• Vai trò có thể thuận tiện tùy chỉnh
  • Thông báo qua email tùy biến
  • Yêu cầu nhóm được ưu tiên
  • Phân loại các cột chia trạng thái theo ý thích của nhóm

Tạo tính năng của riêng bạn với Zoho Sprints

Vai trò và hồ sơ

Vai trò và hồ sơ

Tạo vai trò tùy chỉnh cho các chức danh khác nhau trong nhóm và thêm hồ sơ để điều chỉnh quyền truy cập cho từng thành viên trong các dự án. Điều này cho phép bạn tùy chỉnh rộng rãi những nội dung mà một người có thể và không thể truy cập trong mỗi dự án.

Nhóm người dùng

Nhóm người dùng

Sắp xếp các thành viên nhóm cùng một lượt hoặc từng người một tùy theo vai trò hoặc hồ sơ của họ. Đặt tên cho từng nhóm người dùng và gắn thẻ họ trong các nội dung cập nhật trạng thái và nhận xét.

Trường và bố cục

Trường và bố cục

Đảm bảo dự án của bạn được khai thác tối đa tiềm năng Bao gồm các trường và bố cục tùy chỉnh để thêm ngữ cảnh; tùy chỉnh mục công việc, epic, bản phát hành và cuộc họp để dự án được thể hiện chi tiết nhất có thể.

Chế độ xem

Chế độ xem

Bạn sẽ không phải chạy đi chạy lại những bộ lọc giống nhau nữa. Với các tùy chọn lọc công khai và riêng tư, bạn có thể nhanh chóng truy cập các nhiệm vụ phù hợp nhất bằng cách tạo dạng xem tùy chỉnh cho công việc của bạn.

Lịch nhóm

Việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tùy chỉnh lịch để thông báo cho nhóm về các ngày nghỉ sắp tới. Ngoài ra, thêm các ngày làm việc và giờ làm việc cụ thể để nhóm luôn biết rõ lịch biểu.

Lịch nhóm
Các mức ưu tiên

Các mức ưu tiên

Đôi khi, việc đánh dấu mức ưu tiên cao cho các thông báo là không đủ. Tạo các mức ưu tiên tùy chỉnh để nhóm hiểu rõ nhất và đảm bảo công việc được hoàn thành đúng hạn.

Loại mục

Loại mục

Tạo các loại mục mới để phân loại các mục công việc dựa trên dự án bạn đang thực hiện. Sử dụng các nhãn tùy chỉnh như Cải tiến và Lỗi bất cứ khi nào cần thiết.

Loại liên kết

Loại liên kết

Tùy chỉnh các loại liên kết và liên kết trỏ về để giúp nhóm của bạn liên kết các mục công việc theo yêu cầu của dự án dễ dàng hơn.

Mẫu email và thông báo

Tùy chỉnh mẫu email để sử dụng khi nhóm hoàn thành một nhiệm vụ hoặc khi một hoạt động cụ thể diễn ra. Sắp xếp gọn gàng hộp thư đến của bạn bằng cách tùy chỉnh các thông báo qua email có liên quan đến công việc.

Trạng thái và giới hạn WIP

Trạng thái và giới hạn WIP

Chia nhỏ quy trình làm việc hơn nữa ngoài các mục thông thường là Việc cần làm, Đang tiến hành và Đã xong. Đặt các giới hạn Công việc đang tiến hành (WIP) để tránh quá tải cho nhóm và đảm bảo năng suất tối ưu.

Khám phá các tính năng khác

Danh sách công việc cần làm

Tìm hiểu thêm

Bảng Scrum

Tìm hiểu thêm

Quản lý bản phát hành

Tìm hiểu thêm