Theo dõi dự án là gì?

Theo dõi dự án nghĩa là theo dõi tiến độ thực tế của dự án và so sánh với tiến độ dự kiến. Tiến độ có thể liên quan đến số tiền đã chi tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, tài nguyên được sử dụng hoặc thời gian thực hiện để hoàn thành một số giai đoạn công việc nhất định.

Tại sao theo dõi dự án lại quan trọng?

Theo dõi dự án ngay khi bắt đầu lập kế hoạch và tiếp tục đến khi hoàn thành dự án. Nhờ giúp bạn theo dõi tình hình tiến độ dự án theo thời gian thực nên tính năng này có thể xác định những vấn đề tiềm ẩn kịp thời và thực hiện hành động phù hợp. Lợi ích chính của một hệ thống theo dõi dự án là xác định những thay đổi so với kế hoạch quản lý dự án, giúp bạn đảm bảo dự án theo đúng kế hoạch.

Tại sao nên chọn Zoho Projects làm Công cụ theo dõi dự án?

Zoho Projects sở hữu các công cụ theo dõi dự án tích hợp sẵn như theo dõi thời gian, theo dõi sự cố và tạo báo cáo dự án giúp xác định liệu bạn có đang theo kịp tiến độ và nằm trong phạm vi ngân sách không. Phần mềm cũng sẽ cho bạn biết tỷ lệ hoàn thành dự án tính đến thời điểm hiện tại và phần dự án còn lại cần được hoàn thành. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi ngân sách, nguồn lực và sự cố để liên tục cập nhật tình hình.

Lợi ích kinh doanh của phần mềm theo dõi dự án

  • Luôn cung cấp cho bạn thông tin tình hình dự án một cách trực quan.
  • Báo cáo tạo sẵn thể hiện thông tin bạn cần về nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ chưa hoàn thành và nhiều hơn nữa.
  • Lập kế hoạch ngân sách dự án, tạo hóa đơn, ghi chép chi phí và theo dõi việc thanh toán của khách hàng.
  • Hiểu rõ ai làm công việc gì, làm khi nào và thực hiện trong bao lâu nhờ biểu đồ Sử dụng nguồn lực.
  • Tính phí khách hàng theo thời gian và dữ kiện và nhập thông tin chi tiết hoạt động vào bảng chấm công.

Theo dõi công việc của bạn

Theo dõi dự án trực tuyến giúp quản lý mọi khía cạnh của dự án tại một nơi duy nhất và cho phép tất cả mọi người cập nhật thông tin.

Tìm hiểu thêm
Phần mềm theo dõi dự án - Zoho Projects
Hệ thống theo dõi dự án - Zoho Projects

Tính toán mỗi giờ làm việc

Sử dụng bảng chấm công để ghi lại thời gian, tách biệt số giờ trả công và số giờ không trả công, đồng thời lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên các mục nhập.

Tìm hiểu thêm

Luôn đúng tiến độ

Biểu đồ Gantt giúp bạn xem nhanh trạng thái dự án, bao gồm dự án đang tiến hành, nhiệm vụ theo đúng lịch trình/đang bị trì hoãn, quan hệ phụ thuộc và cá nhân chịu trách nhiệm.

Tìm hiểu thêm
Phần mềm theo dõi dự án tốt nhất - Zoho Projects
Phần mềm theo dõi dự án: Zoho Projects

Sử dụng tài nguyên phù hợp

Biểu đồ sử dụng tài nguyên giúp cân đối khối lượng công việc của đội ngũ bằng cách phân công lại các nhiệm vụ dựa trên cường độ làm việc quá sức hoặc quá thấp của nhân viên bất kỳ.

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu theo dõi dự án ngay!

Đăng ký ngay