การแก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมน

การตรวจสอบความถูกต้องโดเมนล้มเหลว - เหตุผลที่เป็นไปได้

หลังจากทำตามขั้นตอน (เพิ่ม CNAME/ TXT/ HTML) ของการตรวจสอบความถูกต้องโดเมนแล้ว หากคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

ถ้าคุณเลือกวิธี CNAME ในพื้นที่ข้อความ URL ของเบราว์เซอร์ ให้พิมพ์ “<zb******>.<yourdomain name.com>” หากคุณเพิ่มชื่อโดเมนอย่างถูกต้อง หน้าจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าการเข้าสู่ระบบของ Zoho ในกรณีที่หน้าการเข้าสู่ระบบไม่โหลด คุณจำเป็นต้องตรวจสอบค่า CNAME ของคุณอีกครั้ง 

ผู้ให้บริการ DNS - ข้อขัดแย้งของผู้รับลงทะเบียน

เมื่อคุณลงทะเบียนโดเมนกับผู้ให้บริการรายหนึ่งแต่เปลี่ยน Name Servers หรือโฮสต์ DNS ของคุณกับผู้ให้บริการอื่น ระเบียน CNAME/ TXT/ M/ SPF ที่เพิ่มใน ผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณไม่ถือว่าเป็นค่าที่ถูกต้อง คุณอาจเปลี่ยนผู้ให้บริการ DNS ในการโฮสต์เว็บไซต์ของคุณหรือการกำหนดค่าผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้าของคุณหรือตามที่คุณเลือกไว้

ระเบียน CNAME/ TXT ที่เพิ่มลงในผู้ให้บริการโฮสติ้ง DNS เท่านั้นที่จะมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ดังนั้นให้ค้นหา 'Nameserver ‘ ของโดเมนเพื่อตรวจสอบว่า DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ใด คุณยังสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการลงทะเบียนโดเมนของคุณหรือผู้ติดต่อด้านเทคนิคเกี่ยวกับโดเมนได้ว่า มีการนำทางไปยัง Name Server ใดหากคุณไม่แน่ใจ

TTL ที่ยาวขึ้น

TTL (Time To Live) คือเวลาที่ระบุใน DNS สำหรับให้แต่ละการเปลี่ยนแปลงใน DNS มีผล หากคุณมีค่า TTL ขนาดใหญ่ (24 ชม./ 48 ชม.) ระเบียน CNAME/ TXT/ MX อาจไม่มีการสร้างขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 12 - 24 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผลโดยอิงตาม TTL ที่ตั้งค่าไว้ โปรดตรวจสอบค่า TTL และลองตรวจสอบหลังจากเวลาผ่านไปสักครู่

ค่าที่ไม่ถูกต้อง

ความจำเป็นที่ต้องเพิ่มระเบียน CNAME/ MX มักจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ DNS แต่ละราย ผู้ให้บริการ DNS บางรายคาดหวังให้เพิ่มชื่อโดเมนลงในโฮสต์เนม (zb*****.<yourdomain.com>) ในขณะที่ผู้ให้บริการโดเมนบางรายอาจขอให้คุณกรอกเฉพาะส่วนของโฮสต์เนม (zb*****) และเพิ่มโฮสต์เนมจากฝั่งผู้ให้บริการ จึงขอแนะนําให้ตรวจดูหน้าวิธีใช้หรือคู่มือคำแนะนำ หรือติดต่อทีมสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อเพิ่มระเบียน CNAME/ MX ที่เกี่ยวข้อง

การพิมพ์ผิด/การสะกดคําผิด

ตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มชื่อโดเมนที่ถูกต้อง (โดยไม่มีการพิมพ์ผิด) ใน Zoho หรือไม่ ในกรณีที่คุณได้ลบโดเมนและเพิ่มโดเมนใหม่แล้ว รหัส zb ใหม่จะถูกสร้างสำหรับโดเมน ในกรณีนี้ รหัส zb เก่าจะไม่สามารถใช้ได้ และโดเมนของคุณจะไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง คุณจำเป็นต้องเพิ่ม CNAME ใหม่ด้วยรหัส zb เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com