• การมอบหมายโดยตรง
 • การมอบหมายแบบเวียน
 • กฎการแจ้งเตือน
 • เวิร์กโฟลว์
 • SLA
 • กฎการยกระดับ
 • พิมพ์เขียว
 • การมอบหมายตั๋วโดยตรง

  ด้วยกฎนี้ คุณสามารถมอบหมายตั๋วให้กับตัวแทนเฉพาะโดยอัตโนมัติตามความเชี่ยวชาญของพวกเขา สิ่งที่คุณต้องทำคือการกำหนดกฏและตัวแทน เมื่อตั๋วขาเข้าตรงตามกฏ ตั๋วก็จะถูกมอบหมายให้กับตัวแทนรายนั้น

  การมอบหมายตั๋วโดยตรง
 • การมอบหมายตั๋วแบบวนรอบ

  กฎการมอบหมายตั๋วแบบวนรอบช่วยให้คุณสามารถมอบหมายตั๋วให้กับตัวแทนทุกคนในทีมได้อย่างเท่าๆ กัน การมอบหมายตั๋วด้วยวิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและเป็นไปตาม SLA

  การมอบหมายตั๋วแบบวนรอบ
 • กฎการแจ้งเตือน

  คอยดูตั๋วตลอดเวลาโดยตั้งค่ากฎการแจ้งเตือน ด้วยกฎนี้ คุณสามารถแจ้งตัวแทน ผู้ติดต่อ ทีม และแผนกต่างๆ ผ่านทางอีเมลหรือ SMS เมื่อใดก็ตามที่มีการสร้าง แก้ไข หรือปิดตั๋ว

  การแจ้งเตือน
 • เวิร์กโฟลว์

  กฎเหล่านี้จะทำงานเมื่อตรงตามเกณฑ์เป้าหมาย และช่วยให้การทำงานของแหล่งความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยกฎเหล่านี้ คุณสามารถมอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตฟิลด์ต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

 • SLA

  SLA หมายถึงข้อตกลงระดับบริการ (Service Level Agreement) ตามคำนิยาม SLA หมายถึงมาตรฐานการบริการที่คุณตกลงที่จะมอบให้แก่ลูกค้า การเพิ่ม SLA ลงในซอฟต์แวร์แหล่งความช่วยเหลือของคุณจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาครบกำหนดของตั๋วทุกใบได้อย่างชัดเจน และหากมีการละเมิด SLA คุณสามารถแจ้งให้พนักงานอาวุโสในทีมของคุณทราบได้

 • กฎการยกระดับ

  เมื่อตั๋วเกินกำหนดเวลา คุณสามารถนำตั๋วไปแจ้งผู้จัดการหรือคนอื่นในทีมได้โดยตั้งค่ากฎการยกระดับ หากการยกระดับครั้งเดียวไม่สามารถช่วยได้ คุณสามารถยกระดับตั๋วหลายระดับและแก้ไขปัญหาตามลำดับความสำคัญได้

 • พิมพ์เขียว

  พิมพ์เขียวช่วยให้กระบวนการสนับสนุนของคุณมีรายละเอียดและโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่างานจะเสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นจนจบ ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากคน