• Phân công trực tiếp
 • Phân công luân phiên
 • Quy tắc thông báo
 • Workflow
 • SLA
 • Quy tắc tăng cấp
 • Blueprint
 • Phân công yêu cầu trực tiếp

  Với quy tắc này, bạn có thể tự động hóa việc phân công yêu cầu cho các nhân viên cụ thể dựa trên lĩnh vực chuyên môn của họ. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt tiêu chí và nhân viên, để khi có yêu cầu đến đáp ứng tiêu chí đó, yêu cầu này sẽ được phân công cho nhân viên đó.

  Phân công yêu cầu trực tiếp
 • Phân công yêu cầu luân phiên

  Quy tắc Luân phiên cho phép bạn phân công yêu cầu đều nhau cho tất cả các nhân viên trong một nhóm. Phân công yêu cầu theo cách này giúp tăng năng suất của nhóm và đáp ứng SLA.

  Phân công yêu cầu luân phiên
 • Quy tắc thông báo

  Luôn theo dõi yêu cầu bằng cách thiết lập Quy tắc thông báo. Với quy tắc này, bạn có thể thông báo cho các nhân viên, liên hệ, nhóm và bộ phận qua email hoặc SMS bất cứ khi nào một yêu cầu được tạo, sửa đổi hoặc đóng.

  Thông báo
 • Workflow

  Đây là những quy tắc sẽ chạy khi đáp ứng các tiêu chí mục tiêu và những quy tắc này sẽ hợp lý hóa hoạt động của bộ phận trợ giúp. Với các quy tắc này, bạn có thể phân công nhiệm vụ, gửi cảnh báo và cập nhật các trường tự động khi đáp ứng các điều kiện đã xác định.

 • SLA

  SLA là viết tắt của Cam kết chất lượng dịch vụ. Theo định nghĩa, SLA đề cập đến tiêu chuẩn dịch vụ mà bạn đã đồng ý cung cấp cho khách hàng. Bằng cách thêm SLA vào bộ phận trợ giúp, bạn có thể xác định rõ thời hạn của mỗi yêu cầu và nếu có vi phạm SLA, bạn có thể thông báo cho nhân viên cấp cao trong nhóm.

 • Quy tắc tăng cấp

  Khi yêu cầu quá hạn, bạn có thể thông báo cho người quản lý hoặc người khác trong nhóm bằng cách thiết lập Quy tắc tăng cấp. Nếu tăng cấp một lần không hiệu quả, bạn có thể tăng yêu cầu lên nhiều cấp và ưu tiên giải quyết vấn đề đó.

 • Blueprint

  Blueprint giúp quy trình hỗ trợ của bạn được xác định và cấu trúc rõ ràng hơn. Tính năng này đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành từ đầu đến cuối. Tính năng tự động hóa này cho phép bạn chạy nhiều quy trình liên quan đến các nhóm khác nhau một cách liền mạch mà không cần bất kỳ thao tác can thiệp thủ công nào.