การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Projects

การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Projects

หากคุณใช้ Zoho Projects เพื่อจัดการโครงการของคุณ ใน Zoho Mail คุณจะสามารถดูงานทั้งหมดของคุณในพอร์ทัลต่างๆ ภายใต้พอร์ทัลที่เกี่ยวข้องได้ การรวมนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงอีเมลที่คุณได้รับเข้ากับงานโครงการโดยตรงหรือสร้างเป็นบักของโครงการสำหรับการติดตามได้อีกด้วย แอปงานภายใน Zoho Mail ให้คุณได้เห็นภาพรวมของงานส่วนบุคคลและงานโครงการของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและวางแผนได้ดียิ่งขึ้น

คุณยังสามารถสร้าง อัปเดต หรือลบงานออกจากเมนู Zoho Projects ได้จากกล่องจดหมายของคุณด้วย คุณสามารถเชื่อมโยงอีเมลกับพอร์ทัลโครงการเป็นงานหรือสร้างบักใน Zoho Projects ได้โดยตรง

เพิ่มอีเมลเป็นงาน/บักของ Zoho Projects:

คุณสามารถเพิ่มอีเมลไปยังโครงการเป็นงาน/บักของ Zoho Projects ได้โดยตรง เมื่อคุณเชื่อมโยงอีเมลกับ Zoho Projects การรวม Zoho Projects จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ และยังสามารถเปิดใช้งานได้จาก การตั้งค่าการรวม โดยตรงอีกด้วย

ขั้นตอนในการเพิ่มงานลงในพอร์ทัลโครงการ:

 1. เปิดอีเมลที่คุณต้องการดู
 2. จากเมนูแบบเลื่อนลง การดำเนินการเพิ่มเติม ให้เลือก เพิ่มใน และเลือก โครงการเป็นงาน/บัก
 3. เลือก งาน หรือ บัก ในแถบเมนูด้านบน 
 4. ชื่อเรื่องของอีเมลจะถูกเพิ่มเป็นชื่องาน/บัก และเนื้อหาอีเมลจะถูกเพิ่มเป็นคำอธิบาย
 5. เลือก โครงการ จากตัวเลือกที่แสดงรายการ และแก้ไขการกำหนดลักษณะอื่นๆ ตามต้องการ 
 6. ตามค่าเริ่มต้น เอกสารแนบที่เป็นส่วนหนึ่งของอีเมลต้นฉบับจะถูกเพิ่มเข้าไปด้วย คุณสามารถลบเอกสารแนบที่ไม่จำเป็นออกได้
 7. คลิก บันทึก 

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมนู Zoho Projects จะปิดใช้งานในการตั้งค่าการรวม คุณจะยังคงสามารถเพิ่มอีเมลเป็นงานในพอร์ทัล Zoho Project และการดำเนินการเช่นนี้จะเปิดใช้งาน Zoho Projects โดยอัตโนมัติ เมื่อปิดใช้งาน Zoho Projects ด้วยตัวเอง ตัวเลือกเพิ่มในโครงการเป็นงาน/บัก จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

อีเมลที่ถูกเพิ่มเป็นงานโครงการจะถูกทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของเมลในรายการเมล คุณสามารถคลิกเครื่องหมายนี้เพื่อดูรายละเอียดงานจากรายการ

นอกเหนือจากนี้ ในบานหน้าต่างการอ่านอีเมล คุณสามารถดูรายละเอียดของงาน/ บักของโครงการที่เชื่อมโยงได้ ที่มุมด้านขวา ป้ายชื่อจะระบุว่าอีเมลถูกเพิ่มเป็นงานหรือบัก

คุณสามารถดูงานที่คุณเพิ่มจากอีเมลหรือเพิ่มโดยตรงในโครงการได้จาก แอปงาน ภายใต้ส่วน Zoho Projects 

เปิดใช้งานการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Projects:

เมื่อคุณเพิ่มอีเมลไปยังงานโครงการหรือเปิดใช้งานการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Projects พอร์ทัลเริ่มต้นที่เลือกไว้ใน Zoho Projects จะถูกเชื่อมโยงใน Zoho Mail คุณสามารถเลือกพอร์ทัลเริ่มต้นใดๆ ก็ได้จากการตั้งค่าการรวมโครงการ 

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. ไปที่ การตั้งค่า 
 3. ไปที่ การรวม
 4. 'เปิด' ปุ่มสลับที่อยู่ถัดจาก Zoho Projects
 5. ในการเปิดใช้งานการรวมโครงการ คุณสามารถเลือกพอร์ทัลเริ่มต้นของคุณได้จากเมนูแบบเลื่อนลง ชื่อพอร์ทัล ในตัวเลือก Zoho Projects
 6. เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มอีเมลไปยังงานของ Zoho Projects อีเมลดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในพอร์ทัลที่เลือกไว้ 

หมายเหตุ:

ในกรณีที่คุณเปลี่ยนพอร์ทัลจากการตั้งค่าการรวม งานก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับพอร์ทัลก่อนหน้านี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ในอีเมลหรือในรายการเมล จะสามารถดูงานเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อพอร์ทัลนั้นถูกเลือกเป็นพอร์ทัลเริ่มต้นเท่านั้น

ดู/เข้าถึงงานของ Zoho Project Tasks จากแอปพลิเคชันงาน:

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกไอคอน งาน ในแถบแอปด้านซ้าย
 3. ในแอปงาน ให้ค้นหาส่วนส่วน Zoho Projects ภายใต้แท็ก
 4. พอร์ทัลโครงการที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจะแสดงรายการอยู่ที่นั่น 
 5. เลือกพอร์ทัลใดๆ เพื่อดูงานที่เชื่อมโยงภายใต้พอร์ทัล 
 6. คุณสามารถกรองงานเพิ่มเติมตามโครงการแต่ละโครงการจากตัวเลือกมุมมองได้อีกด้วย 
 7. คลิกตัวเลือก มุมมอง เพื่อเลือกโครงการที่ต้องการ 
 8. งานภายใต้โครงการนั้นจะแสดงรายการบนหน้าจอ
 9. เลือกงานใดงานหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดของงานในภาพตัวอย่าง 
 10. หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับงานหรือสถานะงาน การเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้รับการอัปเดตใน Zoho Projects โดยตรง

เพิ่มงานใน Zoho Projects:

คุณยังสามารถสร้างงานโดยตรงภายใต้โครงการใดๆ ที่สร้างไว้แล้วใน Zoho Projects

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
 2. คลิกไอคอน งาน ในแถบแอปด้านซ้าย  (หรือคลิก ที่นี่ เพื่อเปิดใช้แอปงานในแท็บใหม่)
 3. ในแอปงาน ให้ค้นหาส่วนส่วน Zoho Projects ภายใต้แท็ก
 4. พอร์ทัลโครงการที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจะแสดงรายการอยู่ที่นั่น 
 5. เลือกพอร์ทัลใดๆ เพื่อดูงานที่เชื่อมโยงภายใต้พอร์ทัล 
 6. คุณสามารถกรองงานเพิ่มเติมตามโครงการแต่ละโครงการจากตัวเลือกมุมมองได้อีกด้วย 
 7. คลิกตัวเลือก มุมมอง เพื่อเลือกโครงการที่ต้องการ
 8. คลิกปุ่ม 'สร้าง ' ที่ด้านบนของแถบเมนูด้านซ้าย
 9. ใส่ชื่องานและเลือกรายการงานจากตัวเลือกที่แสดงรายการ
 10. ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับงานที่จะเพิ่ม 
 11. คลิก 'บันทึก' เพื่อสร้างงานภายใต้โครงการที่เลือก 

คุณอาจแก้ไข/ตั้งค่าการกำหนดลักษณะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะของผู้ใช้สำหรับพอร์ทัลนั้น

หมายเหตุ:

 • งานภายใต้ Zoho Projects จะมีเฉพาะในเมนูนี้เท่านั้นและจะไม่แสดงรายการภายใต้มุมมองอื่นๆ
 • หากคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ทัลโครงการ เมนู Zoho Projects จะไม่ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างเมนูด้านซ้าย 

การแก้ไขปัญหา

ไม่มีพอร์ทัลโครงการ

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Zoho Projects ขณะพยายาม เพิ่มอีเมลเป็นงาน/บัก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าไม่มีพอร์ทัลโครงการที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ 

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม:

 1. คลิกลิงค์ Zoho Projects ที่ให้ไว้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ป็อปอัพ
 2. ในเพจพอร์ทัลโครงการที่เปิดขึ้น ให้ป้อนชื่อพอร์ทัลที่ต้องการ
 3. คลิก สร้างพอร์ทัลของคุณ เพื่อเพิ่มพอร์ทัล
 4. ไปยังอินเตอร์เฟส Zoho Mail และ เพิ่มอีเมลเป็นงาน/บักของโครงการ

อีเมลที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มเป็นงาน/บักในพอร์ทัลที่สร้างใหม่

พอร์ทัลเริ่มต้น

หากคุณเลือกพอร์ทัลเริ่มต้นใน Zoho Projects ไว้แล้ว หรือหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ทัล Zoho Project เพียงพอร์ทัลเดียว พอร์ทัลดังกล่าวจะถูกตั้งค่าเป็นพอร์ทัลเริ่มต้นในการรวม Zoho Projects อีเมลที่เลือกจะถูกเพิ่มเป็นงาน/บักในพอร์ทัลนั้น

ในกรณีที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ทัล Zoho Projects หลายพอร์ทัล คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกหนึ่งในพอร์ทัลเป็นพอร์ทัลเริ่มต้นของคุณ

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม:

 1. คลิกลิงค์ การตั้งค่า ที่มีไว้ให้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ป็อปอัพ
 2. 'เปิด' ปุ่มสลับที่อยู่ถัดจาก Zoho Projects
 3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่ถัดจากตัวเลือก ชื่อพอร์ทัล
 4. เลือกพอร์ทัลโครงการพอร์ทัลใดพอร์ทัลหนึ่งของคุณเป็นพอร์ทัลเริ่มต้น
 5. ไปยังอินเตอร์เฟส Zoho Mail และ เพิ่มอีเมลเป็นงาน/บักของโครงการ

อีเมลจะถูกเพิ่มเป็นงาน/บักในพอร์ทัลที่เลือก

 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com