Dashboard

Dashboard biedt een snelle blik op al uw sprint- en projectgegevens, zodat u altijd het totaalplaatje in het oog kunt houden, zelfs als u aan elke sprint werkt.

Al uw belangrijke gegevens in één venster

Het dashboard in Zoho Sprints toont u alle belangrijke gegevens met betrekking tot uw project in één gemakkelijk leesbaar venster. Dit maakt het plannen voor de toekomst, bijhouden en identificeren van belangrijke patronen eenvoudiger terwijl u tegelijkertijd het project als geheel volgt.

Houd het totaalplaatje in beeld

De wekelijkse samenvatting geeft een kort overzicht van de afgelopen weekmet een grafiek van gesloten of geopende werkitems. De algemene voltooiingsgrafiektoont alle stories, taken en bugs die zijn geslotennaast het totale aantal werkitems, zodat u de voortgang van uw team in kaart kunt brengen.

Verdeel het werk beter

Ukunt de meest - en minst - betrokken teamleden bijhouden met het gedeelte Productiviteitsstatus, waar u een statusoverzicht krijgt voor al hun zichtbare werkitems. Hiermee kunt u patronen ontdekken en het werk van uw teams efficiënter verdelen. 

Blijf beter op de hoogte van uw backlog

Backloggegevens zijn cruciale planningstools om het toewijzen van uw resourceste verbeterenDe itemtypegrafiek toont een overzicht van taken en aan de hand van stories en bugs in de backlog weet u hoeveel grote items het team nog voor de boeg heeft. In het gedeelte meest betrokken gebruikersziet u wie de meeste backlogitemsheeft, zodat u sprinttaken effectief kunt toewijzen en burn-outs kunt voorkomen. Met Backlogactiviteit kunt u toegevoegde of verplaatste items bijhouden.

Maak een nauwkeurige schatting van uw volgende sprint

De grafiek met gepland versus werkelijk biedt een kalenderweergave van de voltooiing van sprints. U kunt hier zien of uw sprints op schema liggen en toekomstige sprints beter plannen.