การกําหนดค่าอีเมล IMAP ใน iPhone/ iPad - Zoho Mail

การกำหนดค่าอีเมล IMAP ใน iPhone/ iPad

 แอป Zoho Mail สำหรับ iPhone

Zoho Mail มีแอปมือถือแบบเนทีฟที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone ซึ่งเรียบง่ายแต่ทรงพลัง นอกเหนือจากเมลแล้ว แอปจะซิงค์ปฏิทินและรายชื่อติดต่อของคุณโดยไม่รบกวนปฏิทินหรือรายชื่อติดต่อของอุปกรณ์ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปแบบเนทีฟได้จาก App Store
.

 กำหนดค่าบัญชี Zoho Mail ของคุณเป็น IMAP ใน iPhone/ iPad

 1. แน่ใจว่าได้เปิดการเข้าใช้ IMAP สำหรับบัญชีของคุณแล้ว (เข้าสู่ระบบ Zoho Mail >> การตั้งค่า >> บัญชีเมล >> การส่งต่ออีเมลและ POP/ IMAP >> เปิดใช้งาน IMAP)
 2. ใน iPhone ของคุณ ให้แตะ Settings (การตั้งค่า) >> Accounts and Passwords (บัญชีและรหัสผ่าน) >> Add Account (เพิ่มบัญชี) แล้วเลือก Other (อื่นๆ) >>  Add Mail Account (เพิ่มบัญชีเมล) 
 3. กรอกชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน และคำอธิบายสั้นๆ ของบัญชี แตะ Next (ถัดไป)
 4. ถ้าเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวตน 2 ชั้นสำหรับบัญชีของคุณไว้ ให้กรอกรหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อกำหนดค่าบัญชี
 5. ในหน้าจอถัดไป แน่ใจว่าได้เลือก IMAP ที่ด้านบนสุดสำหรับประเภทบัญชี หากต้องการกำหนดค่าบัญชีของคุณเป็น POP ใน iPhone โปรดดูรายละเอียดการกำหนดค่าที่จะต้องใช้ได้ที่นี่
 6. ในส่วน Incoming Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้า) ให้กรอกรายละเอียดด้านล่างนี้
  1. ชื่อโฮสต์ : imap.zoho.com
  2. ชื่อผู้ใช้ : ที่อยู่อีเมล Zoho ของคุณ
  3. รหัสผ่าน :  รหัสผ่านบัญชีของคุณ (คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน เพื่อตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์อื่น หากคุณเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวตน 2 ชั้นไว้สำหรับบัญชีของคุณ)
 7. ในส่วน Outgoing Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก) ให้กรอกรายละเอียดด้านล่างนี้
  1. ชื่อโฮสต์ : smtp.zoho.com
  2. ชื่อผู้ใช้ : ที่อยู่อีเมลบัญชี Zoho ของคุณ (ผู้ใช้@โดเมนของคุณ.com)
  3. รหัสผ่าน : รหัสผ่าน Zoho ของคุณ (คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน เพื่อตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์อื่น หากคุณเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวตน 2 ชั้นไว้สำหรับบัญชีของคุณ)
   ​  
 8. อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP และพิสูจน์ตัวตนจากข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณให้ไว้ เมื่อพิสูจน์ตัวตนสำเร็จแล้ว บัญชี IMAP จะได้รับการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หากต้องการปรับการตั้งค่าโฟลเดอร์สำหรับการซิงโครไนซ์ ให้เลือกบัญชีใหม่และคลิก Advanced (ขั้นสูง) ในพฤติกรรมกล่องจดหมาย ให้โยงโฟลเดอร์ iPhone/ iPad/ iPod กับโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์

เลือกตัวเลือกการลบล้างของ IMAP ที่เกี่ยวข้องในเว็บอินเตอร์เฟสของ Zoho Mail

 แก้ไขปัญหาการกําหนดค่า IMAP ใน iPhone

อีเมลขาเข้าไม่ได้รับการซิงค์:

 1. ในกรณีที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IMAP imap.zoho.com คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า Advanced (ขั้นสูง) ของ Incoming Server (เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) แตะ Settings (การตั้งค่า) ของ iPhone >> Accounts and Passwords (บัญชีและรหัสผ่าน) >> แตะบัญชี 
 2. เลื่อนลงและแตะ Advanced (ขั้นสูง) 
 3. แน่ใจว่าได้เปิด Use SSL (ใช้ SSL) ไว้แล้วและหมายเลขพอร์ตคือ 993 

อีเมลขาออก: 

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Relaying Disallowed (ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด)

 1. Settings (การตั้งค่า) ของ iPhone >> Accounts and Passwords (บัญชีและรหัสผ่าน) >> เลือกบัญชีที่กำหนดค่าไว้
 2. ตรวจสอบว่าคุณได้กรอกที่อยู่อีเมลโดยไม่ได้พิมพ์ผิดหรือไม่ 
 3. ที่อยู่อีเมลดังกล่าวควรเป็นที่อยู่อีเมลหลักหรือนามแฝงอีเมลของบัญชีที่กำลังกำหนดค่า  

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Unable to send message (ไม่สามารถส่งข้อความได้) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ smtp.zoho.com

 1. Settings (การตั้งค่า) ของ iPhone >>Accounts and Passwords (บัญชีและรหัสผ่าน) >> เลือกบัญชีที่กำหนดค่าไว้
 2. เลื่อนลงและเลือก "SMTP" เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของ SSL และพอร์ต
  ​   
 3. แน่ใจว่าได้เปิด Use SSL (ใช้ SSL) ไว้แล้วและหมายเลขพอร์ตคือ 465 

หมายเหตุ:

หากบัญชีของคุณเป็นบัญชีองค์กรที่โฮสต์โดย Zoho Mail คุณสามารถใช้ imappro.zoho.com แทน imap.zoho.com เป็นชื่อโฮสต์ได้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com