Biểu đồ và báo cáo

Hình ảnh trực quan chi tiết về tiến độ công việc của cả nhóm giúp bạn xác định vướng mắc để định hướng hành động.

biểu đồ và báo cáo

Sơ đồ Gantt

Xem kế hoạch của bạn hoạt động như thế nào dựa trên trạng thái dự án hiện tại. Xem quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ khi kế hoạch thay đổi. Và chỉnh sửa ngay trên sơ đồ.

Learn More
Gantt chart

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực

Bạn có thể xác định thành viên nào trong nhóm có thời gian trống, thành viên nào bận rộn và thành viên nào quá tải. Đảm bảo luôn sử dụng tối đa nguồn lực.

Learn More
Resource Utilization chart

Tích hợp Zoho Reports

Add-on phân tích nâng cao cung cấp cho bạn hơn 50 báo cáo về thông tin dự án chuyên sâu. Hơn nữa, bạn còn có thể thiết kế và xem báo cáo tùy chỉnh của riêng bạn.

Learn More
Zoho Reports