Bảng chỉ số

Bảng chỉ số cung cấp thông tin toàn diện về dự án của bạn, vì vậy bạn có thể theo dõi tổng quan ngay cả khi bạn làm việc trong mỗi sprint.

Theo dõi tổng quan

Nắm bắt mọi thay đổi thông qua bộ đếm chu kỳ sprint và theo dõi tiến độ hoàn thành dự án tổng thể.

Phân phối công việc tốt hơn

Giám sát năng suất đội ngũ thông qua bảng phân tích trạng thái cho từng mục công việc có thể nhìn thấy của họ. Điều này giúp bạn xác định các mẫu tương tác và phân phối công việc cho đội ngũ của bạn hiệu quả hơn.

Ước tính chính xác sprint tiếp theo

Biểu đồ thực tế so với kế hoạch là chế độ xem lịch hoàn thành của các chu kỳ sprint. Bạn có thể xem liệu sprint của bạn có đang đi đúng hướng hay không, và lên kế hoạch cho sprint tiếp theo tốt hơn.

Hiểu danh sách công việc cần làm của bạn hơn

Giám sát loại và số lượng mục công việc trong danh sách công việc cần làm của bạn, xem ai có nhiều mục công việc nhất để phân công công việc hiệu quả.

Báo cáo bảng chấm công

Nhận bản tóm tắt nhanh về số giờ ghi nhật ký của bạn qua nhiều sprint, cùng với trạng thái phê duyệt của chúng.

Luôn sẵn sàng đón nhận thay đổi.

Đăng ký ngay