Chuyển sang WorkDrive để cung cấp một không gian làm việc hợp nhất cho nhóm của bạn

Tạo kho kiến thức chung

Cung cấp cho nhóm của bạn một không gian hợp nhất để cộng tác liền mạch. Tạo Thư mục nhóm, mời các thành viên liên quan tham gia và cấp quyền truy cập dựa trên vai trò cho họ. Bất kỳ tập tin hay thư mục nào được thêm vào không gian này đều sẽ tự động sẵn dụng cho tất cả mọi người.

Chia sẻ tập tin đơn giản mà lại bảo mật

Dù là chia sẻ giữa các bộ phận, tổ chức hay chia sẻ ra bên ngoài, WorkDrive cung cấp các tùy chọn chia sẻ tập tin kèm theo các biện pháp kiểm soát chi tiết giúp bạn làm việc an toàn với các bên liên quan, cả trong nội bộ và với bên ngoài.

Tạo điều kiện để cộng tác không gián đoạn

WorkDrive cung cấp bộ công cụ văn phòng tích hợp để giúp các nhóm tạo và làm việc trên tài liệu, bảng tính và bài thuyết trình. Cộng tác trên các tập tin theo thời gian thực, xem lại các thay đổi và thảo luận ý tưởng mà không cần phải đầu tư vào các công cụ bổ sung.

Quản lý dữ liệu dễ dàng

Điều chỉnh tài khoản WorkDrive của bạn dựa trên nhu cầu của công ty. Thiết lập chính sách lưu giữ dữ liệu, theo dõi và quản lý các thiết bị được kết nối của nhóm, hạn chế chia sẻ ra bên ngoài và làm nhiều việc khác.

Bảo mật dữ liệu không khoan nhượng

WorkDrive tuân thủ GDPR và các tiêu chuẩn riêng của ngành để đảm bảo lưu trữ tập tin an toàn. WorkDrive cũng được tích hợp với Zoho Directory, cho phép bạn tùy chỉnh chế độ bảo mật cho tài khoản dựa trên nhu cầu.

Add-on của Zoho WorkDrive cho Microsoft Office

Bạn thích sử dụng các trình soạn thảo của Microsoft hơn? Chúng tôi đã tính sẵn cho bạn. Với add-on WorkDrive cho Microsoft, bạn có thể tạo và chỉnh sửa tập tin bằng bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft và lưu trên WorkDrive.

Khám phá add-on WorkDrive cho Microsoft.

Add-on của Zoho WorkDrive cho Microsoft Office
Add-on của Zoho WorkDrive cho Microsoft Office

Lưu tập tin đính kèm trong email vào WorkDrive

Tập hợp tất cả tập tin đính kèm email mà bạn nhận được vào một nền tảng chung. Với add-on của WorkDrive cho Gmail, bạn có thể lưu những tập tin đính kèm email quan trọng vào WorkDrive và đính kèm các tập tin từ WorkDrive mà không cần rời khỏi Gmail.

Khám phá thêm về add-on dành cho Gmail

Tự động hóa công việc với vài cú nhấp chuột

Kết nối các ứng dụng kinh doanh của bạn với WorkDrive thông qua tích hợp Zapier. Tạo workflow tùy chỉnh để tự động hóa hoặc loại bỏ những công việc thủ công lặp đi lặp lại làm giảm năng suất của nhóm.

Dùng thử công cụ Zaps tạo sẵn của chúng tôi tại đây

Tập tin luôn trong tầm tay bạn

Đồng bộ hóa các tập tin trên thiết bị của bạn và truy cập chúng mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Đồng bộ hóa các tập tin trên thiết bị của bạn và truy cập chúng mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến
Xem, chia sẻ và quản lý tập tin mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng di động WorkDrive

Xem, chia sẻ và quản lý tập tin mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng di động WorkDrive

Một giải pháp quản lý tập tin hợp nhất xứng đáng với niềm tin của bạn.