• Cải thiện hoạt động cộng tác trong các nhóm phân tán
  • Thúc đẩy phát triển gia tăng và lặp lại
  • Cung cấp lời nhắc và cập nhật cuộc họp
  • Ghi lại và sơ kết những điểm cần ghi nhớ trong cuộc họp

Hoàn thiện bước thiết kế dự án bằng các công cụ lập kế hoạch chất lượng cao

Liên kết các mục công việc

Dễ dàng liên kết và liên kết trỏ về các mục công việc liên quan từ cùng một dự án hoặc từ một dự án khác. Sử dụng chức năng này để liên kết các mục công việc hiện có, đã hoàn thành hoặc sắp tới.

Liên kết các mục công việc Liên kết các mục công việc

Dòng thời gian trạng thái

Theo dõi tiến độ của mục công việc rõ ràng qua dòng thời gian trạng thái. Với chỉ dấu trực quan này, bạn và nhóm của bạn có thể xem xét các mục công việc bị trì hoãn và tìm ra cách để loại bỏ khúc mắc.

Dòng thời gian trạng thái Dòng thời gian trạng thái
Thẻ

Thẻ

Cung cấp ngữ cảnh cho mục công việc bằng cách gắn thẻ mục đó vào một chủ đề chung. Bạn có thể liên kết nhiều thẻ với một mục công việc và lọc chúng theo tên.

Danh sách kiểm tra

Danh sách kiểm tra

Luôn đi đúng hướng và tránh bỏ sót chi tiết. Tạo danh sách kiểm tra để ưu tiên công việc và xác định tiêu chí chấp nhận của bạn, cũng như đặt chế độ công khai hoặc riêng tư cho danh sách kiểm tra tùy vào mục đích sử dụng.

Lời nhắc nhiệm vụ

Lời nhắc nhiệm vụ

Luôn nắm rõ tất cả các mục công việc với Zoho Sprints. Đặt lời nhắc nhiệm vụ theo yêu cầu của bạn và nhận thông báo trong suốt vòng đời của một mục công việc.

Người theo dõi

Người theo dõi

Cập nhật thông tin cho các thành viên trong nhóm với tính năng Người theo dõi. Những người dùng theo dõi một mục công việc sẽ nhận được thông tin cập nhật về tiến độ của mục đó.

Mục con

Chia các mục công việc phức tạp thành các phần nhỏ hơn. Liên kết các mục con mới hoặc hiện có với một mục công việc đang thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Mục con

Khám phá các tính năng khác