Có được thông tin chuyên sâu hữu ích với Phân tích của bộ phận trợ giúp

Phân tích trực quan và tìm hiểu hiệu suất của đội ngũ hỗ trợ. Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu để theo dõi chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPI) của bạn. Rút ra những thông tin chuyên sâu có giá trị, cải thiện công tác hỗ trợ khách hàng của bạn và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Financial Analytics for Quickbooks Data

Phân tích trợ giúp chuyên sâu do Zoho Analytics cung cấp

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo.

Tổng quan về bộ phận trợ giúp

Có bức tranh tổng quan về bộ phận trợ giúp một cách nhanh chóng. Loại bỏ các chướng ngại về dữ liệu và tăng khả năng hiển thị các chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPI).

Sự hài lòng của khách hàng

Đánh giá, quản lý và cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng với bộ số liệu phù hợp.

Đăng ký miễn phí

Tuân thủ thời hạn

Nhanh chóng phát hiện xu hướng tuân thủ thời hạn giữa các khu vực, sản phẩm, nhóm đại lý và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Hiệu suất của nhân viên

Theo dõi và giám sát hiệu suất của nhân viên dựa trên các thông số như thời gian phản hồi trung bình, mức độ hài lòng của khách hàng, lưu lượng yêu cầu và chuyên môn.

Đăng ký miễn phí

Kết hợp dữ lliệu

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tạo các báo cáo liên chức năng. Ví dụ: kết hợp dữ liệu trợ giúp của bạn với dữ liệu CRM để tạo báo cáo hoạt động/khách hàng tiềm năng.

Phân tích cộng tác

Phát triển các báo cáo cùng với đội ngũ hỗ trợ của bạn và chia sẻ các báo cáo này một cách an toàn bằng tính năng kiểm soát truy cập chi tiết.

Đăng ký miễn phí

Phân tích trợ giúp chuyên sâu cho Zoho Desk và Zendesk.

View More

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu

 
 
 

Bắt đầu trực quan hóa hoạt động hỗ trợ khách hàng của bạn ngay hôm nay.

Đăng ký miễn phí