• Cải thiện hoạt động cộng tác trong các nhóm phân tán
  • Trực quan hóa các hoạt động dự án theo dòng thời gian
  • Hợp lý hóa và đẩy nhanh quá trình đưa ra quyết định
  • Nhận thông báo về các thông tin cập nhật quan trọng

Đừng để khoảng cách địa lý khiến đội ngũ của bạn cách xa nhau

Cộng tác linh hoạt

Bảng tin dự án đóng vai trò là trung tâm cộng tác cho các nhóm Agile phân tán. Bạn có ý tưởng muốn thông qua nhóm của mình? Sử dụng bảng tin dự án để đăng trạng thái, @đề cập người dùng và nhận phản hồi nhanh từ nhóm của bạn.

Cộng tác linh hoạt

Luồng hoạt động

Luồng hoạt động giúp bạn luôn cập nhật mọi thay đổi được thực hiện trong dự án. Từ những thay đổi về trạng thái đến các đầu việc bổ sung, tất cả các thông tin cập nhật sẽ được ghi lại theo thứ tự thời gian. Điều này cũng giúp ích trong việc đánh giá các yêu cầu thay đổi và đảm bảo quy trình quản lý dự án.

Luồng hoạt động

Lời nhắc và thông báo

Trung tâm thông báo giúp bạn không bỏ lỡ thời hạn công việc bằng cách nhắc bạn khi một sprint hoặc dự án sắp hoàn thành. Nhóm cũng có thể cấu hình lời nhắc tùy chỉnh cho các cuộc họp Scrum định kỳ.

Lời nhắc và thông báo

RAZVAN IONESCU

Giám đốc điều hành, Security Portal

“Chúng tôi sử dụng Zoho Sprints vì sự tiện dụng và lợi ích từ hệ sinh thái của Zoho. Zoho Sprints thay đổi cách chúng ta làm việc và giúp chúng ta quản lý dự án một cách hiệu quả

Đọc tất cả các câu chuyện của khách hàng

Khám phá các tính năng khác

Cuộc họp

Cuộc họp

Tìm hiểu thêm
Tùy chỉnh

Tùy chỉnh

Tìm hiểu thêm
Bảng Scrum

Bảng Scrum

Tìm hiểu thêm