Báo cáo dự án

Tại sao bạn cần báo cáo dự án trực tuyến?

Báo cáo cho bạn cái nhìn trực quan về diễn biến tiến trình dự án để chỉ cần xem qua, bạn sẽ biết ngay tình hình dự án của mình. Báo cáo thường bao gồm sơ đồ, hình ảnh và biểu đồ để tập hợp và biểu diễn thông tin hữu ích như trạng thái dự án, thời lượng hoạt động và thời gian dành cho mỗi nhiệm vụ. Báo cáo dự án trực tuyến dễ diễn giải là cách lý tưởng để cung cấp thông tin mới nhất về dự án cho quản lý dự án, khách hàng, các bên liên quan và thành viên nhóm dự án.

Zoho Projects cung cấp phần mềm tạo báo cáo dự án trực tuyến

Zoho Projects cung cấp bộ công cụ tạo báo cáo mang đến cho bạn những thông tin chi tiết hữu ích về dự án. Bạn có thể dự tính thời gian cần để hoàn thành một dự án, xác định thành viên nào bận, thành viên nào có thời gian trống và ưu tiên theo thứ tự nhiệm vụ cần được thực hiện. Với bộ công cụ này, bạn sẽ có thể hoàn thành dự án theo cách hiệu quả nhất.

Lợi ích của báo cáo dự án trực tuyến

  • Hỗ trợ bạn xác định nguồn lực cần để hoàn thành dự án.
  • Giúp bạn theo dõi dự án có đúng theo lịch trình hay không
  • Xem tiến độ của cả nhóm so với mục tiêu đã đặt ra một cách trực quan
  • Tạo báo cáo hữu ích từ dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần chuyên môn về CNTT

Báo cáo trạng thái dự án

Với sơ đồ Gantt Cột mốc, xem tiến độ dự án và những cột mốc đã đạt được trong suốt dự án. Thêm nhiệm vụ và nhiệm vụ con ngay trên sơ đồ.

Báo cáo dự án theo trình tự

Sơ đồ Gantt Niên biểu cung cấp cho bạn cái nhìn toàn bộ nhiệm vụ theo thứ tự thực hiện. Lọc nhiệm vụ dựa trên nhiều tiêu chí tùy theo yêu cầu của bạn. Phân tích nhanh và kéo thả để điều chỉnh một cách dễ dàng.

Chế độ xem nguồn lực

Có cái nhìn tổng quan cách thời gian của từng thành viên nhóm được sử dụng với biểu đồ Sử dụng nguồn lực. Hình chiếc bập bênh thú vị giúp bạn xác định ngay lập tức thành viên nào đang quá tải hoặc có thời gian trống.

Tích hợp Zoho Reports

Tích hợp với Zoho Reports, một công cụ tạo báo cáo đầy đủ tính năng cho phép bạn truy cập hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số tạo sẵn. Phân tích dữ liệu theo cách của bạn và phân tích hiệu suất nguồn lực giá trị nhất, nhóm của bạn!