Tại sao bạn cần báo cáo dự án trực tuyến?

Biểu đồ và báo cáo trực tuyến thường sử dụng đồ thị, hình ảnh và biểu đồ để biểu diễn trực quan các thông tin hữu ích như trạng thái dự án, thời lượng hoạt động và thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ. Các báo cáo này rất dễ diễn giải, là cách lý tưởng để cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về dự án cho các bên liên quan.

Lợi ích của báo cáo quản lý dự án

  • Hỗ trợ bạn xác định nguồn lực cần để hoàn thành dự án
  • Phần mềm báo cáo dự án giúp bạn giám sát xem dự án có đang được thực hiện đúng tiến độ hay không
  • Cung cấp thông tin chuyên sâu về tiến độ của cả nhóm so với mục tiêu đã đặt ra
  • Tạo báo cáo hữu ích từ dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần sự trợ giúp về CNTT

Hãy chọn Zoho Projects làm phần mềm báo cáo dự án trực tuyến của bạn!

Zoho Projects cung cấp bộ công cụ báo cáo dự án mang đến cho bạn những thông tin chuyên sâu hữu ích về dự án. Bạn có thể dự tính thời gian cần để hoàn thành một dự án, xác định thành viên nào có thời gian trống và thành viên nào bận, và ưu tiên theo thứ tự nhiệm vụ cần được thực hiện. Với bộ công cụ này, bạn sẽ có thể hoàn thành dự án theo cách hiệu quả nhất.

Bạn quan tâm đến việc sử dụng phần mềm cho các báo cáo dự án? Dưới đây là danh sách các loại báo cáo khác nhau có sẵn trong công cụ báo cáo quản lý dự án của chúng tôi.

Phần mềm báo cáo dự án - Zoho Projects

Báo cáo trạng thái dự án

Zoho Projects có một bảng chỉ số bao quát, đầy đủ tính năng mô tả tiến độ dự án, tình trạng ngân sách, hiệu suất nhóm, nhiệm vụ quá hạn, tóm tắt bảng chấm công và nhiều thông tin khác.

Báo cáo trạng thái quản lý dự án trực tuyến - Zoho Projects

Báo cáo theo dòng thời gian

Lập kế hoạch hiệu quả bằng sơ đồ Gantt của chúng tôi và theo dõi tiến độ dự án theo thời gian thực. Dễ dàng thiết lập quan hệ phụ thuộc cho các nhiệm vụ của bạn bằng giao diện kéo và thả đơn giản trong mô-đun Gantt để theo dõi đường găng của dự án.

Báo cáo trình tự trong công cụ báo cáo dự án - Zoho Projects

Báo cáo phương sai

Thiết lập mức tiêu chuẩn cho chi phí và lịch biểu để so sánh với hiệu suất thực tế của bạn. Trong Zoho Projects, điều này có thể được thực hiện bằng đường cơ sở, số giờ theo kế hoạch so với thực tế đối với thời gian và chi phí theo kế hoạch so với thực tế đối với ngân sách.

Phần mềm báo cáo dự án - Zoho Projects

Báo cáo tính sẵn sàng của tài nguyên

Theo dõi khối lượng công việc của nhóm bằng biểu đồ sử dụng tài nguyên. Phân bổ lại các mục công việc trong nhóm của bạn dựa trên mức độ làm việc quá sức hoặc quá ít của nhân viên. Bạn cũng có thể phân bổ nguồn lực bằng cách nắm được sự sẵn sàng của đội ngũ trong quá trình lập kế hoạch.

Phần mềm báo cáo dự án trực tuyến - Zoho Projects

Báo cáo theo dõi thời gian

Trực quan hóa và phân tích các mục nhập trong nhật ký thời gian của bạn bằng báo cáo bảng chấm công và dễ dàng tính toán số tiền cần lập hóa đơn cho khách hàng.

Báo cáo theo dõi thời gian trong công cụ báo cáo dự án - Zoho Projects

Báo cáo nhiệm vụ và sự cố

Tạo báo cáo cơ bản và nâng cao cho các nhiệm vụ và sự cố của bạn bằng cách so sánh các khía cạnh khác nhau của các mô-đun này. Bạn cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh cho cả nhiệm vụ và sự cố của mình bằng trình tạo báo cáo dự án trực tuyến của chúng tôi.

Báo cáo nhiệm vụ và sự cố trong phần mềm báo cáo dự án - Zoho Projects

Tích hợp Zoho Analytics

Với tính năng tích hợp Zoho Analytics của chúng tôi, bạn có thể tạo và tùy chỉnh hơn 50 báo cáo cung cấp thông tin chuyên sâu về các dự án của bạn. Bạn cũng có thể tích hợp với Zoho Expense ngay để tạo báo cáo chi phí cho dự án của mình.

Zoho Projects tích hợp với Zoho Analytics