Biểu đồ và báo cáo

Cho mọi dự án đều thành công. Sử dụng nhiều loại biểu đồ để dễ dàng lập kế hoạch dự án và quản lý nhóm của bạn, theo dõi tiến độ dự án một cách chính xác với các báo cáo chi tiết và hiểu sâu hơn tình hình xúc tiến công việc.

bắt đầu

Sơ đồ Gantt

Lập kế hoạch công việc kỹ lưỡng với sự trợ giúp của sơ đồ Gantt, tạo sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ liên quan, lên lịch lại nhiệm vụ dễ dàng và theo dõi sát tiến độ. Đường găng của dự án làm nổi bật các nhiệm vụ quan trọng mà nếu có sự chậm trễ có thể làm chậm tiến độ hoàn thành dự án. Sử dụng sơ đồ Gantt để tạo đường cơ sở nhằm đảm bảo rằng bạn đi đúng hướng và không đi chệch nhiều khỏi kế hoạch ban đầu.

Tìm hiểu thêm về sơ đồ Gantt

Biểu đồ sử dụng tài nguyên

Biểu đồ này giúp bạn quản lý khối lượng công việc của nhóm bằng cách phân phối công việc đồng đều cho các thành viên trong nhóm. Biết ai trong nhóm đang bị quá tải hoặc nhàn rỗi để bạn có thể phân công lại công việc cho phù hợp. Thêm nhiệm vụ mới ngay tại đây, biết khi nào nhóm sẵn sàng nhận việc và phân công công việc cho đúng người.

Tìm hiểu thêm về biểu đồ sử dụng tài nguyên

Báo cáo

Dễ dàng phân tích dữ liệu với sự trợ giúp của các báo cáo cơ bản và nâng cao và có được những thông tin chuyên sâu về dự án, mục công việc và bảng chấm công. Biết ai đã giải quyết nhiều vấn đề nhất, nhận báo cáo hoàn thành nhiệm vụ theo người dùng và nắm bắt sự phân chia giờ làm việc giữa các thành viên trong nhóm.

Tích hợp Zoho Analytics

Ngoài các báo cáo hiện có trong Zoho Projects, bạn có thể tích hợp với Zoho Analytics để sử dụng thêm hơn 50 biểu đồ và báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể tự mình thiết kế và xem báo cáo tùy chỉnh. Nhúng các báo cáo này vào các trang web và blog cũng như chia sẻ, xuất hoặc in báo cáo.

Tìm hiểu thêm về tích hợp Zoho Analytics

Zoho hỗ trợ chúng tôi tự động hóa các báo cáo và phân tích tình huống hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể lập kế hoạch phát triển và thực hiện dự án hiệu quả hơn.

Hunar Kathuria Iksula Services