Tăng cường sức mạnh cho ứng dụng Zoho Creator của bạn với các phân tích

Phân tích trực quan dữ liệu trong ứng dụng Zoho Creator để tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu. Chia sẻ và đăng báo cáo. Cho phép nhúng phân tích cho các ứng dụng kinh doanh của bạn.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Công cụ Business Intelligence

Phân tích và trích xuất những thông tin chuyên sâu quan trọng từ dữ liệu Zoho Creator của bạn

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo

Zoho Analytics cho phép bạn dễ dàng phân tích tất cả các dữ liệu có trong Zoho Creator. Phân tích chuyên sâu dữ liệu Zoho Creator theo cách bạn muốn. Đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phân tích chuyên sâu về các dữ liệu kinh doanh của bạn.

 

Tích hợp liền mạch.

Dữ liệu Zoho Creator sẽ được tự động đồng bộ hóa với Zoho Anaytics. Truy cập trọn bộ công cụ BI để phân tích chuyên sâu các dữ liệu của Zoho Creator.

 

Phân tích trực quan.

Xây dựng và phân tích trực quan các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng. Không cần kinh nghiệm hoặc trợ giúp từ đội ngũ CNTT.

 

Đa dạng các công cụ báo cáo.

Sử dụng nhiều biểu đồ, pivot table, widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu.

 

Phân tích cộng tác.

Cùng nhau phát triển báo cáo trên các ứng dụng kinh doanh. Chia sẻ dữ liệu và báo cáo một cách an toàn với tính năng kiểm soát truy cập chi tiết.

 

Nhúng báo cáo.

Nhúng báo cáo và bảng chỉ số trên các ứng dụng kinh doanh, website, blog, mạng nội bộ để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

 

Gắn nhãn trắng.

Nhúng/tích hợp liền mạch công cụ BI mạnh mẽ trong tên thương hiệu của riêng bạn vào sản phẩm, ứng dụng, cổng thông tin hoặc website.

Khám phá thêm tính năng

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu