• Hiển thị các mục việc cần làm trong sprint theo luồng
  • Giúp cho tiến độ công việc trở nên rõ ràng và minh bạch hơn
  • Điều chỉnh nhóm hướng đến một mục tiêu sprint chung
  • Cải thiện sự tập trung và khả năng cộng tác của nhóm

Trực quan hóa tiến độ sprint trên bảng Scrum theo thời gian thực

Scrum kết hợp Kanban

Tùy chỉnh quy trình công việc ngoài các cột trạng thái truyền thống là “Việc cần làm”, “Đang tiến hành” và “Đã hoàn thành”. Thực hành Scrumban bằng cách cấu hình giới hạn WIP (Công việc đang tiến hành) để tạo ra một môi trường tập trung cho các nhóm làm việc đạt hiệu quả cao.

Scrum kết hợp Kanban
Dạng xem Luồng

Dạng xem Luồng

Luồng là dạng phân loại các mục công việc theo ngữ cảnh trên bảng Scrum. Các nhóm có thể đi sâu hơn và chuyển đổi giữa nhiều dạng xem luồng trong các danh mục như epic, mức độ ưu tiên hoặc người dùng.

Bảng chỉ số sprint

Bảng chỉ số sprint đi kèm với một số biểu đồ, trong đó bạn có thể xem lại tiến trình sprint tổng thể, theo dõi thông tin tóm tắt người dùng và hình dung luồng hoạt động trong sprint.

Bảng chỉ số sprint

ADARSH NARAYAN

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, Vibhaa Technologies

“Một giải pháp quản lý dự án Agile đỉnh nhất từng được phát triển! Các tùy chọn tùy chỉnh tuyệt vời, bố cục đẹp mắt với giao diện người dùng gọn gàng. Hỗ trợ nhanh và giải đáp thắc mắc thỏa đáng.

Đọc tất cả các câu chuyện của khách hàng

Khám phá các tính năng khác

Quản lý bản phát hành

Quản lý bản phát hành

Tìm hiểu thêm
Bảng tin dự án

Bảng tin dự án

Tìm hiểu thêm