รายงานโครงการ

ทำไมคุณจำเป็นต้องมีรายงานโครงการออนไลน์

รายงานแสดงให้คุณเห็นว่าโครงการของคุณกำลังเริ่มต้นขึ้น เพียงแค่ดูคร่าวๆ คุณก็จะทราบว่าโครงการของคุณกำลังอยู่ที่จุดใด โดยมักใช้กราฟ ภาพและแผนผังในการบันทึกและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น สถานะโครงการ ระยะเวลากิจกรรมและเวลาที่ใช้ไปในแต่ละงาน รายงานโครงการออนไลน์สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย จึงเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลโครงการล่าสุดที่ยอดเยี่ยมไปยังผู้จัดการโครงการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสมาชิกในทีม

Zoho Projects มีซอฟต์แวร์การรายงานโครงการออนไลน์ของคุณ

Zoho Projects มาพร้อมกับชุดเครื่องมือการรายงานที่ให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับของการของคุณที่สามารถดำเนินการได้ คุณสามารถประเมินว่าโครงการของคุณจะใช้เวลาอีกเท่าใดจึงจะเสร็จสิ้น ค้นหาว่าใครว่าางและใครติดงาน และจัดลำดับงานที่ต้องดำเนินการก่อนหลัง ด้วยคุณลักษณะนี้ คุณจะสามารถทำงานโครงการให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์สำหรับธุรกิจของรายงานโครงการออนไลน์

  • ให้คุณระบุทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น
  • ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าโครงการตรงตามเวลาหรือไม่
  • ทราบถึงความคืบหน้าของทีมของคุณเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • & สร้างรายงานที่เป็นประโยชน์โดยใช้ข้อมูลธุรกิจของคุณอย่างง่ายโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานสถานะโครงการ

ด้วยแผนผัง Milestone Gantt คุณจะทราบว่าโครงการของคุณดำเนินมาถึงจุดใด และลำดับขั้นความสำเร็จที่ทำได้ระหว่างการดำเนินโครงการ ป้อนงานและงานย่อยได้ทันทีจากภายในแผนผัง

รายงานลำดับขั้นตอนของโครงการ

แผนผัง Chronology Gantt ให้คุณทราบงานทั้งหมดของคุณโดยเรียงลำดับตามเวลาที่เกิดขึ้น กรองงานโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ วิเคราะห์และลากแล้ววางเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ

มุมมองทรัพยากร

พิจารณาภาพรวมเวลาที่ใช้ไปของสมาชิกในทีมของคุณด้วยแผนผังการใช้ทรัพยากร การนำเสนอแบบ see-saw ทำให้คุณทราบทันทีว่าสมาชิกในทีมของคุณมีภาระงานนมากเกินไปหรือว่างจากงาน

การผนวกรวม Zoho Reports

ผนวกรวมกับ Zoho Reports เครื่องมือรายงานที่ครบถ้วนสมบุรณ์ที่เข้าถึงรายงานและแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งานกว่า 50 รายการ ปรับเปลี่ยนข้อมูลของคุณได้ตามต้องการและวิเคราะห์ประสิทธิภาพทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณมี นั่นคือ ทีมของคุณ!