Cliq là ứng dụng năng suất, cộng tác và vui vẻ khi sử dụng.

Hoàn thành công việc hiệu quả bằng cách hợp lý hóa giao tiếp của bạn qua Kênh. Tạo các kênh để thảo luận nhóm, thông báo trong toàn tổ chức, cộng tác với khách hàng với các kênh bên ngoài.

Chat nhóm dành cho các nhóm riêng.

Nhóm không thể nào làm việc riêng lẻ mãi được. Đó là lý do tại sao có Kênh. Tạo Kênh cho mỗi nhóm trong công ty của bạn và đảm bảo rằng quá trình cộng tác được tiếp tục. Không còn chuỗi các email rối rắm!

Thêm nhà cung cấp và khách hàng vào các kênh của bạn.

Năng suất và sự cộng tác mang lại lợi ích cho các mối quan hệ công việc ngoài những lợi ích mà bạn có với các đồng nghiệp. Thêm nhà cung cấp hoặc khách hàng tiềm năng của bạn vào các kênh và thảo luận về kinh doanh. Bạn luôn có thể bỏ hoặc xóa các kênh khi không còn cần thiết nữa.

 Add vendors and customers
Channels for work and fun.

Các kênh cho công việc. Các kênh để giải trí.

Mọi tổ chức đều có các nhóm ăn trưa, nhóm hâm mộ bóng rổ và phim ảnh và những người đam mê công nghệ. Tạo các kênh không giới hạn cho tất cả mối quan tâm mà bạn yêu thích và tạo kỷ niệm tại nơi làm việc của bạn.

Trò chuyện theo cách của bạn để giao tiếp kinh doanh hiệu quả.

Bắt đầu ngay