Waarom hebt u online projectrapporten nodig?

Online grafieken en rapporten maken vaak gebruik van grafieken, afbeeldingen en tabellen om informatie te visualiseren, zoals de projectstatus, de duur van een activiteit en de tijd die is besteed aan elke taak. Deze rapporten zijn gemakkelijk te interpreteren en vormen dus een ideale manier om de recentste updates te communiceren aan alle betrokkenen bij uw project.

Voordelen van projectmanagementrapporten

  • Achterhaal welke resources nodig zijn om een project te voltooien
  • Met projectrapportagesoftware kunt u controleren of het project op schema loopt of niet
  • Krijg inzicht in de vorderingen van uw team betreffende vooraf gedefinieerde doelen
  • Genereer snel en eenvoudig nuttige rapporten met behulp van uw bedrijfsgegevens, zonder hulp van IT

Kies voor Zoho Projects als uw online software voor projectrapportage!

Zoho Projects bevat een aantal projectrapportagetools om u bruikbare inzichten in uw projecten te geven. U kunt beoordelen hoelang het duurt voor een project is voltooid, achterhalen wie vrij is en wie bezet, en de prioriteit bepalen van de volgorde waarin taken moeten worden uitgevoerd. Hiermee kunt u de efficiëntste manier vinden om een project te voltooien.

Geïnteresseerd in het gebruik van software voor projectrapporten? Hier volgt een lijst met de verschillende rapporten die beschikbaar zijn in onze rapportagetool voor projectmanagement.

Software voor projectrapportage - Zoho Projects

Rapporten over de projectstatus

Zoho Projects heeft een uitgebreid, volledig uitgerust dashboard dat onder andere informatie over projectvoortgang, budgetstatus, teamprestaties, achterstallige taken en roosteroverzichten bevat.

Online statusrapport projectmanagement - Zoho Projects

Tijdlijnrapport

Plan efficiënt met behulp van onzeGantt-grafiek en volg in realtime de voortgang van uw project. Stel eenvoudig afhankelijkheden tussen uw taken in met een eenvoudige drag-and-drop-interface in de Gantt-module om het kritieke pad van uw project bij te houden.

Volgorderapport in de tool voor projectrapportage - Zoho Projects

Afwijkingenrapporten

Stel een standaard in voor uw kosten en planning om te vergelijken met uw werkelijke prestaties. In Zoho Projects kan dit worden gedaan met basislijnen, geplande versus werkelijke uren voor tijd, en geplande versus werkelijke kosten voor budget.

Software voor projectrapportage - Zoho Projects

Rapport over beschikbaarheid van resources

Volg de werklast van uw team met behulp van de grafiek resourcegebruik. Wijs werkitems binnen uw team opnieuw toe op basis hoe over- of onderbenut een medewerker is. De toewijzing van resources kan ook worden uitgevoerd door beschikbaarheid van het team tijdens de planning mee te nemen.

Online software voor projectrapportage - Zoho Projects

Rapport voor tijdregistratie

Visualiseer en analyseer uw tijdregistratiegegevens met behulp van de roosterrapporten en bereken eenvoudig het bedrag dat u aan uw klanten wilt factureren.

Tijdregistratierapporten in projectrapportagetool - Zoho Projects

Taak- en probleemrapporten

Maak basis- en geavanceerde rapporten voor uw taken en problemen door de verschillende aspecten van deze modules te vergelijken. U kunt ook maatwerk rapporten maken voor zowel taken als problemen met behulp van onze online projectrapportmaker.

Taak- en probleemrapporten in projectrapportagesoftware - Zoho Projects

Integratie met Zoho Analytics

Met onze Zoho Analytics-integratie kunt u meer dan 50 rapporten maken en aanpassen om u diepgaand inzicht te geven in uw projecten. U kunt nu ook integreren met Zoho Expense om onkostenrapporten voor uw projecten te maken.

Integratie van Zoho Projects met Zoho Analytics