản lý tập tin từ một nơi

Sắp xếp nhóm của bạn và các tập tin ở cùng một nơi. Cấp quyền truy cập theo vai trò cho mọi thành viên và cho phép họ lưu trữ, chia sẻ và cộng tác trên tài liệu một cách an toàn.

Khám phá thư mục nhóm

Quản lý tập tin từ một nơi
Làm việc mà không bị can thiệp

Làm việc mà không bị can thiệp

Kiểm tra mọi tập tin được chia sẻ để ngăn người khác ghi đè trong khi bạn đang làm việc. Sau khi bạn hoàn tất các chỉnh sửa của mình, hãy kiểm tra lại tập tin để tiếp tục cộng tác.

Nhận phiên bản tập tin không giới hạn

Nhận phiên bản tập tin không giới hạn

Xem và quản lý tất cả các phiên bản tập tin ở một nơi. Đặt bản nháp của bạn là phiên bản ưu tiên hoặc quay trở lại các phiên bản trước đó mà không ghi đè lên phiên bản hiện tại.

Tìm tập tin nhanh hơn

Nhanh chóng tìm thấy đúng tài liệu bạn cần tìm bằng cách sử dụng các tính năng khám phá nội dung của chúng tôi như: Tìm kiếm thông minh, Mẫu dữ liệu, Nhãn và Mục yêu thích.

Tìm hiểu thêm về Mẫu Dữ liệu

 • Giữ ảnh

  Giữ ảnh

  Được sửa đổi bởi Andersen

 • Làm việc từ xa của nhân viên

  Được sửa đổi bởi Sofia Deluca

 • Bài thuyết trình tiếp thị

  Bài thuyết trình tiếp thị

  Được sửa bởi Daniel

 • Làm việc từ xa

  Được sửa đổi bởi Mentatdgt

 • Làm việc từ xa

  Làm việc từ xa

  Được sửa đổi bởi Mentatdgt

 • Remote work.pdf

  Được sửa đổi bởi Bianca Carlos

 • Làm việc từ xa

  Làm việc từ xa

  Được sửa đổi bởi Andersen

 • Nội dung là King

  Nội dung là King

  Được sửa bởi Daniel

Tạo đường dẫn kiểm tra

Tìm hiểu ai đã làm gì với tập tin nhóm của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể. Lọc theo thư mục, hoạt động, người dùng hoặc ngày và tạo báo cáo hoạt động cho bất kỳ danh mục nào.

Tạo đường dẫn kiểm tra
Xem bức tranh tổng thể về doanh nghiệp

Xem bức tranh tổng thể về doanh nghiệp

Xem hoạt động của các thành viên trong nhóm trên một tập tin, chẳng hạn như chỉnh sửa, bình luận và chia sẻ. Biết ai đã truy cập tập tin được chia sẻ của bạn và họ đã thực hiện hành động nào.

Tích hợp dữ liệu

Tích hợp dữ liệu

Phần mềm quản lý tài liệu của chúng tôi cung cấp nền tảng tương thích để hợp lý hóa dữ liệu trên các ứng dụng và kho lưu trữ trong toàn doanh nghiệp.

Làm việc mọi lúc mọi nơi

Làm việc không còn giới hạn ở văn phòng. Tạo tập tin và cộng tác trên các tập tin từ bất kỳ đâu và trên bất kỳ thiết bị nào bằng cách dùng ứng dụng di động và máy tính WorkDrive.

Làm việc mọi lúc mọi nơi

Trải nghiệm bảo mật cấp doanh nghiệp

WorkDrive tuân thủ GDPR và HIPAA và tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể trong ngành (ISO 27001, SOC 2 Type II). Ngoài ra, WorkDrive còn cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao bao gồm xác thực hai yếu tố, chính sách lưu giữ dữ liệu và quản lý thiết bị.

Khám phá bảo mật của Zoho WorkDrive

Tùy chỉnh không gian lưu trữ

Nhu cầu lưu trữ của mọi công ty đều thay đổi theo thời gian. Nâng cấp gói khi đội ngũ của bạn tăng hoặc giảm cấp nếu không còn cần thêm vị trí nào nữa.

Chọn gói phù hợp cho đội ngũ của bạn

Phần mềm quản lý tài liệu trực tuyến tối ưu cho tổ chức của bạn

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ