Tạo và sắp xếp nội dung hiệu quả.

Quản lý nội dung

Sắp xếp nội dung bằng cách tạo trang và trang phụ cho nhiều chủ đề. Tạo phân cấp trang bằng bản đồ trang web và nhập tài liệu Word vào wiki của bạn. Tính năng tra cứu hiệu quả cho phép bạn tìm kiếm nội dung trong các wiki và không gian làm việc hoặc thực hiện tìm kiếm dựa trên tên trang và tập tin. Thêm thẻ để phân loại nội dung hiệu quả hơn. Liên kết trang cho truy cập nội dung dễ dàng.

Không gian làm việc

Các không gian làm việc tùy chỉnh đầy đủ tính năng cho phép bạn phân loại nội dung theo nhu cầu. Mỗi không gian làm việc có thể hoạt động như một wiki độc lập, tích hợp đầy đủ kiểm soát quản trị, cài đặt bảo mật và tùy chỉnh toàn diện.

Workspaces

Quản trị người dùng

Tạo và quản lý người dùng trong wiki. Khi thêm người dùng, bạn sẽ có tùy chọn phân loại người dùng là người dùng cá nhân, nhóm hay tổ chức. Quản trị viên của một wiki có thể kiểm soát ai xem, chỉnh sửa, xóa hoặc bình luận trong một wiki. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ nội dung với các cá nhân cụ thể, với nhóm (chia sẻ nhóm) hoặc với toàn bộ tổ chức.

User Administration

Biến hóa wiki của bạn trở nên thu hút hơn

Biến hóa wiki trở nên thu hút và hấp dẫn hơn với người dùng bằng cách nhúng hình ảnh, video và bài thuyết trình. Bạn cũng có thể nhúng sản phẩm của Zoho hoặc các tiện ích bên thứ ba khác.

Wiki More Engaging

Kiểm soát xây dựng thương hiệu

Zoho Wiki cho phép bạn tùy chỉnh toàn bộ cổng thông tin. Cài đặt logo, trang web, kiểu đầu trang và chân trang, màu nền và vị trí khung điều hướng theo cách riêng để mỗi trang đều phản ánh thương hiệu của bạn.

Branding Control

Trình soạn thảo thiết thực

Các tùy chọn định dạng tiện ích ơi với Trình soạn thảo WYSIWYG (Những gì bạn thấy là những gì bạn sẽ nhận được) của chúng tôi. Công cụ mạnh mẽ WYSIWYG hỗ trợ bạn định dạng văn bản theo ý muốn chẳng hạn như chèn bảng và URL, thỏa sức sáng tạo với hình ảnh, v.v. Với các tùy chọn chỉnh sửa có sẵn đa dạng và phong phú, việc tạo nội dung sẽ trở nên đơn giản.

Practical Editor

Thông báo

Nhận cập nhật mọi thay đổi được thực hiện trong wiki với tùy chọn “xem wiki này”. Nhận thông báo cho mọi thay đổi hoặc bình luận được thêm vào các trang hoặc wiki để bạn luôn được cập nhật. Giám sát toàn bộ wiki hoặc một trang cụ thể.

NOTIFICATION

Sắp xếp kiến thức của nhóm.

BẮT ĐẦU