Beveiliging

Zoho levert SaaS-producten (Software as a Service) aan miljoenen gebruikers wereldwijd als oplossing voor hun zakelijke problemen. Beveiliging is een belangrijk onderdeel van ons aanbod en dat weerspiegelt zich in onze mensen, processen en producten. Deze pagina bevat onderwerpen zoals gegevensbeveiliging, operationele beveiliging en fysieke beveiliging, om uit te leggen hoe we onze klanten beveiliging bieden.

Bijgewerkt op: 12 juli 2020

Overzicht

Onze beveiligingsstrategie bestaat uit de volgende onderdelen

 •   Bedrijfsbeveiliging
 •   Fysieke beveiliging
 •   Infrastructuurbeveiliging
 •   Gegevensbescherming
 •   Identiteits- en toegangscontrole
 •   Operationele beveiliging
 •   Incidentbeheer
 •   Verantwoordelijke informatieverschaffing
 •   Leveranciersbeheer
 •   Beveiliging door de klant

Bedrijfsbeveiliging

We hebben een Information Security Management System (ISMS) dat rekening houdt met onze beveiligingsdoelstellingen en de risico's en beperkingen van alle betrokken partijen. We hanteren strikte beleidsregels en procedures voor beveiliging, beschikbaarheid, verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid van klantgegevens.

Antecedentenonderzoek van werknemers

Elke werknemer ondergaat een procedure voor achtergrondverificatie. Wij schakelen erkende externe bureaus in om deze controle namens ons uit te voeren. We doen dit om hun strafregister, eventuele eerdere arbeidsgegevens en opleidingsachtergrond na te gaan. Totdat deze controle is uitgevoerd, krijgt de werknemer geen taken toegewezen die een risico zouden kunnen vormen voor gebruikers. 

Beveiligingsbewustzijn

Alle werknemers ondertekenen bij de indiensttreding een vertrouwelijkheidsovereenkomst en ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik, waarna ze training volgen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en naleving. Bovendien evalueren we hun kennis door middel van tests en quizzen om te bepalen voor welke onderwerpen ze verdere training nodig hebben. We geven training over specifieke beveiligingsaspecten die zij mogelijk nodig hebben op basis van hun rollen.

In onze interne community, die onze medewerkers regelmatig bezoeken, informeren we voortdurend over informatiebeveiliging, privacy en naleving om onze medewerkers op de hoogte te houden van de beveiligingsmethoden van de organisatie. We organiseren ook interne evenementen om het bewustzijn te vergroten en innovatie op het gebied van beveiliging en privacy te stimuleren.

Toegewijde beveiligings- en privacyteams

We hebben speciale beveiligings- en privacyteams die onze beveiligings- en privacyplannen implementeren en beheren. Ze ontwikkelen en onderhouden onze beveiligingssystemen, ontwikkelen controleprocessen voor beveiliging en bewaken voortdurend onze netwerken om verdachte activiteiten te detecteren. Ze bieden domeinspecifieke adviesdiensten en begeleiding voor onze engineeringteams.

Interne controle en naleving

We hebben een speciaal nalevingsteam om procedures en beleidsregels bij Zoho te beoordelen en af te stemmen op standaarden en om te bepalen welke controlemechanismen, processen en systemen nodig zijn om aan de normen te voldoen. Dit team voert ook periodieke interne audits uit en faciliteert onafhankelijke audits en beoordelingen door derden.

Meer informatie vindt u in ons nalevingspakket.

Endpointbeveiliging

Alle werkstations van Zoho-werknemers werken met een up-to-date versie van het besturingssysteem en zijn geconfigureerd met antivirussoftware. Ze zijn zodanig geconfigureerd dat ze voldoen aan onze beveiligingsstandaarden, waarvoor alle werkstations correct moeten worden geconfigureerd, gepatcht en getraceerd en bewaakt door de oplossingen voor endpointbeheer van Zoho. Deze werkstations zijn standaard beveiligd, omdat ze zodanig zijn geconfigureerd dat ze gegevens in rust versleutelen, sterke wachtwoorden hebben en worden vergrendeld wanneer ze niet actief zijn. Mobiele apparaten die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, zijn opgenomen in het beheersysteem voor mobiele apparaten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze beveiligingsstandaarden.

Fysieke beveiliging

Op de werkplek

We reguleren de toegang tot onze resources (gebouwen, infrastructuur en faciliteiten) met behulp van toegangspasjes; hieronder valt gebruik, toegang tot gebouwen en afdelingen, en benutting. We geven medewerkers, onderaannemers, leveranciers en bezoekers verschillende toegangspasjes die uitsluitend toegang bieden voor het specifieke doel waarvoor ze het pand betreden. Het HR-team bepaalt en onderhoudt de doelen die specifiek zijn voor de rollen. We houden toegangslogboeken bij om afwijkingen te signaleren en te onderzoeken. 

In de datacenters

In onze datacenters neemt een co-locatieprovider de verantwoordelijkheid op zich voor het gebouw, de airconditioning, energievoorziening en fysieke beveiliging, terwijl wij de servers en opslag leveren. Toegang tot de datacenters is beperkt tot een kleine groep geautoriseerd personeel. Andere toegang wordt als ticket ingediend en wordt alleen toegestaan na goedkeuring van de desbetreffende managers. Aanvullende tweestapsverificatie en biometrische verificatie zijn vereist om het pand binnen te gaan. In geval van een incident zijn er toegangslogboeken, activiteitenrecords en camerabeelden beschikbaar.

Controle

We bewaken alle bewegingen bij in- en uitgangen in al onze gebouwen van onze zakelijke kantoren en datacenters met bewakingscamera's die conform de plaatselijke voorschriften worden ingezet. Back-upbeeldmateriaal is tot een bepaalde periode beschikbaar, afhankelijk van de vereisten voor die locatie.

Infrastructuurbeveiliging

Netwerkbeveiliging

Onze technieken voor netwerkbeveiliging en -bewaking zijn ontworpen om verschillende beveiligings- en verdedigingsniveaus te bieden. We gebruiken firewalls om ons netwerk tegen onbevoegde toegang en ongewenst gegevensverkeer te beschermen. Onze systemen zijn onderverdeeld in afzonderlijke netwerken om gevoelige gegevens te beschermen. Systemen die test- en ontwikkelingsactiviteiten ondersteunen, worden gehost in een afzonderlijk netwerk van systemen dat de productie-infrastructuur van Zoho ondersteunt.

We controleren de toegang tot de firewall regelmatig aan de hand van een strikt schema. Een netwerkengineer controleert elke dag alle wijzigingen die in de firewall zijn uitgevoerd. Bovendien worden deze wijzigingen om de drie maanden herzien om de regels bij te werken en te herzien. Ons speciale team voor het Network Operations Center controleert de infrastructuur en applicaties op afwijkingen of verdachte activiteiten. Alle cruciale parameters worden continu bewaakt met onze eigen tool en meldingen worden geactiveerd voor alle abnormale of verdachte activiteiten in onze productieomgeving.

Netwerkredundantie

Alle onderdelen van ons platform zijn redundant. We gebruiken een gedistribueerde rasterarchitectuur om ons systeem en onze services te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke serverstoringen. Als een serverstoring optreedt, kunnen gebruikers gewoon doorgaan omdat hun gegevens en Zoho-services nog steeds beschikbaar zijn voor hen.

Daarnaast gebruiken we meerdere switches, routers en beveiligingsgateways om redundantie op apparaatniveau te garanderen. Dit voorkomt storingen op één niveau op het interne netwerk.

DDoS-preventie

We gebruiken technologieën van gevestigde en betrouwbare serviceproviders om DDoS-aanvallen op onze servers te voorkomen. Deze technologieën bieden meerdere mogelijkheden om DDoS-aanvallen te verminderen, om onderbrekingen door slecht gegevensverkeer te voorkomen en tegelijkertijd goed gegevensverkeer door te laten. Hierdoor blijven onze websites, applicaties en API's beschikbaar en presteren ze uitstekend.

Serverbeveiliging

Alle servers die zijn ingericht voor ontwikkelings- en testactiviteiten, worden beveiligd (door ongebruikte poorten en accounts te deactiveren, standaardwachtwoorden te verwijderen, enzovoort). De image van het besturingssysteem (OS) bevat een ingebouwde serverbeveiliging, en wordt op de servers geïnstalleerd om consistentie tussen servers te garanderen.

Inbraakdetectie en -preventie

Ons inbraakdetectiemechanisme registreert hostsignalen op afzonderlijke apparaten en netwerksignalen van controlepunten binnen onze servers. Beheerderstoegang, het gebruik van privilegeopdrachten en systeemaanroepen op alle servers in ons productienetwerk worden vastgelegd. Regels en machine-intelligentie bovenop deze gegevens waarschuwen beveiligingsengineers voor mogelijke incidenten. Op het applicatieniveau hebben we onze eigen WAF die werkt met zowel whitelist- als blacklist-regels.

Op het niveau van internetproviders (ISP's) wordt een meerlaagse beveiligingsaanpak geïmplementeerd met opschoning, netwerkroutering, snelheidsbeperking en filtering om aanvallen op alle niveaus, van netwerk tot applicaties, te kunnen afweren. Dit systeem zorgt voor schoon verkeer, een betrouwbare proxyservice en een snelle rapportage van eventuele aanvallen. 

Gegevensbescherming

Ontworpen voor veiligheid

Elke wijziging en nieuwe functie is onderworpen aan een beleid voor wijzigingsbeheer om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen in de applicatie zijn geautoriseerd voordat deze in productie worden genomen. Onze Software Development Life Cycle (SDLC) vereist naleving van veilige versleutelingsrichtlijnen en het screenen van codewijzigingen op mogelijke beveiligingsproblemen met onze code-analysetools, beveiligingslekscanners en handmatige controleprocessen.

Ons robuuste beveiligingsframework op basis van OWASP-standaarden, dat op applicatieniveau is geïmplementeerd, biedt voorzieningen om bedreigingen zoals SQL-injectie, cross-site scripting en DOS-aanvallen op applicatieniveau tegen te gaan. 

Gegevensisolatie

Ons framework distribueert en onderhoudt de cloudruimte voor onze klanten. De servicegegevens van elke klant worden logisch gescheiden van de gegevens van andere klanten door middel van een set beveiligde protocollen in het framework. Dit zorgt ervoor dat de servicegegevens van een klant niet toegankelijk zijn voor een andere klant.

De servicegegevens worden op onze servers opgeslagen wanneer u onze services gebruikt. Uw gegevens zijn eigendom van u en niet van Zoho. We delen deze gegevens zonder uw toestemming niet met derden.

Versleuteling

Tijdens overdracht: Alle klantgegevens die via openbare netwerken naar onze servers worden verzonden, worden met behulp van krachtige versleutelingsprotocollen beschermd. We stellen voor alle verbindingen met onze servers het gebruik van Transport Layer Security-versleuteling (TLS 1.2/1.3) met sterke coderingen verplicht, onder meer voor webtoegang, API-toegang, onze mobiele-apps, en e-mailclienttoegang via IMAP/POP/SMTP. Dit zorgt voor een veilige verbinding door de verificatie van beide partijen die bij de verbinding betrokken zijn mogelijk te maken, en door versleuteling van de gegevens die moeten worden overgedragen. Bovendien maken onze e-mailservices standaard gebruik van TLS. TLS versleutelt e-mail en zorgt voor een veilige levering, waardoor het afluisteren tussen e-mailservers waarop peer-services dit protocol ondersteunen, wordt tegengegaan.

We bieden volledige ondersteuning voor Perfect Forward Secrecy (PFS) met onze versleutelde verbindingen. Dit zorgt ervoor dat zelfs als in de toekomst op een of andere manier onze beveiliging wordt geschonden, er geen eerdere communicatie kan worden ontsleuteld. We hebben HTTP Strict Transport Security-header (HSTS) ingeschakeld voor al onze webverbindingen. Dit geeft alle moderne browsers opdracht om alleen verbinding met ons te maken via een versleutelde verbinding, zelfs als u een URL naar een onveilige pagina op onze site typt. Bovendien markeren we op het web al onze verificatiecookies als beveiligd.

In rust: Gevoelige klantgegevens in rust worden versleuteld met 256-bits Advanced Encryption Standard (AES). De gegevens die in rust worden versleuteld, variëren afhankelijk van de services waarvoor u kiest. Wij beheren en onderhouden de sleutels met onze interne Key Management Service (KMS). We bieden extra beveiligingslagen door de gegevensversleutelingssleutels op hun beurt met hoofdsleutels te versleutelen. De hoofdsleutels en gegevensversleutelingssleutels worden fysiek gescheiden en opgeslagen op verschillende servers met beperkte toegang.

Klik hier voor gedetailleerde informatie over versleuteling bij Zoho en klik hier voor informatie over welke gegevens in onze services we versleutelen.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u ervoor kiest om gebruik te maken van Zoho-services. Zodra u uw Zoho-gebruikersaccount hebt beëindigd, worden uw gegevens uit de actieve database verwijderd en tijdens de volgende opschoning gewist. Deze opschoningen vinden eens in de 6 maanden plaats. De gegevens uit de actieve database worden na 3 maanden uit de back-ups verwijderd. Als uw onbetaalde account gedurende een ononderbroken periode van 120 dagen inactief is, beëindigen we deze na voorafgaande kennisgeving en de mogelijkheid om een back-up van uw gegevens te maken.

Een geverifieerde en geautoriseerde leverancier zal onbruikbare apparaten verwijderen. Tot die tijd categoriseren en bewaren we ze op een veilige locatie. Alle informatie in de apparaten wordt vóór de verwijdering geformatteerd. We demagnetiseren defecte harde schijven en vernietigen deze vervolgens fysiek met een shredder. Bij defecte Solid State Devices (SSD's) voeren we crypto-shredding uit, waarna we ze fysiek shredden.

Identiteits- en toegangscontrole

Single Sign-On (SSO)

Zoho biedt Single Sign-On (SSO) waarmee gebruikers toegang hebben tot meerdere services met dezelfde aanmeldpagina en verificatiegegevens. Wanneer u zich aanmeldt bij een Zoho-service, gebeurt dit alleen via onze geïntegreerde IAM-service (Identity and Access Management). We ondersteunen ook SAML voor Single Sign-On, waarmee het voor klanten mogelijk is de identiteitprovider van hun bedrijf, zoals LDAP, ADFS, te integreren voor aanmelding bij Zoho-services

SSO vereenvoudigt het aanmeldingsproces, garandeert naleving, biedt effectieve toegangscontrole en -rapportage, en vermindert het risico op wachtwoordvermoeidheid en dus ook op zwakke wachtwoorden.

Verificatie met meerdere factoren

Dit biedt een extra beveiligingslaag omdat de gebruiker naast het wachtwoord een extra verificatie moet hebben. Dit kan het risico op onbevoegde toegang aanzienlijk verminderen als het wachtwoord van een gebruiker bekend raakt. U kunt verificatie op basis van meerdere factoren configureren met Zoho One-Auth. Momenteel worden verschillende modi ondersteund, zoals biometrische Touch ID of Face ID, pushmeldingen, QR-code en op tijd gebaseerde OTP.

We ondersteunen ook de Yubikey Hardware Security Key voor verificatie met meerdere factoren.

Beheerderstoegang

We gebruiken technische toegangscontroles en intern beleid om te voorkomen dat medewerkers op een willekeurige manier toegang hebben tot gebruikersgegevens. We volgen de principes van rechten met minimale bevoegdheden en rolgebaseerde machtigingen om het risico op blootstelling van gegevens te minimaliseren.

Toegang tot productieomgevingen wordt onderhouden door een centrale directory en geverifieerd met een combinatie van sterke wachtwoorden, tweestapsverificatie en SSH-sleutels met wachtwoordbeveiliging. Bovendien maken we dergelijke toegang mogelijk via een afzonderlijk netwerk met strengere regels en beveiligde apparaten. Aanvullend registreren we alle activiteiten en controleren we deze regelmatig.

Operationele beveiliging

Loggen en bewaken

We bewaken en analyseren de informatie die wordt verzameld over services, intern verkeer in ons netwerk en het gebruik van apparaten en terminals. Deze informatie wordt vastgelegd in de vorm van gebeurtenislogboeken, auditlogboeken, foutenlogboeken, beheerderslogboeken en operatorlogboeken. Deze logboeken worden automatisch gecontroleerd en in redelijke mate geanalyseerd, zodat we afwijkingen kunnen signaleren, zoals ongebruikelijke activiteiten in de accounts van medewerkers of pogingen om toegang te krijgen tot klantgegevens. Deze logboeken worden opgeslagen op een beveiligde server die is afgescheiden van de volledige toegang tot het systeem, zodat de toegangscontrole centraal kan worden beheerd en de beschikbaarheid kan worden gegarandeerd. 

In elke Zoho-service zijn gedetailleerde auditregistratie beschikbaar voor alle updates en verwijderbewerkingen die door de gebruiker worden uitgevoerd.

Kwetsbaarheidsbeheer

We hebben een speciaal proces voor kwetsbaarheidsbeheer dat actief scant op beveiligingsrisico's met behulp van een combinatie van gecertificeerde scantools van derden en interne tools, en met geautomatiseerde en handmatige penetratietests. Bovendien beoordeelt ons beveiligingsteam actief binnenkomende beveiligingsrapporten en controleert het openbare mailinglijsten, blogberichten en wiki's om beveiligingsincidenten te detecteren die de infrastructuur van het bedrijf kunnen beïnvloeden.

Zodra we een kwetsbaarheid identificeren dat moet worden verholpen, wordt het geregistreerd, geprioriteerd op basis van de ernst en toegewezen aan een eigenaar. We identificeren de bijbehorende risico's verder en traceren de kwetsbaarheid totdat deze wordt gesloten door de kwetsbare systemen te patchen of relevante controles toe te passen.

Bescherming tegen malware en spam

We scannen alle gebruikersbestanden met ons geautomatiseerde scansysteem dat is ontworpen om te voorkomen dat malware zich door het Zoho-ecosysteem verspreidt. Onze op maat gemaakte anti-malware-engine ontvangt regelmatig updates van externe bronnen met informatie over dreigingen en scant bestanden op handtekeningen die op de zwarte lijst staan en op schadelijke patronen. Bovendien zorgt onze eigen detectie-engine in combinatie met machine learning-technieken ervoor dat klantgegevens worden beschermd tegen malware. 

Zoho ondersteunt Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) als een manier om spam te voorkomen. DMARC werkt met SPF en DKIM om te controleren of berichten authentiek zijn. We gebruiken ook onze eigen detectie-engine om misbruik van Zoho-services, zoals phishing- en spamactiviteiten, te identificeren. Daarnaast hebben we een speciaal antispamteam om de signalen van de software te monitoren en om klachten over misbruik te bekijken.
Klik hier voor meer informatie

Back-up

We maken dagelijks incrementele en wekelijks volledige back-ups van onze databases met Zoho Admin Console (ZAC) voor Zoho's DC's. Back-upgegevens in de DC worden op dezelfde locatie opgeslagen en versleuteld met het AES-256-bits algoritme. We slaan ze op in tar.gz-indeling. Alle back-upgegevens blijven drie maanden bewaard. Als een klant vraagt om gegevensherstel binnen de bewaarperiode, herstellen we de gegevens en bieden we de klant er veilige toegang toe. De tijdlijn voor gegevensherstel is afhankelijk van het volume van de gegevens en de complexiteit ervan.

Om de veiligheid van de back-upgegevens te garanderen, gebruiken we een Redundant Array of Independent Disks (RAID) in de back-upservers. Alle back-ups worden regelmatig ingepland en bijgehouden. In geval van een storing wordt de back-up opnieuw uitgevoerd en wordt de storing onmiddellijk verholpen. De integriteits- en validatiecontroles van de volledige back-ups worden automatisch uitgevoerd door de ZAC-tool.

We raden u ten zeerste aan om regelmatige back-ups van uw gegevens te plannen door deze te exporteren vanuit de respectieve Zoho-services en lokaal in uw infrastructuur op te slaan.

Noodherstel en bedrijfscontinuïteit

Applicatiegegevens worden opgeslagen op tolerante opslag die wordt gerepliceerd in datacenters. Gegevens in het primaire DC worden vrijwel in real-time gerepliceerd in het secundaire DC. In geval van een storing in het primaire DC neemt het secundaire DC het over en worden de werkzaamheden soepel en met minimaal of geen tijdverlies uitgevoerd. Beide centers zijn uitgerust met meerdere ISP's.

We hebben noodstroomvoorziening, temperatuurregelsystemen en brandpreventiesystemen als fysieke maatregelen om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Deze maatregelen geven ons veerkracht. Naast de redundantie van gegevens hebben we een bedrijfscontinuïteitsplan voor onze belangrijkste activiteiten, zoals ondersteuning en infrastructuurbeheer.

Incidentenbeheer

Rapportage

We hebben een speciaal team voor incidentenbeheer. We stellen u op de hoogte van de incidenten in onze omgeving die voor u relevant zijn, samen met de passende maatregelen die u mogelijk moet nemen. We traceren de incidenten en lossen ze met de juiste corrigerende maatregelen op. Waar van toepassing identificeren, verzamelen en verwerven we het nodige bewijsmateriaal en voorzien we u daarvan in de vorm van applicatie- en auditlogboeken met betrekking tot incidenten die op u van toepassing zijn. Bovendien voeren we controles uit om te voorkomen dat soortgelijke situaties zich herhalen.

We reageren met hoge prioriteit op de beveiligings- of privacyincidenten die u via incidents@zohocorp.com aan ons rapporteert. Voor algemene incidenten informeren wij gebruikers via onze blogs, forums en social media. Voor incidenten die specifiek zijn voor een individuele gebruiker of een organisatie, zullen wij de betrokken partij per e-mail informeren (op het primaire e-mailadres van de bedrijfsbeheerder dat bij ons geregistreerd is).

Melding van inbreuk

Als gegevensbeheerders informeren we de betrokken gegevensbeschermingsautoriteit over een schending binnen 72 uur nadat we hiervan op de hoogte waren, en houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afhankelijk van de specifieke vereisten informeren we indien nodig ook de klanten hierover. Als gegevensverwerkers informeren we de betreffende gegevensbeheerders zonder onnodige vertraging. 

Verantwoordelijke informatieverschaffing

Er is een rapportageprogramma voor het melden van beveiligingsrisico's in 'Bug Bounty', dat beschikbaar is voor de community van onderzoekers. Op die manier wordt het werk van veiligheidsonderzoekers erkend en beloond. We streven ernaar samen te werken met de community om de gemelde kwetsbaarheden te inspecteren, te reproduceren, erop te reageren en de juiste oplossingen te implementeren.

Als u kwetsbaarheden vindt, kunt u deze melden op https://bugbounty.zoho.com/. Als u kwetsbaarheden rechtstreeks aan ons wilt melden, stuur ons dan een e-mail naar security@zohocorp.com. 

Leveranciersbeheer en leveranciersbeheer van derden

We evalueren en kwalificeren onze leveranciers op basis van ons beleid voor leveranciersbeheer. We huren nieuwe leveranciers in nadat we hun processen voor de dienstverlening kennen en nadat we risicoanalyses hebben uitgevoerd. We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze veiligheidsprincipes worden gehandhaafd door overeenkomsten te sluiten waarbij de leveranciers zich moeten houden aan de verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit die we aan onze klanten hebben toegezegd. We bewaken de effectieve werking van het proces en de beveiligingsmaatregelen van het bedrijf door periodiek hun controles te inspecteren.

Beveiliging door de klant

Tot nu toe hebben we besproken wat we doen om onze klanten op verschillende fronten veiligheid te bieden. Dit zijn de dingen die u als klant kunt doen om aan uw kant de veiligheid te garanderen:

 •   Kies een uniek, sterk wachtwoord en bescherm het.
 •   Gebruik verificatie met meerdere factoren
 •   Gebruik de nieuwste browserversies, mobiele besturingssystemen en bijgewerkte mobiele-apps om ervoor te zorgen dat deze zijn gepatcht tegen beveiligingsrisico's en om de nieuwste beveiligingsfuncties te gebruiken
 •   Neem redelijke voorzorgsmaatregelen in acht bij het delen van gegevens uit onze cloudomgeving.
 •   Classificeer uw gegevens in persoonlijke of gevoelige gegevens en label ze dienovereenkomstig.
 •   Controleer apparaten die aan uw account zijn gekoppeld, actieve websessies en toegang van derden om afwijkingen in activiteiten op uw account te detecteren en rollen en bevoegdheden voor uw account te beheren.
 •   Wees alert op phishing- en malwaredreigingen door op te passen voor onbekende e-mails, websites en koppelingen die uw gevoelige informatie kunnen misbruiken door Zoho of andere services die u vertrouwt, te imiteren.

Voor meer informatie over hoe u samen met Zoho aan een veilige cloudomgeving kunt werken, leest u ons artikel Uitleg over de gedeelde verantwoordelijkheid met Zoho. We geven een grondige analyse van het model van gedeelde verantwoordelijkheid en hoe onze klanten en Zoho kunnen samenwerken, en hoe we elk afzonderlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor cloudbeveiliging en privacy.

Conclusie

De beveiliging van uw gegevens is uw recht en een voortdurende missie van Zoho. We blijven hard werken om uw gegevens te beveiligen, zoals we dat altijd hebben gedaan. Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u de Veelgestelde vragen doornemen of ons een e-mail sturen naar security@zohocorp.com.