ข้อตกลง ZOHO DEVELOPER

บทแนะนำ

ข้อตกลง Zoho Developer (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้เป็นสัญญาที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณและ Zoho Corporation (“Zoho”) หากคุณเข้าร่วมข้อตกลงนี้ในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลรายอื่น (“บุคคล”) คุณยินยอมตามข้อตกลงนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่า คุณมีสิทธิ์ผูกพันบุคคลดังกล่าวเข้ากับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะอ้างอิงถึงบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่ยินยอมดำเนินการตามข้อผูกพันโดยเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดหยุดการดำเนินการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

การลงทะเบียนและการตอบรับเข้าสู่แพลตฟอร์มผู้พัฒนา

หากต้องการเข้าสู่แพลตฟอร์มผู้พัฒนา คุณต้องดำเนินการตามกระบวนการลงทะเบียนที่ Zoho เป็นผู้กำหนดขึ้น คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มผู้พัฒนาภายใต้การตรวจสอบข้อมูลที่คุณมอบให้ และภายใต้ดุลยพินิจของ Zoho แต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึง API, ไลบรารี SDK, เครื่องมือ CLI, คอนโซลผู้พัฒนา, โทเคนการเข้าถึง, เว็บเพจผู้พัฒนา และเอกสารประกอบ ("เครื่องมือผู้พัฒนา") เมื่อใช้เครื่องมือผู้พัฒนา คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชัน ส่วนขยาย และการผสานการทำงาน (“แอปพลิเคชัน”)

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ Zoho มอบสิทธิ์อย่างจำกัดที่สามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ผูกขาด และไม่สามารถมอบสิทธิ์ย่อยได้ให้กับคุณ เพื่อใช้งาน Developer Tools ในการสร้างแอปพลิเคชัน หากมีข้อกำหนดสิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือผู้พัฒนารายการใดรายการหนึ่ง ข้อกำหนดสิทธิ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดที่ระบุในที่นี้ ข้อกำหนดสิทธิ์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวจะมีอำนาจควบคุม

การเผยแพร่แอปพลิเคชันของผู้พัฒนา

แอปพลิเคชันที่คุณพัฒนาขึ้นจะสามารถแชร์ได้ทั้งโดยส่วนตัวและผ่าน Zoho Marketplace ซึ่งพร้อมให้บริการที่ https://marketplace.zoho.com/home คุณมีสิทธิ์ในการแจกจ่ายแอปพลิเคชันของคุณโดยไม่คิดค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ หากคุณเลือกที่จะแจกจ่ายแอปพลิเคชันของคุณโดยไม่คิดค่าบริการ คุณสามารถทำได้โดยการสร้างแผนราคาตามที่คุณต้องการ คุณเข้าใจและเห็นด้วยว่าการชำระเงินทุกรายการสำหรับการซื้อแอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการดำเนินการผ่าน Zoho

Zoho Marketplace

คุณสามารถส่งแอปพลิเคชันของคุณเพื่อแสดงรายการใน Zoho Marketplace ได้ แอปพลิเคชันบางส่วนที่แสดงรายการใน Zoho Marketplace ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Zoho แอปพลิเคชันของคุณจะแสดงรายการใน Zoho Marketplace หลังจากผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดย Zoho แล้วเท่านั้น คุณเข้าใจว่า Zoho สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจสอบและกระบวนการต่างๆ ตามดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เมื่อกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ แอปพลิเคชันที่ส่งจะได้รับการเผยแพร่ใน Zoho Marketplace

  1. คุณยืนยันและรับประกันว่าสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของคุณทั้งในแอปพลิเคชันและที่มีต่อแอปพลิเคชันที่ส่งเพื่อแสดงรายการใน Zoho Marketplace ได้รับการมอบสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของโดยคุณอย่างเหมาะสม คุณรับประกันโดยเฉพาะเจาะจงว่าคุณไม่ได้คัดลอกสคริปต์หรือลอจิกสำหรับแอปพลิเคชันของคุณมาจากแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยผู้พัฒนารายอื่น
  2. คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบถึงข้อกำหนดของแอปพลิเคชันของคุณ และสำหรับการทำข้อตกลงร่วมกับลูกค้าตามความเหมาะสมในหัวข้อนี้
  3. หากคุณเผยแพร่แอปพลิเคชันของคุณพร้อมกับข้อมูลใดๆ คุณรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการมอบสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของโดยคุณอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คุณเข้าใจว่าการมอบสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชันพร้อมกับข้อมูลหมายความว่า คุณมอบสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าด้วย
  4. คุณตกลงที่จะไม่ใช้แท็ก คำอธิบาย และภาพหน้าจอที่ไม่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่คุณส่งเพื่อแสดงรายการใน Zoho Marketplace
  5. Zoho อาจแสดงแอปพลิเคชันของคุณในรายการแอปพลิเคชันแนะนำ การแสดงรายการและการลบแอปพลิเคชันของคุณออกจากรายการแอปพลิเคชันที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Zoho แต่เพียงผู้เดียว Zoho อาจลบแอปพลิเคชันของคุณออกจากรายการแอปพลิเคชันที่แนะนำด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงการรีวิวในเชิงลบและการให้คะแนนต่ำ
  6. Zoho อาจนำเสนอคุณในฐานะผู้พัฒนาที่โดดเด่นในรายชื่อผู้พัฒนาที่โดดเด่น การแสดงรายการและการลบชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้พัฒนาที่โดดเด่นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Zoho แต่เพียงผู้เดียว Zoho อาจลบชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้พัฒนาที่โดดเด่นด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงการรีวิวในเชิงลบ และการให้คะแนนต่ำ
  7. คุณทราบว่าผู้พัฒนารายอื่นๆ อาจพัฒนาและโพสต์แอปพลิเคชันที่คล้ายกันหรืออาจเป็นคู่แข่ง คุณยินยอมที่จะไม่กล่าวอ้างถึงการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต่อผู้พัฒนาดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่คล้ายกันหรือที่เป็นคู่แข่งซึ่งพวกเขาพัฒนาขึ้นโดยอิสระ
  8. คุณสามารถมอบสิทธิ์ให้กับลูกค้าในการดัดแปลงแอปพลิเคชันของคุณได้ หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าของคุณดัดแปลงแอปพลิเคชัน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการเข้าร่วมข้อตกลงที่เหมาะสมร่วมกับลูกค้า คุณเข้าใจว่าหากคุณปิดบัญชีของคุณ ลูกค้าของคุณจะสามารถดัดแปลงแอปพลิเคชันของคุณได้หากคุณได้ให้อนุญาตแก่พวกเขาในการดัดแปลงไว้ก่อนหน้า
  9. คุณตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่จำเป็นแก่ลูกค้าของคุณ และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแอปพลิเคชันของคุณ
  10. คุณตกลงที่จะไม่โพสต์แอปพลิเคชันใดๆ ที่อาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า Zoho สามารถลบแอปพลิเคชันที่ละเมิดข้อกำหนดการบริการของ Zoho หรือข้อตกลงนี้
การพัฒนาโดยอิสระของ Zoho

คุณเข้าใจและรับทราบว่า Zoho อาจสร้างฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อาจคล้ายคลึงหรือเป็นคู่แข่งกับแอปพลิเคชันของคุณได้โดยอิสระ และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่อาจตีความได้ถึงการจำกัดหรือห้ามไม่ให้ Zoho ดำเนินการดังกล่าว

วัตถุดิบก่อนการเผยแพร่

คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีก่อนการเผยแพร่ ("วัตถุดิบก่อนการเผยแพร่") เป็นครั้งคราว วัตถุดิบก่อนการเผยแพร่จะได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่รวมการสนับสนุนหรือการรับประกันใดๆ และอาจมีบักหรือข้อผิดพลาด วัตถุดิบก่อนการเผยแพร่จะได้รับการจัดหาให้สำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินและการทดสอบ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริง อาจไม่ได้รับการเผยแพร่โดยทั่วไป และอาจเลิกให้บริการได้ตลอดเวลา จะไม่มีการมอบสิทธิ์ใดๆ ในวัตถุดิบก่อนการเผยแพร่ให้แก่คุณหลังจากนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

คุณยินยอมที่จะไม่ (i) แปลกลับหรือแยกส่วนวัตถุดิบก่อนการเผยแพร่ และ (ii) ให้เช่า ทำสัญญาเช่า มอบสิทธิ์ แบ่งย่อยสิทธิ์ หรือแจกจ่ายวัตถุดิบก่อนการเผยแพร่

ความเป็นเจ้าของและคำติชม

Zoho เป็นเจ้าของสิทธิ์ ตำแหน่ง และผลประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มผู้พัฒนา, เครื่องมือผู้พัฒนา วัตถุดิบก่อนการเผยแพร่, บริการ Zoho, เครื่องหมายการค้า Zoho และเทคโนโลยี เว็บไซต์ และเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “วัตถุดิบของ Zoho”) Zoho ไม่ได้มอบสิทธิ์ ตำแหน่ง หรือผลประโยชน์ใดๆ ในวัตถุดิบของ Zoho ยกเว้นสิทธิ์ในการใช้งานแบบจำกัดที่มอบให้กับคุณโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณจะยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในแอปพลิเคชันของคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิ์ใดๆ ของ Zoho ที่มีต่อวัตถุดิบของ Zoho ซึ่งอยู่เบื้องหลัง ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ คุณมอบสิทธิ์ที่มีการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับอนุญาต ใช้ได้ทั่วโลก และไม่สามารถเพิกถอนได้ให้กับ Zoho ภายใต้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของคุณ เพื่อใช้ ดำเนินการ และแสดงแอปพลิเคชันของคุณและเนื้อหาภายในเพื่อการตรวจสอบแอปพลิเคชัน และเพื่อการทำให้แอปพลิเคชันของคุณพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า

คุณสามารถส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มผู้พัฒนา วัตถุดิบก่อนการเผยแพร่ หรือ Zoho Marketplace มายัง Zoho ได้ (รวมกันเรียกว่า “คำติชม”) โดยนัยนี้ คุณมอบสิทธิ์ ตำแหน่ง และความเป็นเจ้าของทั้งหมดของคำติชมดังกล่าวให้กับ Zoho (ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในที่นี้) และ Zoho อาจใช้คำติชมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์และที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ทั้งหมด โดยไม่มีข้อผูกพันต่อคุณไม่ว่าประเภทใดก็ตาม

การรับรองและการรับประกันของคุณ

คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ (i) การใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนา และ (ii) แอปพลิเคชันของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่า: (a) คุณมีอำนาจและสิทธิ์เต็มรูปแบบในการเข้าร่วมข้อตกลงนี้ (b) แอปพลิเคชันของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ (ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะ) หรือกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ (c) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้กับ Zoho เป็นและจะเป็นจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ และ (d) แอปพลิเคชันของคุณจะไม่ส่งไวรัส เวิร์ม มัลแวร์ หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ข้อมูลลูกค้า

เครื่องมือผู้พัฒนาช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงหรือส่งข้อมูลลูกค้าไปยังบุคคลที่สาม ฟังก์ชันการทำงานนี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกันกับบริการของบุคคลที่สาม คุณจะต้องไม่ใช้ฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงหรือส่งข้อมูลลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ทราบและไม่ได้รับการยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้า

เครื่องหมายการค้า

การใช้งานเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือชื่อทางการค้าใดๆ ของ Zoho (รวมกันเรียกว่า "เครื่องหมายของ Zoho") โดยคุณจะต้องสอดคล้องกับแนวทางทั้งหมดที่เผยแพร่โดย Zoho ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องหมายของ Zoho คุณจะต้องไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายของ Zoho หรือใช้เครื่องหมายดังกล่าวในวิธีการที่สร้างความสับสน ซึ่งรวมถึง (โดยไม่มีข้อจำกัด) การแนะนำผู้สนับสนุนหรือการรับรองโดย Zoho คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายของ Zoho หรือส่วนใดๆ ของเครื่องหมายดังกล่าวเป็นส่วนของชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการบริการของคุณ Zoho สามารถยกเลิกสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายของ Zoho ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือโดยไม่ระบุเหตุผล

คำสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

คุณจะได้รับวัตถุดิบของ ZOHO “ตามสภาพที่เป็น” และ “พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งหมด” ZOHO และผู้มอบสิทธิ์บุคคลที่สามปฏิเสธการรับรอง การให้สัญญา และการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงการรับประกันความสามารถทางการค้า ตำแหน่ง การไม่ละเมิด และความเหมาะสมโดยนัยสำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ZOHO ไม่ให้การรับรอง คำสัญญา หรือการรับประกัน (A) เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของวัตถุดิบของ ZOHO หรือให้การรับรอง คำสัญญา หรือการรับประกันว่า (B) ZOHO จะยังคงนำเสนอวัตถุดิบให้กับผู้พัฒนาต่อไป หรือ (C) วัตถุดิบของ ZOHO จะมีความปลอดภัย เหมาะสมตามเวลา ไม่มีการแทรกแซง ปราศจากข้อผิดพลาด หรือตรงตามข้อกำหนดหรือความคาดหมายของคุณ

ข้อจำกัดในการรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย ZOHO จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ พิเศษ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่อง หรือเป็นการลงโทษ หรือการสูญเสียผลประโยชน์หรือรายได้ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม หรือการสูญเสียข้อมูล การใช้งาน ไมตรีจิต หรือความสูญเสียซึ่งเป็นนามธรรมอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ยอดรวมความรับผิดชอบของ ZOHO ที่มีต่อข้อเรียกร้องทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบของ ZOHO จะไม่เกินกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ สหรัฐ (U.S.) $100.00).

ค่าสินไหมทดแทน

คุณยินยอมที่ให้ความคุ้มครองและป้องกันอันตรายแก่ Zoho เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ซัพพลายเออร์ รวมถึงพันธมิตร ทั้งจากและต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมไปถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใดๆ ซึ่งคุณได้ใช้แพลตฟอร์มผู้พัฒนาในลักษณะการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น การละเมิดกฎหมายใดๆ การฝ่าฝืนข้อตกลงใดๆ ในข้อกำหนด หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มผู้พัฒนาของคุณ เว้นแต่การใช้งานดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก Zoho แล้ว

การรักษาความลับ

คุณอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ และข้อมูลจำเพาะที่ไม่เป็นสาธารณะบางส่วน ("ข้อมูลลับของ Zoho") ซึ่งเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Zoho "ข้อมูลลับของ Zoho" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (a) วัตถุดิบก่อนการเผยแพร่ และ (b) ข้อมูลอื่นๆ ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Zoho ว่าเป็น "ความลับ" หรือการกำหนดอื่นๆ ที่เทียบเท่า

คุณสามารถใช้ข้อมูลลับของ Zoho ตามที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามสิทธิ์ของคุณดังที่มอบให้ในข้อตกลงนี้ คุณยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของ Zoho โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Zoho ล่วงหน้า คุณยินยอมว่าคุณจะปกป้องข้อมูลลับของ Zoho จากการใช้งาน การเข้าถึง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะเดียวกันกับที่คุณจะปกป้องข้อมูลลับหรือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเองที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และด้วยความเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในทุกกรณี

การเปลี่ยนแปลง

เราอาจแก้ไขข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าผ่านประกาศการให้บริการ หรือผ่านการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณ ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่งผลต่อสิทธิ์ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยเราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณ

คุณสามารถยุติการใช้แพลตฟอร์มผู้พัฒนาได้โดยแจ้งให้ Zoho ทราบผ่านทางอีเมลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อตกลงซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ์ในการใช้แพลตฟอร์มผู้พัฒนาของคุณ เราจะถือว่าการที่คุณใช้แพลตฟอร์มผู้พัฒนาต่อไปหลังจากวันที่มีผลเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเป็นการยอมรับข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าว

ข้อกำหนดและการสิ้นสุดสัญญา

สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการสิ้นสุดสัญญา คุณสามารถสิ้นสุดสัญญานี้ได้ทุกเมื่อด้วยการส่งจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ Zoho หรือด้วยการหยุดการใช้งานและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มผู้พัฒนา Zoho สามารถสิ้นสุดสัญญานี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือโดยไม่ระบุเหตุผล โดยจะส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงคุณเป็นเวลาสิบ (10) วัน นอกจากนี้ Zoho สามารถระงับการใช้งานแพลตฟอร์มผู้พัฒนาของคุณหรือสิ้นสุดสัญญานี้ทันทีหากคุณละเมิดข้อตกลงนี้ หาก Zoho จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวโดยกฎหมายหรือหาก Zoho หยุดนำเสนอแพลตฟอร์มผู้พัฒนา คุณเข้าใจว่าหลังจากการสิ้นสุด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มผู้พัฒนาหรือเครื่องมือผู้พัฒนาใดๆ ได้อีกต่อไป และคุณต้องลบข้อมูลลับของ Zoho ทั้งหมดที่คุณครอบครองอยู่ Zoho จะไม่รับผิดชอบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเกิดจากการสิ้นสุดข้อตกลงนี้

อนุญาโตตุลาการ

การโต้เถียงหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงจะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามกฎอนุญาโตตุลาการทางการค้าของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association - AAA) การโต้เถียง หรือข้อพิพาทใดๆ จะต้องได้รับการตัดสินตามตัวบุคคล และจะไม่รวมอยู่ในอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่มีการเรียกร้องสิทธิ์หรือข้อพิพาทใดๆ ของอีกฝ่ายหนึ่ง การตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถแก้ไขได้ การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการในรัฐแคลิฟอร์เนีย และการตัดสินเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลได้ แม้จะมีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตาม Zoho อาจรับคำสั่งศาลหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรมจากศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเมื่อใดก็ได้

ทั่วไป

ข้อตกลงนี้เป็นเครื่องบัญญัติข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Zoho ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลง และมีผลแทนที่และควบคุมข้อเสนอ ความเข้าใจ และการสื่อสารทั้งหมดก่อนหน้า การสละสิทธิ์หรือการแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย คุณไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน หรือมอบอำนาจในสิทธิ์หรือข้อผูกพันหนึ่งใดภายใต้ข้อตกลงนี้ และการมอบหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ Zoho สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้และสิทธิ์และข้อกำหนดภายในข้อตกลงนี้ให้กับพันธมิตรของบริษัท หรือโดยสัมพันธ์กับการรวมบริษัท การปฏิรูปองค์กร การควบรวม หรือการถ่ายโอนอื่นๆ ของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่สัมพันธ์อยู่กับข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการสร้างหรือสื่อโดยนัยถึงการเป็นพันธมิตร ตัวแทน หรือการร่วมทุนใดๆ