การรวมตามบริบทใน Zoho Mail

การรวมตามบริบทใน Zoho Mail

Zoho Mail มีการรวมกับแอปพลิเคชัน Mail Suite อื่นๆ เช่น Notes/ Tasks/ Calendar/ Docs ฯลฯ และรวมกับแอปพลิเคชัน Zoho อื่นๆเช่น CRM, Projects และอื่นๆ คุณสามารถเข้าถึงปฏิทิน งาน หมายเหตุ และที่คั่นหน้าได้โดยตรงจากกล่องขาเข้าของคุณใน Zoho Mail การรวมแอปพลิเคชันใน Zoho Mail นั้นราบรื่นและช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปักหมุดหมายเหตุกับอีเมล

Zoho Mail ให้คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับอีเมลได้ คุณสามารถเพิ่มทั้งอีเมลเป็นหมายเหตุ พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการเพิ่มลงไปได้ 

เพิ่มหมายเหตุจากรายการ

ในรายการอีเมล ให้คลิกขวาที่อีเมลที่คุณต้องการเพิ่มหมายเหตุ ในเมนู ให้เลือก 'เพิ่มในหมายเหตุ' จากรายการเพื่อเพิ่มอีเมลเป็นหมายเหตุ ชื่อเรื่องของอีเมลจะถูกเพิ่มเป็นชื่อหมายเหตุ และเนื้อหาของอีเมลจะถูกเพิ่มเป็นเนื้อหาของหมายเหตุ คุณยังสามารถดูหมายเหตุได้ที่ด้านล่างอีเมล 

ในการเพิ่มหมายเหตุโดยยึดตามจากบานหน้าต่างภาพตัวอย่าง คุณยังสามารถไปยังปุ่ม ดำเนินการเพิ่มเติม ในบานหน้าต่างภาพตัวอย่างอีเมล แล้วเลือก เพิ่มใน และเลือก หมายเหตุ 

หมายเหตุที่เพิ่มจากอีเมลจะแสดงรายการอยู่ด้านล่างอีเมลต้นฉบับในบานหน้าต่างภาพตัวอย่างเมล คุณสามารถแก้ไขหมายเหตุเหล่านี้หรือเพิ่มหมายเหตุเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอีเมลนี้ได้จากมุมมองนี้

สร้างหมายเหตุจากข้อความที่เลือก

คุณสามารถสร้างหมายเหตุที่มีเนื้อหาเฉพาะจากอีเมลที่คุณกำลังอ่านอยู่ได้ 

 1. ในอีเมลที่คุณกำลังอ่านในปัจจุบัน ให้เน้นส่วนของเนื้อหา
 2. เมื่อคุณเน้นข้อความโดยการเลือก เมนูสร้างอัจฉริยะจะป็อปอัพ
 3. คลิกไอคอน สร้างหมายเหตุ เพื่อสร้างหมายเหตุที่มีข้อความที่เน้นไว้ 
 4. หมายเหตุใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยข้อความที่เลือก 

เพิ่มหมายเหตุจากกล่องข้อคิดเห็น

คุณสามารถสร้างหมายเหตุที่เชื่อมโยงกับอีเมลจากกล่องข้อคิดเห็น คลิกไอคอน เพิ่มหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง ที่ด้านขวาสุดของกล่องข้อคิดเห็น หมายเหตุจะเปิดขึ้นในตำแหน่งของกล่องข้อคิดเห็น ป้อนเนื้อหาและคลิก เพิ่มหมายเหตุ หมายเหตุจะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับอีเมลนั้นๆ

เชื่อมโยงอีเมลกับงาน

คุณสามารถเพิ่มงานจากอีเมลได้หลายวิธี เมื่อคุณได้รับอีเมลเกี่ยวกับงานรอดำเนินการที่คุณมี คุณสามารถเพิ่มทั้งอีเมลเป็นงานหรือแม้แต่สร้างงานตามเนื้อหาเฉพาะบนอีเมลได้โดยตรง 

สร้างงานจากอีเมล

บ่อยครั้งที่เราได้รับงานผ่านทางอีเมล ซึ่งอาจเป็นอีเมลที่ส่งมาจากหัวหน้าของเราหรืออีเมลจากลูกค้าเกี่ยวกับรายการงานใหม่หรือรายการสิ่งที่ต้องทำรอดำเนินการ ในกรณีนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับอีเมลนั้นได้โดยตรง ในรายการ ให้คลิกขวาที่อีเมลและเลือก 'เพิ่มเป็นงาน' 

งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยมีชื่อเรื่องเป็นชื่อและเนื้อหาอีเมลเป็นคำอธิบาย 

 1. คลิกปุ่ม ดำเนินการเพิ่มเติม ที่มุมบนขวาของหน้าจอในบานหน้าต่างมุมมองเมล
 2. เลือก เพิ่มใน และเลือก งาน
 3. งานที่มีชื่อเรื่องของอีเมลเป็นชื่องานและเนื้อหาข้อความเป็นคำอธิบายจะถูกเพิ่ม

งานที่คุณสร้างจากอีเมลสามารถดูได้ในบานหน้าต่างภาพตัวอย่างอีเมลซึ่งอยู่ด้านล่างอีเมลต้นฉบับ คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิ่มงานใหม่จากมุมมองนี้ได้

สร้างงานจากข้อความที่เลือก

คุณยังสามารถสร้างงานจากเนื้อหาที่ระบุในอีเมลได้ด้วย 

 1. ในอีเมลที่คุณกำลังอ่าน ให้เน้นเนื้อนั้น 
 2. เมื่อคุณเลือกข้อความที่ต้องการ เมนูสร้างอัจฉริยะจะปรากฏขึ้น 
 3. คลิกไอคอน สร้างงาน 
 4. กล่องโต้ตอบเพิ่มงานจะป็อปอัพ
 5. ข้อความที่เลือกจะถูกเพิ่มเป็นคำอธิบายงาน

เมื่อคุณเพิ่มงานหรือหมายเหตุจากอีเมล อีเมลนั้นจะถูกทำเครื่องหมายในบานหน้าต่างแสดงรายการ โดยจะมีรูปสามเหลี่ยมเน้นไว้ที่มุมซ้ายบนของอีเมล คุณยังสามารถคลิกเครื่องหมายเพื่อดูหมายเหตุ/ งานที่เกี่ยวข้องกับอีเมลได้ด้วย 

เชื่อมโยงงานจากกล่องข้อคิดเห็น

คุณสามารถสร้างงานที่เชื่อมโยงกับอีเมลจากกล่องข้อคิดเห็น คลิกไอคอน เพิ่มงานที่เกี่ยวข้อง ที่ด้านขวาสุดของกล่องข้อคิดเห็น งานจะเปิดขึ้นในตำแหน่งของกล่องข้อคิดเห็น ป้อนเนื้อหาและคลิก เพิ่มงาน งานจะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับอีเมลนั้นๆ

การสร้างกิจกรรมจากอีเมล

 1. เลือกส่วนของข้อความของคุณ 
 2. ในการเลือก ไอคอนสี่ไอคอนจะปรากฏขึ้น
 3. คลิกไอคอน สร้างกิจกรรม
 4. กล่องโต้ตอบสร้างกิจกรรมจะปรากฏบนหน้าจอ
 5. ข้อความที่เลือกจะถูกเพิ่มเป็นชื่อกิจกรรม

แชร์ในสตรีม

คุณสามารถเลือกส่วนของอีเมลและแชร์เนื้อหาเป็น 'ข้อความ' ในสตรีมไปยังกลุ่มใดๆ ของคุณได้ 

 1. ในอีเมลที่คุณกำลังอ่าน ให้เลือกเนื้อหาเฉพาะของอีเมลที่คุณต้องการโพสต์ในสตรีม  
 2. ในการเลือก เมนูสร้างอัจฉริยะจะป็อปอัพ 
 3. คลิกไอคอน สร้างโพสต์ จากไอคอน
 4. กล่องโต้ตอบเพิ่มโพสต์จะปรากฏบนหน้าจอ
 5. คุณสามารถเลือกกลุ่มที่คุณต้องการโพสต์ในสตรีมได้ 

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก 'สตรีมของฉัน' จะถูกเลือกไว้ในรายการสตรีม

สร้างและจัดการรายชื่อติดต่อ

คุณสามารถดำเนินการตามรายชื่อติดต่อกับที่อยู่จาก ถึง หรือ CC ได้โดยคลิกที่อยู่อีเมลผู้ติดต่อจากพื้นที่ในบานหน้าต่างภาพตัวอย่าง 

เพิ่มในรายชื่อติดต่อ

หากที่อยู่อีเมลยังไม่มีอยู่ในรายชื่อติดต่อของคุณ คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลนั้นเป็นรายชื่อติดต่อได้โดยตรงจากป็อปอัพบัตรการจัดการรายชื่อติดต่อ 

 1. คลิกที่อยู่อีเมลผู้รับหรือที่อยู่อีเมลส่งใดๆ
 2. บัตรการจัดการรายชื่อติดต่อจะป็อปอัพ
 3. เลือก เพิ่มรายชื่อติดต่อ จากรายการตัวเลือก 
 4. ที่อยู่อีเมลจะถูกเพิ่มลงในสมุดที่อยู่ของคุณพร้อมกับชื่อที่มีอยู่ในอีเมลนั้น 

แชทกับรายชื่อติดต่อโดยตรง

หากที่อยู่อีเมลนั้นมีอยู่ในรายชื่อติดต่อแชทของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกแชทกับรายชื่อติดต่อเพื่อเริ่มต้นการแชทกับรายชื่อติดต่อรายใดรายหนึ่งได้

 1. คลิกที่อยู่อีเมลผู้ส่งหรือผู้รับใดๆ 
 2. บัตรการจัดการรายชื่อติดต่อจะปรากฏขึ้น 
 3. เลือก แชทกับรายชื่อติดต่อ จากรายการตัวเลือก
 4. กล่องแชทของคุณกับผู้ติดต่อรายนั้นจะเปิดขึ้นในแท็บ Zoho Mail

สถานะออนไลน์ของผู้ติดต่อ:

นอกจากการแชทแล้ว คุณยังสามารถดูได้ว่าผู้ติดต่อรายอื่นออนไลน์และว่างอยู่ใน Messenger หรือไม่ 

การรวมรายชื่อติดต่อในสตรีม

ขณะดูโพสต์ในสตรีม รายชื่อติดต่อที่แท็กจะถูกเน้น เมื่อเลื่อนไปวางไว้เหนือรายชื่อติดต่อที่แท็กเหล่านี้ รายการจะป็อปอัพ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการพื้นฐานสองอย่างได้

 • ดูโพสต์ทั้งหมดในกลุ่ม - ตัวเลือกนี้จะให้คุณดูโพสต์ที่รายชื่อติดต่อนี้ได้เพิ่มไว้ในกลุ่มสตรีมนั้นๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ถูกเปิดใช้งานหากรายชื่อติดต่อที่แท็กเป็นผู้รับเชิญ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้น
 • แชทกับรายชื่อติดต่อ - คุณสามารถแชทกับรายชื่อติดต่อได้เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com