Đo. Cải tiến. Lập lại.

Sử dụng các báo cáo chi tiết để hiểu về hiệu suất của nhóm. Bảng chỉ số tích hợp giúp bạn theo dõi và cải thiện dịch vụ bằng các số liệu phổ biến nhất. Nhận số liệu thống kê bổ sung bằng cách tạo báo cáo của riêng bạn.

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

Bạn không thể cải thiện những gì bạn không đo lường được, đặc biệt là khi nói đến mức độ hài lòng của khách hàng. Hãy khảo sát khách hàng để tìm hiểu xem họ hài lòng với dịch vụ của bạn ở mức độ nào. Lập biểu đồ hiệu suất của bạn với đánh giá định lượng và xem xét phản hồi chi tiết để xác định cách thức bạn có thể cải thiện. Tìm hiểu thêm

Dữ liệu sẵn sàng để hỗ trợ bạn.

Zoho Desk có sẵn một bộ các báo cáo tích hợp để giúp bạn theo dõi các dữ liệu quan trọng. Sử dụng các báo cáo này để theo dõi hiệu suất của nhóm và cải thiện dịch vụ khách hàng của bạn.

Tận dụng tối đa các số liệu của bạn.

Không có lượng dữ liệu nào thực sự là đủ và đó là lý do tại sao chúng tôi đưa vào tính năng Phân tích nâng cao trong Zoho Reports. Việc tích hợp này giới thiệu tất cả báo cáo được thiết lập sẵn trong Zoho Reports. Bạn cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh cho các số liệu chuyên sâu. Với trình tạo báo cáo kéo và thả, bạn có thể tải số liệu từ Zoho Desk nhanh hơn cả khi bạn nói từ "dữ liệu!"

Xin chào, đây là Bản tin hàng ngày của bạn!

Lên lịch cho Desk để tự động gửi email các báo cáo cho bạn nên bạn không phải lãng phí thời gian để tìm kiếm thông tin. Bắt đầu hàng ngày và biết nhóm của bạn đang hoạt động ra sao.

Tự tin ra quyết định với con số chính xác.

Xem nhanh Gói Professional của Zoho Desk.

Đăng ký dùng thử miễn phí

Không yêu cầu thẻ tín dụng. Không phải tải phần mềm xuống.