Zoho Desk cho các nhóm lớn

cộng tác trong toàn doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ khách hàng.

Đối với các công ty quy mô doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ nhất quán ở nhiều sản phẩm, bộ phận, khu vực địa lý và giờ làm việc, Zoho Desk cung cấp bộ công cụ phù hợp để giúp các nhóm tập trung vào khách hàng hơn và cùng nhau thực hiện hỗ trợ.

Luôn cập nhật các con số

Việc nhóm trải đều ở khắp các múi giờ có thể khiến cho việc theo dõi dữ liệu của bạn trở nên khó khăn. Nhưng với HQ, người quản lý có thể theo dõi các chỉ số hiệu suất quan trọng nhất như lưu lượng yêu cầu, hoạt động của nhân viên, đánh giá mức độ hài lòng tổng thể từ một màn hình. Giờ đây, người quản lý có thể có ảnh hưởng mạnh hơn khi được trang bị các con số cập nhật.

 • Tăng năng suất của nhóm.

  Các Chế độ làm việc giúp nhân viên của bạn bắt đầu bằng cách tổ chức yêu cầu dựa trên mức độ khẩn cấp, loại khách hàng hoặc trạng thái yêu cầu để họ biết ngay yêu cầu nào cần họ xử lý trước.

 • Bạn đang ở đâu thì nhóm của bạn cũng ở đó.

  Với Bảng tin nhóm, nhân viên có thể gắn thẻ cho đồng nghiệp trên yêu cầu và yêu cầu trợ giúp, người quản lý có thể theo dõi yêu cầu và tham gia khi cần đến họ. Giống như có cuộc trò chuyện ở hành lang ngay trên màn hình của bạn!

 •  

  Chat trực tiếp

  Tương tác với khách hàng theo thời gian thực bằng tính năng Chat trực tiếp của Zoho Desk. Cho phép khách hàng khởi đầu phiên trò chuyện với nhóm từ Trung tâm trợ giúp và trang web của bạn.

 •  

  Hàm tùy chỉnh

  Giúp tính năng tự động hóa hoạt động tốt hơn với Hàm tùy chỉnh, tính năng cho phép bạn chạy mã lệnh và cập nhật dữ liệu tự động trong các mô-đun Zoho Desk khi thỏa mãn một tiêu chí cụ thể bạn đã đặt ra.

 •  

  Trung tâm trợ giúp đa thương hiệu

  Điều chỉnh những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tương đồng cho tất cả các thương hiệu của bạn bằng cách tạo các trang Trung tâm trợ giúp chuyên dụng, Bài viết trong kho kiến thức, SLA, v.v. cho mỗi thương hiệu.

Tùy chỉnh mở rộng.

Chỉnh sửa Zoho Desk để phù hợp với yêu cầu kinh doanh của bạn bằng cách tùy chỉnh những khía cạnh khác nhau của bộ phận trợ giúp. Bạn có thể xác định Trường, Trạng thái cho yêu cầu và Mẫu cho email và Yêu cầu của riêng bạn. Bạn cũng có thể quyết định xem Tab nào cần hiển thị cho nhân viên và Tab nào cần ẩn. Bạn có thể tạo bố cục tùy chỉnh bằng cách nhóm các trường vào các phần và sắp xếp lại các phần này theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

Xác định hồ sơ và vai trò.

Kiểm soát ai xem thông tin nào bằng cách xác định vai trò trong Zoho Desk. Xác định các thao tác mà mọi người ở mỗi vai trò có thể thực hiện bằng cách liên kết vai trò đó với một hồ sơ. Ví dụ: vai trò của bạn có thể là CEO và hồ sơ của bạn có thể là Người dùng cao cấp.

Bạn muốn tìm nhiều tính năng hơn?

Bấm ở đây để biết thêm về các tính năng của Zoho Desk có thể có ích cho doanh nghiệp của bạn.

Trải nghiệm Desk cho các nhóm lớn.

Dùng thử miễn phí Gói Enterprise của Zoho Desk.

Đăng ký dùng thử miễn phí

Không yêu cầu thẻ tín dụng. Không phải tải phần mềm xuống.