• Bot Zia
 • Phân tích cảm tính
 • Phát hiện bất thường
 • Trợ lý trả lời
 • Thẻ tự động
 • Từ khóa
 • Bảng chỉ số Zia
 • Bot Zia

  Hỗ trợ tự phục vụ đích thực bằng cách cho phép khách hàng chat với Zia và nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Một cách thuận tiện, Zia chọn ra bài viết có liên quan từ Kho kiến thức và cung cấp cho khách hàng. Khách hàng không chỉ có thể chat bằng văn bản mà còn có thể nói chuyện với Zia để tìm ra câu trả lời. Ưu điểm tuyệt vời nhất là bạn có thể đặt bot Zia trong website cũng như ứng dụng di động của mình.

  Bot Zia
 • Phân tích cảm tính

  Thông thường, mức độ ưu tiên của yêu cầu là cách để nhân viên chọn ra yêu cầu cần xử lý. Bây giờ đã có một cách tốt hơn. Zia gán cho mỗi yêu cầu một số điểm cảm nhận tích cực, trung lập hoặc tiêu cực dựa trên câu trả lời gần đây nhất từ khách hàng. Điều này cho phép nhân viên tính đến cảm xúc của khách hàng khi chọn yêu cầu cần tiếp cận trước.

  Mỗi yêu cầu có thể có nhiều lần trao đổi qua lại. Khi điểm cảm nhận của một yêu cầu dần dần chuyển từ tiêu cực sang tích cực, điều này nghĩa là nhân viên đang đạt hiệu quả tốt.

  Phân tích cảm tính
 • Phát hiện bất thường

  Zia có thể cảnh báo người quản lý về sự bất thường trong xu hướng yêu cầu. Khi có gì đó bất thường trong lưu lượng yêu cầu đến hoặc đi, Zia sẽ hiển thị thông báo theo thời gian thực cho người quản lý bằng một biểu đồ rõ ràng, làm nổi bật điểm khác biệt.

  Phát hiện bất thường
 • Trợ lý trả lời

  Bạn có một Trợ lý trả lời có thể hiểu ngữ cảnh của cuộc hội thoại một cách thông minh và tìm nạp cho bạn các câu trả lời hoàn chỉnh, được soạn thảo với thông tin liên quan từ Kho kiến thức. Nhân viên chỉ cần thêm những nội dung này vào câu trả lời của họ và nhấn gửi.

  Trợ lý trả lời
 • Thẻ tự động

  Zia nghĩ ra các nhãn độc đáo cho yêu cầu dựa trên ngữ cảnh của cuộc hội thoại. Điều này giúp nhân viên theo hai cách:

  • Tiết kiệm thời gian cho nhân viên bằng cách cho phép xem nhanh tổng quan về một yêu cầu
  • Hoạt động như một tiêu chí lọc cho nhân viên để họ có thể tra cứu tất cả các yêu cầu được gắn một thẻ cụ thể
  Thẻ tự động
 • Từ khóa

  Trong trường hợp này, từ khóa là chủ đề của cuộc hội thoại trong yêu cầu. Một thẻ thường được liên kết với một tập hợp các từ khóa có liên quan. Ví dụ: "thanh toán", "hóa đơn" "lỗi" và "cổng thanh toán" có thể có chung thẻ "lỗi thanh toán".

  Từ khóa
 • Bảng chỉ số Zia

  Với rất nhiều cách mà công cụ AI của Zoho Desk hỗ trợ nhân viên và người quản lý, bạn sẽ cần một nơi duy nhất để tra cứu tất cả các thông số từ một giao diện duy nhất. Phát hiện bất thường trong lưu lượng yêu cầu đến và đi hoặc tra cứu các thẻ tự động hiện đang trở nên phổ biến. Theo dõi điểm cảm nhận cho yêu cầu bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm tổng hợp các đánh giá tích cực, trung lập và tiêu cực. Quan sát xu hướng cảm nhận về yêu cầu bằng biểu đồ thanh xu hướng.

  Bảng chỉ số Zia