Những thách thức chung
trong lĩnh vực phần mềm

Dự án nào thì cũng có những trở ngại. Nhưng một dự án phần mềm chịu tác động của những trở ngại nào?

Bỏ lỡ bức tranh tổng quan

Một dự án phần mềm với các yêu cầu không rõ ràng chỉ đơn giản thì thất bại là điều gần như chắc chắn. Nếu tài liệu và trường hợp sử dụng không đủ rộng, sản phẩm cuối sẽ có nhiều thiếu sót.

Không theo dõi tiến độ

Nếu không có một nơi chung để theo dõi mọi tiến độ, bạn không thể biết dự án đã tiến triển đến đâu so với kế hoạch. Nhân viên không được cập nhật đầy đủ thông tin sẽ mất đi động lực trong quá trình.

Làm việc mắc lỗi

Bàn giao đúng hạn cũng không có giá trị gì nếu sản phẩm không hoạt động như mong đợi. Các vấn đề không được chú ý trong và sau khi phát triển có thể khiến bạn tổn thất nhiều chi phí cho dự án của mình.

Hậu quả là mọi thứ sẽ sụp đổ

Bạn đang che giấu khách hàng một bí mật lớn? Vâng, hầu hết các dự án vượt quá ngân sách và thời gian dự kiến bởi các bên liên quan từ chối chấp nhận sản phẩm chính thức.

Tại sao bạn cần Zoho Projects?

Sau đây là một số cách mà Zoho Projects có thể giúp quy trình quản lý dự án CNTT của bạn hiệu quả hơn.

Theo dõi mốc thời gian
quan hệ phụ thuộc
Tự động hóa
Báo cáo nâng cao
Tùy chỉnh
Cộng tác

Theo dõi mốc thời gian

Theo dõi từng phiên bản mã như một cột mốc trong nền tảng quản lý dự án CNTT miễn phí của chúng tôi. Số lượng các nhiệm vụ mở và lỗi chưa được xử lý dưới mỗi cột mốc giúp đội ngũ nắm rõ những việc cần làm. Chuyển đổi yêu cầu của khách hàng trong Desk thành vấn đề trong công cụ quản lý dự án CNTT của chúng tôi.

Quản lý quan hệ phụ thuộc

Thiết kế giao diện, viết mã và kiểm tra chất lượng là các nhiệm vụ phụ thuộc lẫn nhau. Chỉ cần một nhiệm vụ bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ còn lại. Thiết lập các đường găng và đường cơ sở trong sơ đồ Gantt để theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc và tránh sự chậm trễ.

Tự động hóa

Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa luồng công việc của các nhiệm vụ tương tự bằng cách tạo Blueprint nhiệm vụ. Đảm bảo đáp ứng mọi mong đợi bằng cách thiết lập SLA cho khách hàng và tăng cấp khi được yêu cầu. Có phần thưởng nào giá trị hơn niềm tin?

Báo cáo nâng cao

Không gì căng thẳng đối với Người quản lý hơn là ngồi lại với từng nhóm nhỏ để biết dự án đang tiến triển đến đâu. Thay vào đó hãy chuyển sang dùng bảng chỉ số dự án và báo cáo chi tiết. Loại bỏ các cuộc họp mà thay vào đó là cộng tác theo thời gian thực bằng phần mềm quản lý danh mục CNTT của chúng tôi.

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh Zoho Projects cho phù hợp với doanh nghiệp và đội ngũ của bạn. Tạo các trường, trạng thái của riêng bạn, tùy chỉnh quy trình công việc, thông báo và giao diện cổng thông tin. Tạo cho nhân viên cảm giác như ở nhà bằng cách sử dụng phần mềm quản lý dự án CNTT của chúng tôi.

Cộng tác

Điều duy nhất tệ hơn truyền tải tin sai lệch là thông tin lan man không tập trung. Thảo luận qua Bảng tin và bình luận, lưu tập tin trong Tài liệu, thông báo qua Diễn đàn và chuyển đến Trang để được hướng dẫn và xử lý.

Xem cách Zoho Projects giúp bạn viết mã tốt hơn

Bảng tin
Tự động hóa công việc
Theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc
Workflow
Biểu đồ sử dụng tài nguyên
SLA

Bảng tin

Nhận phản hồi tức thì qua Bảng tin. Đính kèm nhiều tập tin và gắn thẻ người liên quan.

Bảng tin

Tự động hóa công việc

Thiết kế và phát hành blueprint để tự động hóa workflow nhiệm vụ.

Bảng tin

Theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc

Giám sát các quan hệ phụ thuộc và tránh trì hoãn bằng cách theo dõi các đường găng và đường cơ sở quan trọng.

Theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc

Workflow

Quản lý quy trình thử nghiệm bằng cách cài đặt trạng thái và workflow tùy chỉnh.

Workflow

Biểu đồ sử dụng tài nguyên

Sử dụng biểu đồ Sử dụng tài nguyên để đảm bảo không có nhân viên nào làm việc quá sức.

Biểu đồ sử dụng tài nguyên

SLA

Đặt kỳ vọng trong khả năng của bạn với khách hàng và vượt xa kỳ vọng bằng cách xác định Cam kết chất lượng dịch vụ.

SLA

Tích hợp

Nhận được tiện ích bổ sung của một số ứng dụng Zoho và các ứng dụng bên thứ ba khác.

Google Tasks

Zoho CRM

MS Excel

JIRA

Google Drive

Slack

Zapier

Zoho Flow

Tiện ích mở rộng Google Chrome

Zoho People

Zoho Mail

Crashlytics

OneDrive

Zoho Analytics

Microsoft Office 365

Gitea

Dropbox

Gitlab

Zoho

Zoho Projects là giải pháp toàn diện thực sự đơn giản, nhanh chóng và đáp ứng, dễ sử dụng và cũng dễ quản trị. Là một đội ngũ, tất cả chúng ta đều phải thống nhất và luôn cập nhật các dự án liên tục.

Nishant Patel, Bộ phận Phát triển ứng dụng Web và Di động của built.io

Xây dựng sản phẩm đẳng cấp thế giới và tận hưởng quy trình.