• การอนุมัติภายในคลิกเดียว
  • ไทม์ไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
  • การติดตามชั่วโมงการทำงานที่บันทึกไว้อย่างสม่ำเสมอ
  • แสดงข้อมูลเป็นภาพได้ง่ายด้วยรายงาน

ติดตามเวลาของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวจับเวลารวม

ตัวจับเวลารวม

ตัวจับเวลารวมสามารถเข้าถึงได้ง่ายในหลายโครงการ เลือกงาน แล้วเริ่มตัวจับเวลาจากที่ใดก็ตามใน Zoho Sprints คุณยังสามารถใช้ตรวจสอบรายละเอียดของงานในแต่ละวันได้ด้วย

อนุมัติได้ในทันที

อนุมัติได้ในทันที

ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ Scrum Master คุณอาจมีงานมากมายที่ต้องจัดการ การอนุมัติภายในคลิกเดียวทำให้กระบวนการโปร่งใสและปราศจากความยุ่งยาก

บันทึกเวลาได้อย่างง่ายดาย

บันทึกเวลาได้อย่างง่ายดาย

Zoho Sprints ช่วยให้การบันทึกเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และเรียกเก็บเงินไม่ได้กลายเป็นเรื่องง่าย เพียงเลือกงานหรือประเภทการประชุมและคุณก็พร้อมแล้ว

รายงานแผ่นเวลา

รายงานแผ่นเวลา

แสดงข้อมูลชั่วโมงการทำงานที่บันทึกไว้ซึ่งกระจายไปตามรายการงาน, Sprint, ผู้ใช้ และช่วงเวลาด้วยรายงานแผ่นเวลา รายงานเหล่านี้สามารถใช้ในการเริ่มต้นการสนทนากับทั้งทีมและลูกค้าได้

สำรวจฟีเจอร์อื่นๆ