Nền tảng Zoho One

Nền tảng Zoho One cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho các nhà quản lý, nhóm CNTT và nhà phát triển để biến Zoho One thành một giải pháp tùy biến toàn diện, giúp bạn cải tiến, trở nên khác biệt và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Bắt đầu bản dùng thử miễn phí

  • tầng nền tảng
  • tầng ứng dụng
  • tầng dịch vụ

Tạo quy trình, ứng dụng và tích hợp

Tùy chỉnh ứng dụng với Creator

Creator hỗ trợ các nhà quản lý, nhóm CNTT và nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web và di động tùy chỉnh để quản lý các quy trình phức tạp. Creator giúp đơn giản hóa quy trình phát triển bằng cách cung cấp giao diện ứng dụng có thể tùy biến, tập lệnh dễ lập trình với Deluge và trực quan hóa các máy chủ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Bạn có thể triển khai và cung cấp các ứng dụng của Creator cho nhân viên giống như với tất cả các ứng dụng của Zoho hoặc chia sẻ với khách hàng và nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm
Tùy chỉnh ứng dụng với Creator

Tùy chỉnh tích hợp với Flow

Flow hỗ trợ các nhà quản lý và nhóm CNTT xây dựng và trực quan hóa các tích hợp không cần mã giữa các ứng dụng của Zoho và ứng dụng bên thứ ba. Để xây dựng một tích hợp, trước tiên hãy chọn sự kiện sẽ kích hoạt tích hợp đó. Sau đó, kéo chuỗi hành động vào trình tạo quy trình. Với các tích hợp tinh vi hơn, nhà phát triển có thể sử dụng webhook để kích hoạt sự kiện và tập lệnh Deluge để xử lý dữ liệu khi dữ liệu di chuyển giữa các ứng dụng.

Tìm hiểu thêm
Tùy chỉnh tích hợp với Flow

Xây dựng dựa trên Nền tảng Zoho One

Phát triển tiện ích mở rộng với Sigma

Sigma hỗ trợ các nhà phát triển mở rộng các ứng dụng Zoho thông qua việc xây dựng các widget bổ sung tính năng và tích hợp dịch vụ bên thứ ba theo ngữ cảnh. Kết nối các dịch vụ bằng OAuth 2.0 và phát triển tiện ích mở rộng với HTML, CSS và Javascript. Bạn có thể công bố rộng rãi các tiện ích mở rộng trên Kho ứng dụng Zoho hoặc giữ ở chế độ riêng tư trong tổ chức.

Tìm hiểu thêm
Phát triển tiện ích mở rộng với Sigma

Phát triển dịch vụ không cần cấu hình máy chủ với Catalyst

Catalyst tạo điều kiện cho các nhà phát triển tận dụng quy mô cơ sở hạ tầng điện toán đám mây rộng lớn và chuyên môn phát triển sâu rộng của Zoho thông qua kiến trúc nhiều dịch vụ đã được kiểm chứng về sự phù hợp với thị trường. Catalyst kết hợp tính năng lưu trữ và các chức năng của một dịch vụ, đồng thời giúp trực quan hóa các máy chủ và sự liên quan về khả năng điều chỉnh. Catalyst cung cấp tùy chọn ngôn ngữ linh hoạt và mô hình thanh toán theo mức sử dụng, là một nền tảng không cần cấu hình máy chủ toàn diện mạnh mẽ và tiện lợi.

Tìm hiểu thêm
Phát triển dịch vụ không cần cấu hình máy chủ với Catalyst