เปรียบเทียบ Zoho CRM รุ่นต่างๆ

เปรียบเทียบ CRM รุ่นต่างๆ เพื่อค้นหารุ่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

USDINREURGBPJPYSGDAUDAEDSARMXNZARNGNKESEGPCAD
ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป

ฟรี

ทดลองใช้ตอนนี้

เริ่มต้น

ทดลองใช้ตอนนี้

พื้นฐาน

ทดลองใช้ตอนนี้

มืออาชีพ

ทดลองใช้ตอนนี้

องค์กร

ทดลองใช้ตอนนี้

อัลติเมท

ทดลองใช้ตอนนี้
ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป

ฟรี

ทดลองใช้ตอนนี้

เริ่มต้น

ทดลองใช้ตอนนี้

พื้นฐาน

ทดลองใช้ตอนนี้

มืออาชีพ

ทดลองใช้ตอนนี้

องค์กร

ทดลองใช้ตอนนี้

อัลติเมท

ทดลองใช้ตอนนี้
ราคา (จะมีการเรียกเก็บภาษี (VAT, GST ฯลฯ) เพิ่มเติมจากราคาที่ระบุไว้)
ชำระแบบรายปีฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 ราย500/ผู้ใช้/เดือน$14/ผู้ใช้/เดือน$23/ผู้ใช้/เดือน$40/ผู้ใช้/เดือน$52/ผู้ใช้/เดือน
ชำระแบบรายเดือนฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 ราย600/ผู้ใช้$20/ผู้ใช้$35/ผู้ใช้$50/ผู้ใช้$65/ผู้ใช้
ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย
ลีดมีมีมีมีมีมี
รายชื่อติดต่อมีมีมีมีมีมี
บัญชีมีมีมีมีมีมี
การขายมีมีมีมีมีมี
งาน กิจกรรม บันทึกการโทร และบันทึกมีมีมีมีมีมี
มุมมอง CRMมีมีมีมีมีมี
การคาดการณ์การขาย-มีมีมีมีมี
BCC Dropbox สำหรับอีเมล-มีมีมีมีมี
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล--มีมีมีมี
มาโคร---มีมีมี
สกุลเงินหลายแบบ--มีมีมีมี
รายการที่เกี่ยวข้องแบบกำหนดเองตามบริบท----มีมี
SalesSignals---มีมีมี
สัญญาณแบบกำหนดเอง----มีมี
ตัวกรองขั้นสูงมีมีมีมีมีมี
กฎการให้คะแนน--10 ฟิลด์/โมดูล20 ฟิลด์/โมดูล30 ฟิลด์/โมดูล50 ฟิลด์/โมดูล
กฎการมอบหมาย---มีมีมี
ตัวเตือนความจำ-มีมีมีมีมี
ตัวคัดแยกอีเมล----มีมี
การเชื่อมโยงอีเมลกับการขาย---มีมีมี
ตัวช่วยสร้าง----มีมี
ไปป์ไลน์ที่หลากหลาย--มีมีมีมี
กฎการให้คะแนนหลายกฎ----25 กฎ/โมดูล40 กฎ/โมดูล
การปรับแต่งผลิตภัณฑ์
การปรับแต่งหน้ามีมีมีมีมีมี
เปลี่ยนชื่อแท็บมีมีมีมีมีมี
ฟิลด์แบบกำหนดเอง-10 ฟิลด์/โมดูล10 ฟิลด์/โมดูล155 ฟิลด์/โมดูล300 ฟิลด์/โมดูล500 ฟิลด์/โมดูล
การติดตามประวัติข้อมูลรายการ----มีมี
ลิงก์แบบกำหนดเอง---มีมีมี
แท็บเว็บ----มีมี
โมดูลแบบกำหนดเอง----100 โมดูล
(2 โมดูล/สิทธิ์การใช้งาน)
500 โมดูล
(5 โมดูล/สิทธิ์การใช้งาน)
ปุ่มแบบกำหนดเอง----มีมี
Sandbox----ประเภทการกำหนดค่า - 3, การกำหนดค่าและประเภทข้อมูล - 2ประเภทการกำหนดค่า - 7, การกำหนดค่าและประเภทข้อมูล - 3
เค้าโครงหน้า----มีมี
มุมมอง Canvas----3 มุมมอง/ผู้ใช้/โมดูล5 มุมมอง/ผู้ใช้/โมดูล
มุมมอง Canvas แบบละเอียด--1 มุมมอง/องค์กร3 มุมมอง/องค์กร5 มุมมอง/องค์กร25 มุมมอง/องค์กร
กฎเค้าโครง----มีมี
กฎการตรวจสอบยืนยัน---5 กฎ/เค้าโครง10 กฎ/เค้าโครง25 กฎ/เค้าโครง
แบบฟอร์มย่อย----มีมี
การแปล----มีมี
มุมมองรายการแบบกำหนดเอง5/โมดูล50/โมดูล50/โมดูลไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
กลุ่มแท็บ--มีมีมีมี
การทำให้เป็นแบบอัตโนมัติและการจัดการกระบวนการ
กฎของเวิร์กโฟลว์มีมีมีมีมีมี
กระบวนการอนุมัติ----มีมี
กำหนดการ----มีมี
ไม่ Blueprint ที่อนุญาตต่อองค์กร (รวม Blueprint เริ่มต้น)Blueprint ที่ใช้งาน---350100
Webhooks ต่อวัน---1/การดำเนินการ 50,000 การเรียกใช้/วัน หรือ 100 การเรียกใช้/สิทธิ์การใช้งาน จำกัดตามองค์กร (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)1/การดำเนินการ 500,000 การเรียกใช้/วัน หรือ 500 การเรียกใช้/สิทธิ์การใช้งาน จำกัดตามองค์กร (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)1/การดำเนินการ 1,000,000 การเรียกใช้/วัน หรือ 1,000 การเรียกใช้/ผู้ใช้/วัน จำกัดตามองค์กร (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
การแจ้งเตือนทางอีเมลต่อวัน50 อีเมล/สิทธิ์การใช้งาน, 150 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)100 อีเมล/สิทธิ์การใช้งาน, 5,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)100 อีเมล/สิทธิ์การใช้งาน, 5,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)200 อีเมล/สิทธิ์การใช้งาน, 10,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)500 อีเมล/สิทธิ์การใช้งาน, 25,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)1,000 อีเมล/สิทธิ์การใช้งาน, 50,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
กระบวนการตรวจสอบ----มีมี
CommandCenter----มีมี
การคาดการณ์และปัญญาประดิษฐ์ (ZIA)
มีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นการเพิ่มข้อมูล----มีมี
รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษAI แบบสนทนา----มีมี
ตัวเตือนความจำ Zia----มีมี
เวลาที่ดีที่สุดที่ควรติดต่อ----มีมี
คำแนะนำมาโคร----มีมี
Zia Intelligence สำหรับระบบอัตโนมัติ----มีมี
ตัวสร้างการคาดการณ์----2 แบบจำลองการคาดการณ์/องค์กร20 แบบจำลองการคาดการณ์/องค์กร
คำแนะนำการมอบหมายโดย Zia----มีมี
คำแนะนำของเวิร์กโฟลว์โดย Zia----มีมี
การเพิ่มข้อมูลจากลายเซ็นอีเมล, บันทึกเหตุการณ์จากอีเมล, ความตั้งใจ และการวิเคราะห์อารมณ์ของอีเมลสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้มากกว่า 20 คนAI สำหรับอีเมล----มีมี
สำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปเครื่องมือแนะนำ----1 แบบจำลองคำแนะนำ/องค์กร10 แบบจำลองคำแนะนำ/องค์กร
การตรวจสอบยืนยันรูปภาพ----1 กฎ/องค์กร20 กฎ/องค์กร
การแจ้งเตือนคำแนะนำ----5 การแจ้งเตือน/การกำหนดค่า5 การแจ้งเตือน/การกำหนดค่า
รายงาน
รายงานมาตรฐานมีมีมีมีมีมี
รายงานแบบกำหนดเอง-25100ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
จัดกำหนดการรายงาน-มีมีมีมีมี
การวิเคราะห์และการวัด
แผนภูมิ-มีมีมีมีมี
KPI-มีมีมีมีมี
กรวย----มีมี
ตัววัดเป้าหมาย----มีมี
ตัวเปรียบเทียบ----มีมี
กลุ่ม----มีมี
จตุภาค----มีมี
โซน----มีมี
ตัวตรวจจับความผิดปกติ (ให้บริการโดย Zia)----แนวโน้ม 10 เพิ่มเติม 1/ผู้ใช้ (สูงสุด 50)แนวโน้ม 20 เพิ่มเติม 2/ผู้ใช้ (สูงสุด 100)
แดชบอร์ดมาตรฐาน-มีมีมีมีมี
แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง-3 แดชบอร์ด10 แดชบอร์ดไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
การวิเคราะห์เว็บฟอร์ม----มีมี
การทดสอบ A/B เว็บฟอร์ม----มีมี
แอป Zoho CRM Analytics สำหรับมือถือ--มีมีมีมี
การวิเคราะห์ - การเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนประกอบที่ผิดปกติที่มีการแจ้งเตือนใน Zia----มีมี
รายงานของเวิร์กโฟลว์----มีมี
โซเชียล
เพิ่มความสมบูรณ์ให้ข้อมูลด้วยโปรไฟล์ Twitter-มีมีมีมีมี
เพิ่มความสมบูรณ์ให้ข้อมูลด้วยโปรไฟล์ Facebook-มีมีมีมีมี
แท็บโซเชียล-มีมีมีมีมี
การเพิ่มจำนวนผู้ที่อาจเป็นลูกค้าจากโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติ-มีมีมีมีมี
การโต้ตอบกับลีด/รายชื่อติดต่อทางโซเชียล-มีมีมีมีมี
รุ่นพิเศษของ Zoho Social มีรวมอยู่ในชุดเดียวกับ Zoho CRM เรียนรู้เพิ่มเติมSocial Lite-มีมีมีมีมี
ระบบอัตโนมัติทางการตลาด
เทมเพลตอีเมล1025100ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
การเลือกไม่รับอีเมลมีมีมีมีมีมี
การจำกัดนี้จะนำไปใช้กับกิจกรรมการขายขององค์กรเท่านั้น โปรดดู Zoho Campaigns สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการสร้างแคมเปญอีเมลจำนวนมาก-มีมีมีมีมี
รีเลย์อีเมล---มีมีมี
การรับรองความถูกต้องของอีเมลมีมีมีมีมีมี
แคมเปญการตลาด-มีมีมีมีมี
ตัวบ่งชี้การตลาด----มีมี
การแบ่งส่วนลูกค้า----มีมี
เครื่องมือโต้ตอบอัตโนมัติ----มีมี
Zoho CRM สำหรับ Google Ads---มีมีมี
เว็บฟอร์ม
แบบฟอร์มลูกค้าจากเว็บ1 ฟอร์ม/โมดูล2 ฟอร์ม/โมดูล5 ฟอร์ม/โมดูล10 ฟอร์ม/โมดูล20 ฟอร์ม/โมดูล100 ฟอร์ม/โมดูล
แบบฟอร์มที่ติดต่อจากเว็บ1 ฟอร์ม/โมดูล2 ฟอร์ม/โมดูล5 ฟอร์ม/โมดูล10 ฟอร์ม/โมดูล20 ฟอร์ม/โมดูล100 ฟอร์ม/โมดูล
แบบฟอร์มเหตุขัดข้องจากเว็บ---มีมีมี
แจ้งเตือนเจ้าของ-มีมีมีมีมี
การทำงานร่วมกันเป็นทีม
Motivator---มีมีมี
ปฏิทินมีมีมีมีมีมี
การซิงค์ปฏิทินผ่าน CalDAV-มีมีมีมีมี
การจองปฏิทิน-มีมีมีมีมี
การอัปเดตสถานะมีมีมีมีมีมี
ข้อความตรงมีมีมีมีมีมี
แนบไฟล์กับฟีดมีมีมีมีมีมี
กฎการติดตามผลมีมีมีมีมีมี
กลุ่มเพื่อการทำงานร่วมกันของทีม-มีมีมีมีมี
การแท็ก--มีมีมีมี
การจัดการสินค้าคงคลัง
สินค้า---มีมีมี
บัญชีราคา---มีมีมี
ใบเสนอราคาสำหรับขาย---มีมีมี
ใบสั่งสำหรับการขาย---มีมีมี
ใบแจ้งหนี้---มีมีมี
ผู้ให้บริการ---มีมีมี
ใบสั่งซื้อ---มีมีมี
การสนับสนุนลูกค้า
กรณี---มีมีมี
โซลูชัน---มีมีมี
แบบฟอร์มเหตุขัดข้องจากเว็บ---10 ฟอร์ม/โมดูล20 ฟอร์ม/โมดูล100 ฟอร์ม/โมดูล
เวลาทำการมีมีมีมีมีมี
กฎการยกระดับเหตุขัดข้อง----มีมี
พอร์ทัลผู้ใช้
การสร้างประเภทผู้ใช้พอร์ทัลรายการแรกสามารถทำได้ฟรีพร้อมการเชิญพอร์ทัล 10,000 รายการ สามารถซื้อพอร์ทัลเพิ่มเติมภายในผลิตภัณฑ์ได้พอร์ทัล----มีมี
ไลบรารีเอกสาร
การแบ่งปันโฟลเดอร์มีมีมีมีมีมี
แนบเอกสารมีมีมีมีมีมี
การจัดทำเวอร์ชันไฟล์มีมีมีมีมีมี
การตรวจทานมีมีมีมีมีมี
พื้นที่จัดเก็บไฟล์
พื้นที่จัดเก็บฟรี/องค์กร1 GB1 GB1 GB1 GB1 GB5 GB
สิทธิ์ใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล/ผู้ใช้ฟรี-512 MB512 MB512 MB1 GB1 GB
พื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเติม-240/เดือน/5GB240/เดือน/5GB240/เดือน/5GB240/เดือน/5GB240/เดือน/5GB
การดูแลข้อมูล
1-200 ผู้ใช้
ทุกโมดูลการจัดเก็บข้อมูล5,000 บันทึก (10 MB)10,000 บันทึก (20 MB)100,000 บันทึก (200 MB)10 GB (ประมาณ 5 ล้านบันทึก)10 GB (ประมาณ 5 ล้านบันทึก)10 GB (ประมาณ 5 ล้านบันทึก)
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อสิทธิ์การใช้งาน---20 MB50 MB100 MB
ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อเดือน สามารถซื้อได้แบบออฟไลน์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม---240/100 MB240/100 MB240/100 MB
มากกว่า 200 ผู้ใช้
ทุกโมดูลการจัดเก็บข้อมูล5,000 บันทึก (10 MB)10,000 บันทึก (20 MB)100,000 บันทึก (200 MB)10 GB (ประมาณ 5 ล้านบันทึก)15 GB (ประมาณ 7.5 ล้านบันทึก)30 GB (ประมาณ 15 ล้านบันทึก)
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อสิทธิ์การใช้งาน---20 MB50 MB100 MB
ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อเดือน สามารถซื้อได้แบบออฟไลน์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม---120/100 MB120/100 MB120/100 MB
นำเข้าข้อมูล (ต่อแบทช์)1,000 บันทึก10,000 บันทึก10,000 บันทึก20,000 บันทึก30,000 บันทึก50,000 บันทึก
ส่งออกข้อมูลโมดูลมีมีมีมีมีมี
การสำรองข้อมูลฟรี-1 การสำรองข้อมูล/เดือน2 การสำรองข้อมูล/เดือน2 การสำรองข้อมูล/เดือน2 การสำรองข้อมูล/เดือน4 การสำรองข้อมูล/เดือน
การสำรองข้อมูลเพิ่มเติม600/คำขอ600/คำขอ600/คำขอ600/คำขอ600/คำขอ600/คำขอ
การขจัดข้อมูลซ้ำ---มีมีมี
ประวัติการนำเข้ามีมีมีมีมีมี
การดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
โปรไฟล์มีมีมีมีมีมี
ลำดับชั้นในองค์กร (บทบาท)มีมีมีมีมีมี
ลำดับชั้นการรายงาน----มีมี
ความปลอดภัยระดับฟิลด์---มีมีมี
กฎการแบ่งปันข้อมูล----15 กฎ/โมดูล100 กฎ/โมดูล
กลุ่ม--203050250
การแบ่งปันระดับเรกคอร์ด----มีมี
การเข้ารหัสข้อมูล (EAR)----มีมี
การจัดการพื้นที่----150 อาณาเขต250 อาณาเขต
บันทึกการตรวจสอบ-มีมีมีมีมี
IP ที่อนุญาต-มีมีมีมีมี
การปฏิบัติตาม GDPRมีมีมีมีมีมี
ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถสร้างได้สูงสุด 5 องค์กร, ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 10 องค์กรการสนับสนุนหลายองค์กรมีมีมีมีมีมี
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
Client Script----มีมี
SDK สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่----มีมี
แอปบนเว็บ SDK----มีมี
วิดเจ็ต----มีมี
การเชื่อมต่อ----มีมี
ขีดจำกัด API จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อ โปรดเยี่ยมชมที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมAPI5,000 เครดิต/วัน/องค์กร100,000 เครดิต/วัน/องค์กร100,000 เครดิต/วัน/องค์กร500,000 เครดิต/วัน/องค์กร1,000,000 เครดิต/วัน/องค์กร (1,000/สิทธิ์การใช้งาน)เครดิตไม่จำกัด/วัน/องค์กร (2,000/สิทธิ์การใช้งาน)
ขีดจำกัดฟังก์ชันจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อ โปรดเยี่ยมชมที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมฟังก์ชัน----200,000 เครดิต/วัน/องค์กร (500/สิทธิ์การใช้งาน)เครดิตไม่จำกัด/วัน/องค์กร (1,000/สิทธิ์การใช้งาน)
ส่วนเสริมและการผสานการทำงาน การผสานการทำงานร่วมกับผู้ค้าและผลิตภัณฑ์บริการจากกลุ่มบุคคลที่สามที่อยู่ในครอบครัวของ Zoho จะต้องมีสิทธิ์การใช้งานที่จ่ายค่าบริการใช้งานของทั้ง Zoho CRM และซอฟต์แวร์ที่ผสานการทำงานด้วย
การประชุมออนไลน์--Zoom, GoToMeeting, Zoho Meeting และอีก 12 รายการ
โทรศัพท์และ PBX--Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge อีก 106 รายการ
การทำงานร่วมกันเป็นทีม--Slack, Teams, Zoho Cliq และอีก 9 รายการ
ประสิทธิผลของสำนักงาน--Zapier, Trello, Zoho Flow และอีก 26 รายการ
พื้นที่จัดเก็บ--Google Drive, Dropbox, Zoho Workdrive และอีก 4 รายการ
การวิเคราะห์--Zoho Analytics, Google Analytics, dotConnect และอีก 10 รายการ
การตลาดทางอีเมล--Mailchimp, Zoho Campaigns และอีก 4 รายการ
การบริการลูกค้า--Zendesk, Zoho Desk และอีก 15 รายการ
การเงิน--PayPal, Quickbooks, Pay U และอีก 18 รายการ
การดำเนินธุรกิจ--Amazon Seller Central และอีก 15 รายการ
ฟังก์ชันการทำงานของการผสานรวม Zoho SalesIQการติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีมีมีมีมีมี
ฟังก์ชันการทำงานของ Zoho RoueIQแผนที่และการวางแผนเส้นทาง-มีมีมีมีมี
การผสานรวมกับ MICROSOFT
ปลั๊กอินสำหรับ Microsoft Outlook---มีมีมี
การผสานรวมกับ Microsoft 365--มีมีมีมี
การผสานรวมกับ Google Workspace
Zoho CRM Contextual Gadget สำหรับ Gmail-มีมีมีมีมี
ส่งออกกิจกรรมไปยัง Google Calendar-มีมีมีมีมี
ส่งออกไปยัง Google Tasks-มีมีมีมีมี
เว็บฟอร์ม Zoho CRM สำหรับ Google Sites-1/โมดูล1/โมดูล10/โมดูล20/โมดูล100/โมดูล
ซิงค์กับ Google Calendar-มีมีมีมีมี
ซิงค์กับ Google Contact-มีมีมีมีมี
การสนับสนุน
พื้นฐานมีมีมีมีมีมี
คลาสสิค-มีมีมีมีมี
พรีเมียม-เสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่าย
องค์กร-เสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่าย
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 9 ธันวาคม 2021
crmplus-testimonial-img

ศูนย์รวมแพลตฟอร์มการใช้งานสำหรับลูกค้า

ให้ประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าทุกวัยพร้อมด้วยความสามารถเพิ่มเติม เช่น ความช่วยเหลือทางเทคนิค การตลาดทางอีเมลและโซเชียลมีเดีย แบบสอบถาม และการวิเคราะห์รอบ CRM ของคุณ

ทดลองใช้ Zoho CRM Plusทดลองใช้ Zoho CRM Plus
ตั้งแต่ 2,500/ผู้ใช้/เดือน ชำระแบบรายปี
bigin-testimonial-img

CRM ที่เน้นไปป์ไลน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ไม่ว่าคุณจะพร้อมเริ่มใช้ระบบอื่นนอกเหนือจากสเปรดชีต หรือแค่ต้องการแทนที่เครื่องมือการขายเก่า Bigin จะช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของคุณได้ง่ายกว่าที่เคย

เรามาเริ่มต้นกันเรามาเริ่มต้นกัน
ตั้งแต่ 400ผู้ใช้/เดือน ชำระแบบรายปี