Tạo nội dung khóa học có tính tương tác cao

Dành cho trung tâm đào tạo

 • Xúc tiến đào tạo trực tuyến: Tạo lớp học ảo và truyền tải nội dung khóa học trực tuyến.
 • Quản lý thời gian biểu: Theo dõi thời hạn hoàn thành nhiệm vụ và lịch trình đào tạo bằng một cổng thông tin chung.
 • Duy trì cập nhật: Cập nhật và giám sát sự tham gia và thành tích của học viên.
 • Tạo tương tác học viên: Đăng các hoạt động cho mỗi chủ đề.
 • Khuyến khích học nhóm: Đăng bài thảo luận nhóm để học viên làm việc cùng nhau với cùng một nhiệm vụ/mục tiêu.
 • Thu thập phản hồi: Mời học viên chia sẻ phản hồi cho mỗi chủ đề hoặc hoạt động.

Dành cho học viên đã tốt nghiệp

 • Bồi dưỡng kiến thức: Xây dựng các cộng đồng để phát triển chuyên môn trong một lĩnh vực chuyên môn hóa.
 • Khuyến khích học viên vận động trí não và chia sẻ ý tưởng về một chủ đề.
 • Chia sẻ bài viết, video, blog và nội dung khóa học trong các nhóm ngang hàng.
 • Thúc đẩy cộng tác biên soạn và phát triển các cộng đồng biên soạn.
 • Xúc tiến các nhiệm vụ và dự án đồng tác giả.

Dành cho nghiên cứu

 • Tạo một hồ sơ trực tuyến về sở thích nghiên cứu, khóa đào tạo, lĩnh vực chuyên môn, v.v.
 • Đối chiếu tài liệu luận án và nhiệm vụ đang thực hiện.
 • Sắp xếp các nguồn nghiên cứu, trích dẫn.
 • Lưu trữ trực tuyến tài liệu tham khảo nghiên cứu và các tài liệu xuất bản liên quan khác.

Học hỏi, chia sẻ và cộng tác.

Đăng ký dùng thử miễn phí