Bảng chấm công

Bảng chấm công cho phép bạn theo dõi giờ tính phí và không tính phí, phê duyệt nhật ký thời gian, và biết được lượng thời gian dành cho các mục công việc để bạn có thể ước tính tốt hơn với mỗi sprint.

Đăng ký ngay

Chọn mục công việc dễ dàng

Người dùng có thể chọn từ các mục công việc họ nhận, và nhập thời gian dành cho mỗi mục.

Bộ hẹn giờ toàn bộ

Chọn mục công việc và bắt đầu hẹn giờ từ bất cứ đâu trong Sprints. Bạn cũng có thể tạm dừng hoặc dừng hẹn giờ và kiểm tra phân tích công việc trong ngày.

Phê duyệt với một cú nhấp chuột

Phê duyệt với một cú nhấp chuột của chủ sở hữu sản phẩm và chủ scrum giúp quy trình trở nên minh bạch và dễ dàng.

Luôn sẵn sàng đón nhận thay đổi.

Đăng ký ngay