รับทราบการดำเนินงานของคุณอย่างชัดแจ้ง

แผนภูมิแกนต์ออนไลน์ของ Zoho นั้นมีประสิทธิภาพสูง และใช้งานได้ง่าย สิ่งนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพสถานะปัจจุบันของโครงการ และระยะการดำเนินการที่รออยู่ อีกทั้งยังแสดงรายการงานพึ่งพิงระหว่างงานต่างๆ สถานะสิ้นสุดสู่เริ่มต้น เริ่มต้นสู่เริ่มต้น เริ่มต้นสู่สิ้นสุด หรือสิ้นสุดสู่สิ้นสุด หากต้องเปลี่ยนแผน คุณก็สามารถเพิ่มงาน แก้ไขงานที่มีอยู่เดิม และสร้างรายการงานพึ่งพิงใหม่ได้เลยในแผนภูมิ คุณยังสามารถพิมพ์แผนภูมิ หรือนำออกเป็น PDF ได้อีกด้วย

ไม่พลาดแม้รายละเอียดเล็กๆ

รายละเอียดทั้งหมดของโครงการจะได้รับการแจกแจงอย่างชัดเจนซึ่งทำให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น: ระยะการดำเนินการ รายการงาน งาน เปอร์เซ็นต์งานที่สำเร็จและยังไม่สำเร็จ และรายการงานพึ่งพิง ทั้งหมดล้วนมีโค้ดสีของตนเองและรายการที่เลยกำหนดส่งงานแล้วจะถูกไฮไลต์เป็นสีแดง คอลัมน์ที่เป็นของวันหยุดและสุดสัปดาห์นั้นจะมีการทำเครื่องหมายไว้ เพื่อให้ไม่มีการตกหล่น

Online Gantt chart diagrams

Andrew Lester, Spaghetti.tv

"แผนภูมิแกนต์ทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นหน่วยงานที่พวกเขาร่วมงานด้วยได้ เราเพิ่งทำให้โครงการที่มีบริษัทของเรา ลูกค้า และเอเจนซี่อีกหกรายร่วมกันดำเนินงานสำเร็จ ซึ่งพิสูจน์เลยว่า Zoho Projects เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่ามากจริงๆ สำหรับการดำเนินงานเช่นนั้น"

ต้องกำหนดตารางงานใหม่งั้นเหรอ แค่ลากแล้วก็วาง

การเปลี่ยนแปลงแผนงานของคุณจะง่ายขึ้นหากคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยให้มองเห็นนามธรรมนั้นได้ ลากและวางแถบงานเพื่อกำหนดตารางงานใหม่ หรือลากแถบงานหนึ่งไปรวมกับอีกงานหนึ่งเพื่อสร้างรายการงานพึ่งพิงระหว่างงานทั้งสอง แก้ไขงานและระยะการดำเนินการภายในแผนภูมิได้เลย

Create free Gantt charts

มุมมองที่หลากหลายเพื่อความต้องการที่หลากหลาย

แผนภูมิประกอบไปด้วยมุมมองการแสดงแถบงานที่หลากหลาย ซึ่งอ้างอิงจากโครงสร้างของโครงการหรือวันที่เริ่มต้นงาน รายละเอียดทั้งหมดของงาน ซึ่งประกอบไปด้วยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ ระยะเวลา วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และเจ้าของงานนั้นจะปรากฏอยู่ที่นี่

Gantt chart template - Critical path for tasks

แก้ไขรายการงานพึ่งพิงโดยไม่ต้องออกจากแผนภูมิ

การนำเมาส์ไปวางไว้เหนือที่ชื่องานจะปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมของงานให้คุณทราบ เช่น ชื่อเจ้าของงาน วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ และรายการงานพึ่งพิง คุณสามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบงานคนใหม่หรือผู้รับผิดชอบงานคนก่อน แก้ไขผู้รับผิดชอบเดิม และปรับเปลี่ยนเวลาล่าช้าระหว่างรายการงานพึ่งพิง

Simple Gantt chart maker - Baseline

วิเคราะห์เส้นทางการดำเนินงานสำคัญและเตรียมพร้อม

ความล่าช้าในงานสำคัญนั้นส่งผลโดยตรงต่อเส้นตายของโครงการ งานที่เป็นส่วนสำคัญจะถูกกำหนดไว้ด้วยสีแดง เพื่อให้คุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญงานเหล่านี้ไว้เหนืองานอื่นๆ งานที่ไม่สำคัญจะมีเส้นหย่อนกำกับ ซึ่งหมายความว่าสามารถล่าช้าได้ หากยืดเส้นหย่อนให้ตึง งานเหล่านั้นจะกลายเป็น งานสำคัญเช่นกัน

Manage tasks with Gantt chart tool

Different views for different needs.

The chart has different views that display the bars based on your project structure or the task start dates. Every detail of the task, including percentage complete, duration, start date, end date, and owner, is shown right here.

Gantt chart software