• การแสดงภาพโครงการที่ง่ายดาย
  • การกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งทีมของคุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น

พื้นที่สำหรับการแสดงภาพรวมของโครงการของคุณ

วางแผนสัปดาห์ของคุณ

วางแผนสัปดาห์ของคุณ

ด้วยรายงานข้อมูลสรุปประจำสัปดาห์ คุณสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติของคุณโดยอิงจากงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในช่วงก่อนหน้าได้ รายงานยังช่วยให้คุณติดตามงานที่เปิดอยู่ ปิดไปแล้ว และเปิดใหม่อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป

กระจายงานได้ดียิ่งขึ้น

กระจายงานได้ดียิ่งขึ้น

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีมผ่านรายละเอียดสถานะสำหรับแต่ละรายการงานที่มองเห็นได้ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณระบุรูปแบบการมีส่วนร่วมและกระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเมิน Sprint ถัดไปของคุณได้อย่างแม่นยำ

ประเมิน Sprint ถัดไปของคุณได้อย่างแม่นยำ

แผนภูมิความเป็นจริงเทียบกับสิ่งที่วางแผนไว้จะให้มุมมองแบบปฏิทินเกี่ยวกับความสำเร็จของ Sprint คุณสามารถดูได้ว่า Sprint ของคุณดำเนินไปอย่างเหมาะสมหรือไม่และสามารถวางแผน Sprint ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รู้จักแบ็กล็อกของคุณ

รู้จักแบ็กล็อกของคุณ

ตรวจสอบประเภทและจำนวนรายการงานในแบ็กล็อกของคุณ รวมทั้งดูว่าใครทำงานมากเกินไปและแจกจ่ายงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เฝ้าดูเป้าหมายสุดท้ายเสมอ

เฝ้าดูเป้าหมายสุดท้ายเสมอ

ตัวนับ Sprint จะช่วยให้คุณสามารถติดตามความสำเร็จโดยรวมของโครงการของคุณได้

รายงานแผ่นเวลา

รายงานแผ่นเวลา

ด้วยตัวติดตามการเรียกเก็บเงินและการอนุมัติ คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการได้อย่างง่ายดาย

สำรวจฟีเจอร์อื่นๆ