Công bố tài liệu dự án và hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Technical Document

Tài liệu kỹ thuật

 • Chuyển đổi thành tài liệu kỹ thuật số. Zoho Wiki là một công cụ biên soạn trợ giúp lý tưởng đáp ứng mọi nhu cầu về tài liệu của doanh nghiệp.

 • Bạn không cần chuyên môn về kỹ thuật. Chỉ cần đăng ký và bắt đầu tạo nội dung.

 • Tập hợp tài liệu trợ giúp của bạn trong một nơi dễ tìm kiếm duy nhất.

 • Truy cập nội dung trợ giúp mọi lúc mọi nơi.

 • Nhúng hình ảnh, đồ họa và minh họa để tạo nội dung trợ giúp thu hút hơn.

Sắp xếp nội dung

 • Tạo wiki và không gian làm việc cho tài liệu trợ giúp của bạn.

 • Sắp xếp nội dung theo cấu trúc phân cấp bằng cách tạo trang trong không gian làm việc cụ thể với công cụ biên soạn trợ giúp của chúng tôi.

 • Tạo trang riêng cho các trợ giúp liên quan đến sản phẩm quan trọng như câu hỏi thường gặp, điều khoản và điều kiện và hướng dẫn sử dụng.

 • Thiết lập quyền truy cập cho tài liệu. Các thành viên nhóm có thể cùng lúc tham gia quá trình chỉnh sửa.

 • Định dạng nội dung dễ dàng với Trình soạn thảo WYSIWYG mà không cần cú pháp wiki.

 • Các tùy chọn tùy chỉnh giúp nội dung của bạn tương xứng hơn với thương hiệu.

 • Quay lại phiên bản nội dung trước với tính năng kiểm soát phiên bản.

Organize Content

Làm chủ nội dung của bạn.

Đăng ký dùng thử miễn phí