Phân tích chuyên sâu dữ liệu Zoho CRM của bạn.

Phân tích trực quan dữ liệu CRM của bạn. Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu để theo dõi các chỉ số đo lường hiệu suất bán hàng chính (KPI) của bạn. Chia sẻ báo cáo và cộng tác với các đồng nghiệp trong suốt quá trình tạo và phân tích báo cáo.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Công cụ Business Intelligence

Phân tích và theo dõi các số liệu kinh doanh chính. Được trao thêm sức mạnh.

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo.

Zoho Analytics cho phép bạn dễ dàng phân tích nguồn dữ liệu ẩn trong Zoho CRM. Ứng dụng này cho phép phân tích chuyên sâu dữ liệu Zoho CRM theo cách bạn muốn. Bạn có thể tạo phễu bán hàng, nắm được tỷ lệ thành công/thất bại, dự đoán doanh số, đánh giá hiệu suất của đội ngũ kinh doanh, theo dõi KPI (Chỉ số đo lường hiệu suất chính) và còn nhiều hơn nữa.

 

Tích hợp liền mạch

Dữ liệu Zoho CRM sẽ được tự động đồng bộ hóa với Zoho Anaytics. Truy cập trọn bộ công cụ BI một cách liền mạch ngay từ trong tài khoản Zoho CRM của bạn.

 

Báo cáo bảng chỉ số có sẵn

Add-on của Zoho Analytics cung cấp cho bạn hơn 100 báo cáo và bảng chỉ số có sẵn được chọn thủ công mà bạn sẽ yêu thích và nhận ra giá trị tuyệt vời ngay lập tức.

 

Phân tích trực quan

Xây dựng và phân tích trực quan các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng. Không cần trợ giúp của đội ngũ CNTT!

 

Đa dạng các thành phần báo cáo

Sử dụng nhiều biểu đồ, pivot table,widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để tạo các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu.

 

Kết hợp dữ lliệu

Dễ dàng kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo các báo cáo liên chức năng. Ví dụ: kết hợp dữ liệu chi tiêu cho tiếp thị trong các tập tin Excel và dữ liệu bán hàng trong CRM để tạo báo cáo chi tiêu so với doanh thu.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn. Chia sẻ dữ liệu và báo cáo một cách an toàn và chính xác với tính năng kiểm soát truy cập chi tiết.

 

Nhúng báo cáo ở mọi nơi

Nhúng báo cáo và bảng chỉ số vào các website, blog, ứng dụng hoặc mạng nội bộ để sử dụng rộng rãi hơn.

 

Gửi email, xuất in báo cáo

Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Lên lịch báo cáo và bảng chỉ số của bạn để tự động gửi email.

Khám phá thêm tính năng

Phần mềm phân tích kinh doanh được xếp hạng hàng đầu