Kho tài liệu dùng chung trực tuyến hoàn hảo cho mọi tổ chức.

Nhóm sáng tạo nhỏ

 

Sắp xếp công việc

Sắp xếp tất cả yêu cầu sản phẩm như giao diện người dùng, biểu tượng, v.v tập trung tại một nơi mà các thành viên nhóm đều có thể truy cập.

 

Nhóm ảo

Xây dựng các nhóm ảo bằng wiki để kiểm tra công việc, đánh giá tài liệu nhóm từ xa giúp đưa ra quyết định nhanh hơn.

Nhà giáo dục

 

Dành cho học viên

Tạo các lớp học ảo, nơi học viên có thể truy cập vào bài tập, bài giảng, nội dung khóa học, lịch trình đào tạo và video.

 

Dành cho giáo viên

Sắp xếp lớp học hoặc thông tin khóa học thông qua các không gian làm việc. Đồng thời, tạo các cổng thông tin để lưu trữ danh sách các khóa học đã hoàn thành, chuyên ngành và sở thích nghiên cứu.

Chuyên gia nhân sự

 

Cổng thông tin nhân viên

Tạo một cổng thông tin nhân viên tập trung để tập hợp thông tin quan trọng liên quan đến nhân viên như chính sách nghỉ phép, ngày nghỉ lễ, chính sách bảo hiểm và lộ trình du lịch.

 

Tài liệu đào tạo

Duy trì một cổng thông tin lưu trữ toàn bộ tài liệu đào tạo để khuyến khích học hỏi.

Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

 

Tài liệu trợ giúp

Tạo wiki cho tài liệu trợ giúp về sản phẩm của bạn. Duy trì các trang cho Câu hỏi thường gặp, hướng dẫn API, điều khoản và điều kiện và nhiều trang khác. Nhúng hình ảnh, minh họa và video để biến hóa nội dung của bạn trở nên thu hút hơn.

 

Danh mục và Hướng dẫn dịch vụ

Tạo hướng dẫn dịch vụ, hướng dẫn sử dụng chủ sở hữu và hướng dẫn phục chế với các hướng dẫn cài đặt, thiết lập và bảo mật.

Lý tưởng cho mọi tổ chức.

Đăng ký dùng thử miễn phí