Anti-spambeleid

Dit beleid is van toepassing op alle Zoho-services die kunnen worden gebruikt voor het verzenden van grote hoeveelheden e-mails of commerciële e-mails ('Gebruikte services').

U gaat akkoord met Zoho's anti-spambeleid als voorwaarde voor het gebruik van de Gebruikte services. Gebruikte services kunnen alleen worden toegepast bij het verzenden van e-mails of berichten aan personen van wie u uitdrukkelijke toestemming hebt om e-mails of berichten te sturen betreffende het onderwerp van een dergelijke e-mail of bericht, zoals e-mailmarketing gebaseerd op toestemming. Wij nemen ons anti-spambeleid zeer serieus. Als wij ontdekken dat u e-mails of berichten zonder uitdrukkelijke toestemming naar personen verzendt, behouden wij ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beëindigen.

Bijgewerkt op: 4 september 2009

Met 'toestemming' bedoelen we expliciete en aantoonbare toestemming die aan u is verleend. Een toestemming om commerciële e-mails te verzenden is mogelijk via:

 •   Het invoeren van een e-mailadres bij het downloaden van een onderdeel vanaf uw website of het bestellen van een product of service van u.
 •   Een abonnement op een nieuwsbrief per e-mail door middel van het invullen van een formulier op uw website.
 •   Iemand heeft u voorzien van het e-mailadres als onderdeel van deelname aan een wedstrijd, evenement of enquête die of dat door u wordt uitgevoerd en u hebt hem of haar op de hoogte gesteld van de verzending van marketingberichten per e-mail.
 •   Wanneer een persoon een formulier heeft ingevuld en een vinkje heeft gezet waarbij hij of zij toestemming geeft om e-mails te ontvangen, waarbij het vinkje standaard uitstaat en u de persoon op de hoogte hebt gesteld van het verzenden van commerciële e-mails.
 •   Een visitekaartje gegeven door een persoon die zich bereid heeft verklaard om e-mails van commerciële aard te ontvangen. De bereidheid om e-mails te ontvangen van commerciële aard kan worden verondersteld wanneer het visitekaartje bij een beurs is achtergelaten in uw bedrijfshokje.

De vuistregel is 'gebruik geen Gedekte Services voor het verzenden van e-mails of berichten naar e-mailadressen waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming hebt ontvangen om e-mails naar te sturen met betrekking tot het onderwerp van de email'. Wij streven naar volledige naleving van de bovenstaande regel.

Met 'volledig' bedoelen we niet de voorvallen waarbij de ontvanger van een e-mail het bericht heeft aangemerkt als Spam wanneer deze persoon toestemming heeft gegeven om e-mails te ontvangen op het betreffende e-mailadres. U dient er rekening mee te houden dat de toestemming die ooit is gegeven, kan worden ingetrokken indien de ontvanger van een e-mail heeft aangegeven niet langer e-mails van u te willen ontvangen.

In het bijzonder moet u zich strikt houden aan de volgende regels die de bovengenoemde regel verduidelijken:

 •   U moet expliciete toestemming hebben om contact op te nemen met de ontvanger met het onderwerp van uw e-mail. U bewaart voldoende bewijs van het feit dat u toestemming hebt ontvangen van alle ontvangers van e-mails die door u worden verzonden door middel van Gedekte Services.
 •   U mag geen e-mails verzenden naar e-mailadressen die u hebt gekocht, geleend, gehuurd of die u op enige andere wijze hebt verkregen van derde partijen, ongeacht de kwaliteit of de toestemming, tijdens het gebruik van Gedekte Services. U zult zich ook onthouden van het importeren van e-mails in uw Gedekte Services-account of het verzenden van e-mails naar e-mailadressen die u hebt verzameld van andere websites.
 •   U dient ervoor te zorgen dat de routing en headerinformatie in uw e-mails de opties 'van' en 'naar' bevatten, waarbij de originele domeinnaam en het e-mailadres kloppend en accuraat zijn.
 •   U mag geen gebruik maken van onderwerpregels die de ontvanger kunnen misleiden over de inhoud of het onderwerp van het bericht.
 •   U kunt de ontvanger met één klik laten afmelden via een afmeldoptie in alle e-mails en geen e-mails verzenden naar personen die zich reeds hebben afgemeld van uw mailinglijst. Het verzoek tot afmelding van de mailinglijst dient binnen 10 dagen na de dag van het verzoek worden doorgevoerd.
 •   U vermeldt uw geldige fysieke postadres in alle e-mails die door de Gedekte Services worden verzonden.
 •   U meldt in een opvallende kennisgeving in alle marketingberichten dat het onderwerp een advertentie of verzoek is en dat de ontvanger ervoor kan kiezen om geen commerciële e-mails meer van u te ontvangen.

Wij kunnen op elk ogenblik van u vragen om te bewijzen dat u uitdrukkelijke toestemming hebt om e-mails naar e-mailadressen te sturen die u hebt geïmporteerd naar uw Gedekte Services, ongeacht of u marketingberichten naar deze e-mailadressen hebt verzonden.

Uw gebruik van de Gedekte Services wijst op uw onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Anti-spambeleid.

Als u vragen hebt over ons Anti-spambeleid, of als u spam-activiteit wilt rapporteren door een van onze klanten, neem dan contact op met ons meldpunt op:

Postadres

ZOHO Corporation
4141 Hacienda Drive
Pleasanton, Californië 94588, VS

Telefoon

+1 408 916 9876

Faxnummer

+1 925 924 9600