• Trực quan hóa dự án dễ dàng
  • Phân bổ công việc hiệu quả
  • Giám sát năng suất trong nhóm
  • Thông tin chi tiết để dễ dàng đưa ra quyết định hơn

Một không gian để trực quan hóa bức tranh tổng thể của dự án

Lập kế hoạch theo tuần

Lập kế hoạch theo tuần

Với báo cáo điểm tin hàng tuần, bạn có thể xác định hướng hành động dựa trên những công việc đã được hoàn thành sớm hơn. Báo cáo này cũng giúp bạn theo dõi các mục công việc mở, đã đóng và mở lại theo thời gian.

Phân phối công việc tốt hơn

Phân phối công việc tốt hơn

Giám sát năng suất của đội ngũ thông qua bảng phân tích trạng thái cho từng mục công việc công khai của họ. Điều này giúp bạn xác định các mẫu tương tác và phân phối công việc hiệu quả hơn.

Ước tính chính xác sprint tiếp theo

Ước tính chính xác sprint tiếp theo

Biểu đồ Thực tế so với Kế hoạch cung cấp dạng xem theo lịch về tiến độ hoàn thành sprint. Bạn có thể xem liệu sprint của bạn có đang đi đúng hướng hay không và lên kế hoạch cho sprint tiếp theo hiệu quả hơn.

Nắm rõ danh sách những công việc cần làm

Nắm rõ danh sách những công việc cần làm

Theo dõi loại và số mục công việc trong danh sách công việc cần làm của bạn. Ngoài ra, xem ai là người đang bị quá tải và phân bổ lại công việc cho hiệu quả.

Theo dõi mục tiêu cuối cùng

Theo dõi mục tiêu cuối cùng

Bộ đếm sprint cho phép bạn theo dõi mức độ hoàn thành dự án tổng thể.

Báo cáo bảng chấm công

Báo cáo bảng chấm công

Với công cụ theo dõi hoạt động thanh toán và phê duyệt, bạn có thể dễ dàng theo dõi thời gian đã dành ra cho dự án.

Khám phá các tính năng khác

Bảng chấm công

Tìm hiểu thêm