Tạo phần mềm là công việc khó khăn.

Chúng tôi hiểu rằng tạo nên một phần mềm đẳng cấp thế giới là công việc không đơn giản. Tuy nhiên, vận hành một dự án phần mềm lại không hề khó khăn! Biến ý tưởng sơ bộ thành sản phẩm đỉnh cao với Zoho Project, ứng dụng quản lý dự án đầy đủ tính năng.

Đăng ký miễn phí

Những thách thức chung trong lĩnh vực phần mềm

 
Bỏ lỡ bức tranh tổng quan

Một dự án phần mềm với các yêu cầu không rõ ràng chỉ đơn giản thì thất bại là điều gần như chắc chắn. Nếu tài liệu và trường hợp sử dụng không đủ rộng, sản phẩm cuối sẽ có nhiều thiếu sót.

 
Không theo dõi tiến độ

Nếu không có một nơi chung để theo dõi mọi tiến độ, bạn không thể biết dự án đã tiến triển đến đâu so với kế hoạch. Nhân viên không được cập nhật đầy đủ thông tin sẽ mất đi động lực trong quá trình.

 
Làm việc mắc lỗi

Bàn giao đúng hạn cũng không có giá trị gì nếu sản phẩm không hoạt động như mong đợi. Các vấn đề không được chú ý trong và sau khi phát triển có thể khiến bạn tổn thất nhiều chi phí cho dự án của mình.

 
Hậu quả là mọi thứ sẽ sụp đổ

Bạn đang che giấu khách hàng một bí mật lớn? Vâng, hầu hết các dự án vượt quá ngân sách và thời gian dự kiến bởi các bên liên quan từ chối chấp nhận sản phẩm chính thức.

Tại sao bạn cần Zoho Projects

 • Theo dõi các mốc
 • Quản lý quan hệ phụ thuộc
 • Tự động hóa
 • Báo cáo nâng cao
 • Tùy chỉnh
 • Cộng tác

Theo dõi từng phiên bản mã của bạn như một cột mốc. Số lượng các nhiệm vụ mở và lỗi chưa được xử lý dưới mỗi cột mốc giúp đội ngũ nắm rõ những việc cần làm. Chuyển đổi yêu cầu khách hàng trong Desk thành các vấn đề trong Projects.

Thiết kế giao diện, viết mã và kiểm tra chất lượng là các nhiệm vụ phụ thuộc lẫn nhau. Chỉ cần một nhiệm vụ bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ còn lại. Thiết lập các đường găng và đường cơ sở quan trọng trong sơ đồ Gantt để theo dõi các quan hệ phụ thuộc và tránh sự chậm trễ.

Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa luồng công việc của các nhiệm vụ tương tự bằng cách tạo Blueprint nhiệm vụ. Đảm bảo đáp ứng mọi mong đợi bằng cách thiết lập SLA cho khách hàng và tăng cấp khi được yêu cầu. Có phần thưởng nào giá trị hơn niềm tin?

Không gì căng thẳng đối với Người quản lý hơn là ngồi lại với từng nhóm nhỏ để biết dự án đang tiến triển đến đâu. Thay vào đó hãy chuyển sang dùng bảng chỉ số dự án và báo cáo chi tiết. Cắt giảm số lượng cuộc họp và thay bằng cộng tác trong ứng dụng.

Tùy chỉnh Zoho Projects cho phù hợp với doanh nghiệp và đội ngũ của bạn. Tạo các trường, trạng thái của riêng bạn, tùy chỉnh quy trình công việc, thông báo và giao diện cổng thông tin. Khiến nhân viên cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Điều duy nhất tệ hơn truyền tải tin sai lệch là thông tin lan man không tập trung. Thảo luận qua Bảng tin và bình luận, lưu tập tin trong Tài liệu, thông báo qua Diễn đàn và chuyển đến Trang để được hướng dẫn và xử lý.

 • Theo dõi các mốc

  Theo dõi từng phiên bản mã của bạn như một cột mốc. Số lượng các nhiệm vụ mở và lỗi chưa được xử lý dưới mỗi cột mốc giúp đội ngũ nắm rõ những việc cần làm. Chuyển đổi yêu cầu khách hàng trong Desk thành các vấn đề trong Projects.

 • Quản lý quan hệ phụ thuộc

  Thiết kế giao diện, viết mã và kiểm tra chất lượng là các nhiệm vụ phụ thuộc lẫn nhau. Chỉ cần một nhiệm vụ bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ còn lại. Thiết lập các đường găng và đường cơ sở quan trọng trong sơ đồ Gantt để theo dõi các quan hệ phụ thuộc và tránh sự chậm trễ.

 • Tự động hóa

  Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa luồng công việc của các nhiệm vụ tương tự bằng cách tạo Blueprint nhiệm vụ. Đảm bảo đáp ứng mọi mong đợi bằng cách thiết lập SLA cho khách hàng và tăng cấp khi được yêu cầu. Có phần thưởng nào giá trị hơn niềm tin?

 • Báo cáo nâng cao

  Không gì căng thẳng đối với Người quản lý hơn là ngồi lại với từng nhóm nhỏ để biết dự án đang tiến triển đến đâu. Thay vào đó hãy chuyển sang dùng bảng chỉ số dự án và báo cáo chi tiết. Cắt giảm số lượng cuộc họp và thay bằng cộng tác trong ứng dụng.

 • Tùy chỉnh

  Tùy chỉnh Zoho Projects cho phù hợp với doanh nghiệp và đội ngũ của bạn. Tạo các trường, trạng thái của riêng bạn, tùy chỉnh quy trình công việc, thông báo và giao diện cổng thông tin. Khiến nhân viên cảm thấy thoải mái như ở nhà.

 • Cộng tác

  Điều duy nhất tệ hơn truyền tải tin sai lệch là thông tin lan man không tập trung. Thảo luận qua Bảng tin và bình luận, lưu tập tin trong Tài liệu, thông báo qua Diễn đàn và chuyển đến Trang để được hướng dẫn và xử lý.

Xem cách Zoho Projects giúp bạn viết mã tốt hơn

Nhận phản hồi tức thì qua Bảng tin. Đính kèm nhiều tập tin và gắn thẻ người liên quan.
Thiết kế và phát hành blueprint để tự động hóa workflow nhiệm vụ.
Giám sát các quan hệ phụ thuộc và tránh trì hoãn bằng cách theo dõi các đường găng và đường cơ sở quan trọng.
Quản lý quy trình thử nghiệm bằng cách cài đặt trạng thái và workflow tùy chỉnh.
Sử dụng biểu đồ Sử dụng tài nguyên để đảm bảo không có nhân viên nào làm việc quá sức.
Đặt kỳ vọng trong khả năng của bạn với khách hàng và vượt xa kỳ vọng bằng cách xác định Cam kết chất lượng dịch vụ.
Game hóa dự án và khuyến khích nhân viên bằng phần thưởng.

Tích hợp

Nhận được tiện ích bổ sung của một số ứng dụng Zoho và các ứng dụng bên thứ ba khác.

Thêm tích hợp
 • Zoho Desk
 • Zoho Docs
 • Zoho Analytics
 •  
  ++++++
 • GitHub
 • Bitbucket
 • Crashlytics
Thêm tích hợp

Zoho Projects là giải pháp toàn diện thực sự đơn giản, nhanh chóng và đáp ứng, dễ sử dụng và cũng dễ quản trị. Là một đội ngũ, tất cả chúng ta đều phải thống nhất và luôn cập nhật các dự án liên tục.

Nishant PatelBộ phận Phát triển ứng dụng Web và Di động của built.io

Xây dựng sản phẩm đẳng cấp thế giới và tận hưởng quy trình.

Bắt đầu