บอร์ด Sprint

บอร์ด Scrum ที่ปรับแต่งให้เป็นรูปแบบเฉพาะคือข้อมูลสรุปคร่าวๆ ว่าทีมอยู่ในตำแหน่งใด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทำให้โครงการของคุณโปร่งใส ด้วยการส่งอัปเดตให้บอร์ดไปยังฟีดของทีม

บอร์ด Scrum

บอร์ด Scrum ที่ปรับแต่งให้เป็นรูปแบบเฉพาะคือข้อมูลสรุปคร่าวๆ ว่าทีมอยู่ในตำแหน่งใด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทำให้โครงการของคุณโปร่งใส ด้วยการส่งอัปเดตให้บอร์ดไปยังฟีดของทีม

สมัครตอนนี้

บอร์ด Scrum ของ Zoho Sprints

สถานะแบบกำหนดเองและขีดจำกัด WIP

แบ่งย่อยเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เป็นมากกว่า 'สิ่งที่ต้องทำ', 'กำลังคืบหน้า' และ 'เสร็จสิ้น' ตั้งขีดจำกัด WIP (Work In Progress) เพื่อป้องกันงานล้นมือทีมของคุณ และเพื่อให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ทำบอร์ดของคุณให้เป็นส่วนตัว

ลากแล้ววางรายการงานจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งขณะที่บักถูกปิด หรืองานถูกเปิดซ้ำ เลือกระหว่างค่าเริ่มต้น และมุมมองอย่างละเอียดเพื่อสร้างบอร์ดอย่างที่คุณต้องการ

จัดเรียงเป็นแถว

ดูงานที่จัดเรียงเป็นแถวโดยแบ่งตามเรื่องราว ความสำคัญ หรือคะแนนการประเมิน คุณจึงทราบว่าต้องมุ่งความสนใจไปที่งานใดโดยไม่พลาดสักรายละเอียด

รู้จักกิจกรรมใน Sprint ของคุณ

ติดตามความคืบหน้าใน Sprint ที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยกราฟกิจกรรมใน Sprint คุณสามารถดูว่ามีรายการงานจำนวนเท่าใดที่ถูกเพิ่ม ย้ายข้ามสถานะ ปิด เปิดซ้ำ หรืออยู่ในตำแหน่งว่างทุกวัน 

รู้จักกิจกรรมใน Sprint ของคุณ

ติดตามความคืบหน้าใน Sprint ที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยกราฟกิจกรรมใน Sprint คุณสามารถดูว่ามีรายการงานจำนวนเท่าใดที่ถูกเพิ่ม ย้ายข้ามสถานะ ปิด เปิดซ้ำ หรืออยู่ในตำแหน่งว่างทุกวัน 

เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

สมัครตอนนี้