Lưu trữ nội dung trực tuyến.

Lưu trữ trực tuyến

Nội dung của bạn sẽ được lưu trữ trong điện toán đám mây và bạn có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.

Dễ sử dụng

Hãy giành thời gian quý báu của bạn vào việc sáng tạo nội dung hấp dẫn thay vì vật lộn với những vấn đề kỹ thuật rắc rối.

Truy cập an toàn

Cộng tác với đối tác và khách hàng trong một không gian an toàn.

Trình tạo mạnh mẽ

Trình soạn thảo WYSIWYG giúp việc định dạng nội dung trở nên dễ dàng.

Tiết kiệm chi phí

Cắt giảm nhu cầu duy trì cơ sở hạ tầng gây tốn kém chi phí với wiki được lưu trữ của chúng tôi.

Quyền truy cập

Mô hình quyền truy cập 3 tầng và kiểm soát quyền truy cập chi tiết giúp đảm bảo bảo mật dữ liệu đã lưu trữ của bạn.

Tập trung vào nội dung.

Đăng ký dùng thử miễn phí