Quản lý nhiệm vụ

Quản lý nhiệm vụ là gì?

Quản lý nhiệm vụ là quy trình quản lý nhiệm vụ xuyên suốt quy trình thực hiện nhiệm vụ đó, bao gồm lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi và báo cáo. Quản lý nhiệm vụ có thể giúp cá nhân đạt được mục tiêu hoặc nhóm cộng tác và chia sẻ kiến thức nhằm hoàn thành mục tiêu chung. Ngoài ra, quản lý nhiệm vụ có thể là một phần của quản lý dự án và quản lý quy trình và có thể đóng vai trò là nền tảng giúp hình thành workflow hiệu quả cho tổ chức.

Tại sao bạn cần một phần mềm quản lý nhiệm vụ?

Mọi thông tin trong kế hoạch quản lý nhiệm vụ đều có thể giúp ích trong việc theo dõi hoàn thành dự án nhờ phần mềm quản lý nhiệm vụ. Với các tính năng theo dõi nhiệm vụ, thời hạn, cuộc họp và quản lý nhóm, phần mềm quản lý nhiệm vụ khẳng định vai trò là một công cụ vô cùng quan trọng cho hoạt động kinh doanh của bạn. Khi một dự án bị trễ tiến độ, bạn có thể thu thập thông tin chi tiết cốt lõi vấn đề một cách chính xác để kiểm soát tình hình ngay lập tức và đưa ra những thay đổi cần thiết để cải thiện workflow hiệu quả với chỉ một cú nhấp chuột. Ngoài ra, các công cụ cộng tác như wiki, chat, diễn đàn và bảng chỉ số hỗ trợ người dùng luôn được cập nhật những sự kiện mới nhất nhờ duy trì thông tin liên lạc liền mạch.

Lý do bạn nên sử dụng một phần mềm quản lý nhiệm vụ