Đo. Cải tiến. Lặp lại.

Sử dụng các báo cáo chi tiết để hiểu về hiệu suất của nhóm. Bảng chỉ số tích hợp giúp bạn theo dõi và cải thiện dịch vụ bằng các số liệu phổ biến nhất. Nhận số liệu thống kê bổ sung bằng cách tạo báo cáo của riêng bạn.

ĐĂNG KÝ NGAY

Tổng quan.

Tổng quan về yêu cầu là cổng vào đối với tất cả số liệu thống kê có sẵn cho bạn. Trong một màn hình duy nhất, bạn sẽ có được tổng quan vì tất cả các số liệu bạn muốn xem đầu tiên hiển thị ở đây.

Bảng chỉ số báo cáo của Zoho Desk

Chào mừng bạn đến với Headquarters.

Tính năng này cho người quản lý. Kết hợp tất cả các số liệu thống kê với nhau thông qua HQ và xem nhóm của bạn đang làm gì mà không phải chuyển đổi giữa các tab vô tận.

Tìm hiểu thêm
Bảng chỉ số Người quản lý của Zoho Desk

Vì thời gian là điều cốt yếu.

Zoho Desk cung cấp cho bạn các báo cáo dựa trên thời gian, bao gồm các dữ liệu như Thời gian phản hồi đầu tiên, Thời gian phản hồi trung bình và Thời gian giải quyết trung bình. Có thể lọc các báo cáo này dựa trên ngày, kênh và nhân viên.

Thời gian phản hồi trên bảng chỉ số của Zoho Desk

Đôi khi, giữ thẻ có thể là điều tốt.

Thẻ điểm nhân viên theo dõi tất cả các thông số hiệu suất của nhân viên như thời gian phản hồi trung bình, mức độ hài lòng của khách hàng, lưu lượng yêu cầu và chuyên môn. Tất cả những thông tin này hiển thị trong một màn hình duy nhất, cùng với thông tin về nhân viên và sự sẵn sàng hiện tại.

Thẻ Điểm nhân viên trên bảng chỉ số của Zoho Desk
  • Dữ liệu của bạn, theo cách của bạn.

    Với tính năng Phân tích nâng cao, có quyền truy cập vào tất cả các bảng chỉ số được xác định trước trong Zoho Analytics. Việc tích hợp này cũng cho phép bạn thiết lập bảng chỉ số của riêng mình và chia sẻ bảng chỉ số đó với nhóm.

  • Cho phép sự tự lực tốt hơn.

    Bảng chỉ số giải pháp cung cấp cho bạn số lượng khách hàng đã truy cập các bài viết về giải pháp của bạn. Dữ liệu này có thể giúp cho bạn và nhóm cải thiện được bài viết.

Phân tích theo thời gian thực khi đang di chuyển.

Radar cung cấp cho nhân viên và người quản lý một bức tranh toàn diện về các số liệu thống kê quan trọng của dịch vụ khách hàng trên điện thoại di động khi thuận tiện. Các lĩnh vực quan trọng như thời gian giải quyết yêu cầu, mức độ hài lòng của khách hàng, lưu lượng truy cập trực tiếp và số liệu thống kê của từng nhân viên có thể được theo dõi hàng ngày, nên có thể nắm bắt các trường hợp ngoại lệ.

Tìm hiểu thêm

Tự tin ra quyết định với con số chính xác.

Dùng thử miễn phí Gói Enterprise của Zoho Desk.

Đăng ký dùng thử miễn phí

Không yêu cầu thẻ tín dụng. Không cần tải phần mềm xuống.