Xây dựng cổng thông tin mạng nội bộ trực tuyến.

Thu thập kiến thức nội bộ

 • Cộng tác trên tài liệu dễ dàng
 • Xây dựng các không gian làm việc tùy biến cho mỗi nhóm trong tổ chức của bạn. Quyết định ai có thể xem những gì với các tính năng bảo mật cấp độ doanh nghiệp.
 • Quản lý nhiệm vụ dễ dàng với tất cả thông tin liên quan được đồng bộ hóa vào một nơi duy nhất.
 • Theo dõi mục tiêu, lịch trình và thời hạn.
 • Tạo một danh mục riêng cho mỗi nhân viên.
 • Lưu trữ tài liệu đào tạo trực tuyến.
 • Chia sẻ những phương pháp tối ưu với nhân viên.
 • Sắp xếp tài liệu kế hoạch dự án, bảng tính, chính sách và bài thuyết trình khách hàng ngay trong mạng nội bộ.

Giao tiếp trong doanh nghiệp

 • Cộng tác và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.
 • Thu thập và chia sẻ phản hồi về các chính sách và dự án mới.
 • Chia sẻ tài liệu và tập tin giữa các bộ phận và chi nhánh.
 • Tùy chỉnh về mặt hình ảnh và cảm nhận của mạng nội bộ và giữ vững bản sắc thương hiệu.

Tạo, kết nối và giao tiếp.

Đăng ký dùng thử miễn phí