Phần mềm trực quan hóa dữ liệu

Khám phá các xu hướng ngầm trong dữ liệu của bạn, thu thập thông tin chuyên sâu có ý nghĩa và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Biến đổi dữ liệu của bạn và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn với Zoho Analytics, công cụ trực quan hóa dữ liệu tốt nhất hiện có trên thị trường

Dễ dàng khám phá những thông tin chuyên sâu bị ẩn trong dữ liệu của bạn

Nhập dữ liệu từ mọi nguồn vào phần mềm trực quan hóa dữ liệu - Zoho Analytics

Nhập và trực quan hóa mọi dữ liệu kinh doanh

Nhập dữ liệu vào Zoho Analytics từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như tập tin cục bộ, URL web, ổ đĩa điện toán đám mây (Google Sheets, Box, Microsoft OneDrive, v.v.), cơ sở dữ liệu cục bộ và đám mây, các ứng dụng kinh doanh phổ biến, ứng dụng tùy chỉnh, v.v. để phân tích chuyên sâu.

Phân tích trực quan

Sử dụng nhiều công cụ trực quan hóa dữ liệu như biểu đồ, widget, pivot table và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu trên giao diện kéo và thả dễ sử dụng.

Thực hiện phân tích trực quan với nền tảng trực quan hóa dữ liệu Zoho Analytics
Cộng tác trực tuyến với công cụ trực quan hóa dữ liệu Zoho Analytics

Cộng tác trực tuyến an toàn

Chia sẻ và cộng tác trên các báo cáo và bảng chỉ số với đồng nghiệp của bạn. Có toàn quyền kiểm soát những gì đồng nghiệp hoặc khách hàng của bạn có thể xem và làm với các báo cáo mà bạn chia sẻ với họ. Nhúng các thành phần trực quan hóa dữ liệu của bạn dưới dạng báo cáo và bảng chỉ số để tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Lên lịch báo cáo và bảng chỉ số để tự động gửi email.

Phân tích dữ liệu liên chức năng

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo các báo cáo liên chức năng, từ đó có được cái nhìn sâu sắc hơn về doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: Kết hợp dữ liệu bán hàng (Zoho CRM) với dữ liệu bộ phận trợ giúp (Zoho Desk) để tạo báo cáo “Doanh số bán hàng so với số lượng yêu cầu hỗ trợ”.

Bảng chỉ số trực quan hóa dữ liệu liên chức năng - Zoho Analytics

Tích hợp sáng tạo cho các ứng dụng kinh doanh của bạn

Xem thêm
 • Zoho CRM

   
 • Salesforce CRM

   
 • Zoho Desk

   
 • Facebook

   
 • Twitter

   
 • Google Ads

   
 • Google Analytics

   
 • QuickBooks

   
 • Stripe

   
Icon

"Zoho Analytics là một trong những nền tảng báo cáo mạnh mẽ nhất hiện nay có thể phân tầng và cắt nhiều điểm dữ liệu. Nền tảng này cung cấp cho chúng tôi các công cụ quý giá để phân tích hoạt động kinh doanh của mình."

RYAN FOX,

Giám đốc khu vực, Health Outcomes Sciences

Icon

"Chúng tôi sử dụng Zoho Analytics để tích hợp tất cả các nhu cầu báo cáo của mình. Chúng tôi không những truy cập được mà còn có thể tìm hiểu, phân tích chuyên sâu và đặt câu hỏi. Ứng dụng này cực kỳ nhanh, dễ sử dụng với mức giá phải chăng."

JUAN MARTITEGUI,

Người sáng lập Educatemia.

Trực quan hóa dữ liệu của bạn ngay hôm nay với công cụ trực quan hóa dữ liệu của chúng tôi

Đăng ký miễn phí