Zoho CRM ได้รับรางวัล Magic Quadrant ของ Gartner หลายรางวัลตั้งแต่ปี 2011

ความเป็นส่วนตัวและประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลคือสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ องค์กรมากกว่า 250,000 แห่งทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI และยืดหยุ่นของ Zoho CRM ในการจัดการกระบวนการการขายที่ซับซ้อน ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า

ติดต่อเรา

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง:

*Gartner, Magic Quadrant for CRM Lead Management, Ilona Hansen | Julian Poulter | Noah Elkin | Christy Ferguson, 17 สิงหาคม 2020

*Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation, Theodore (Tad) Travis | Adnan Zijadic | Ilona Hansen | Melissa Hilbert, 28 กรกฎาคม 2020

*Gartner ไม่รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ระบุไว้ในการเผยแพร่การวิจัยของตนเอง และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีใดเลือกเพียงผู้จำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุดหรือการกำหนดอื่นใดเท่านั้น การเผยแพร่งานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยแสดงออกหรือโดยนัย ในส่วนของการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการค้าขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ส่งแล้ว!X